Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Varumärken’

POLITIK: SSU har upptäckt att ”Alliansen” inte är varumärkesskyddat. Ungsossarna skall nu försöka ta patent på det hos Patent- och registreringsverket.

”Om man inte tar ansvar för sin egen allians, hur tar man då ansvar för Sverige” säger Jytte Guteland upprörd och försöker låta seriös.

Moderaternas kommunikationschef Pär Henriksson sätter SSU-utspelet i sitt rätta perspektiv när han konstaterar att vare sig ”De rödgröna”, ”Vänsterpartiet” eller ”Miljöpartiet de gröna” är varumärkesskyddade. ”Jag tycker att det är trams. Det är just sådant här som gör att människor är skeptiska till politiken”.

Man kan inte mer än hålla med. Höj ribban lite. Man måste inte leka i rännstenen bara för att man är ung politiker.

Read Full Post »

annons-s-v-mp1DE RÖDGRÖNA: Spekulationerna kring konsekvenserna av de Rödgrönas har nu pågått några dagar i media.

Och eftersom nyhetsrapporteringen i Sverige ofta jagar i flock dröjde det inte länge innan man hade bestämt sig för att koalitionsbygget mellan (s), (mp) och (v) var ”a good thing” för partierna.

Att (s) och (mp) i vissa opinionsunderökningar t.o.m. hade egen majoritet innan Socialdemokraterna började strida internat om vilka partier som skulle få vara med i ett samarbete nämndes inte.

Inte heller att Vänsterpartiet skulle ha stora chanser att långsiktigt tjäna på att stå utanför en framtida (s-mp) regering. Detta eftersom man då skulle kunna ställa krav utan att behöva ta regeringsansvar om (s-mp) skulle få en bräcklig majoritet. Detta inte minst om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen och blir vågmästare.

Men än så länge är alla – inklusive de borgerliga partierna (!) – glada över samarbetet (med undantag av Miljöpartiet som nu riskerar att bli stödparti åt (s) när ett ”riktigt” vänsterparti blir en del i vänsteralliansen). 

Och lanseringen av de Rödgröna gjordes med lite nya kommunikationsgrepp vilket säkert muntrade upp gräsrötterna. (Bland annat hoppade man över den annars så obligatoriska debattartikeln i Dagens Nyheter till förmån för YouTube och Newsmill

Men några nya infallsvinklar har nu börjat dyka upp i debatten om de Rödgrönas strategi. På denna blogg har tidigare diskuteras att ett formaliserat samarbete inte är helt problemfritt för något av partierna.

Och på Dagens Media har man bl.a. lyft fram ett nära samarbete nu kan komma att urholka partiernas varumärken (vilket är precis vad som har hänt för Allianspartierna – åtminstone för de tre mindre partierna).

Dagens Samhälle kan man läsa om hotande ”blockchock” och att en ”schizofren valrörelse” väntar 2010.

Read Full Post »