Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vin och sprit’

CARL B. HAMILTON (FP) har föreslaget att Systembolaget skall kunna erbjuda hemkörning.

När Socialdemokraterna i Stockholm inför valet lanserade idéer om butlertjänster i tunnelbana och könsneutrala toaletter visste alla att partiet hade problem.

I jakten på att vara det liberalaste av alla liberala partier tror säkert Folkpartiet att man här hittat en fråga – ökad tillgänglighet för konsumenten – som kan bidra till att lyfta partiets opinionssiffror.

Men Hamilton försöker också vara allt för alla genom att hävda hur bra det är att förslaget samtidigt garanterar att Systembolaget –  än mer än idag – kan fortsätta snedvrida marknaden och konkurrera ut än fler privata vinfirmor.

”Det är ett sätt att upprätthålla det monopol för försäljning i Sverige som vi har haft, och som vi har haft, och som vi bör fortsätta ha.”

Att vara liberal är tydligen fortfarande att vara kluven.

Som sin egen spin doctor är Hamilton säkert nöjd med sitt sätt att argumentera. Frågan är bara om förslaget gör något överhuvudtaget för att förtydliga för väljarna vanför man skall välja Folkpartiet.

Read Full Post »