Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Värdekonservativ’

POLITIK: Pocketversionen av Sverigedemokraterna in på bara skinnet av Pontus Mattsson har kommit ut på Natur & Kultur. Mattsson är politisk reporter på Sveriges Radios Ekoredaktion.

Utgåvan är uppdaterad och visa nya faktauppgifter har tillkommit som inte fanns med när boken kom ut första gången 2009.

Boken innehåller ett nyskrivet kapitel som ”sammanfattar den viktigaste händelseutvecklingen inom partiet under det senaste året”.

Boken är ballanserad och innehåller mycket intressant. Mattsson beskriver bland annat partiets ideologiska hemvist vilket media inte har ägnats speciellt mycket uppmärksamhet.

Mattsson poängterar att partiet definitionsmässigt är ett nationalistiskt parti. Det är nationen och den svenska särarten och kulturen som är grundbulten i partiets ideologi. 

En anledning till att partiet många gånger framstår som vagt och otydligt är att sverigedemokraterna själva har svårt att riktigt definiera begreppet och ge det en dagsaktuell politisk innebörd.

Alla partiets försök att bredda partiet politiskt landar till sist ändå i bara i ännu en ny version av deras kritik av svensk integrations- och invandrarpolitik. 

Sverigedemokraterna framstår i mångt och mycket fortfarande – trots försök till motsatsen – som ett enfrågeparti inriktat på just invandrare och integrationsfrågor.

Intressant är också när författaren beskriver den vånda och förvirring som har präglat de etablerade partiernas försök att formulera en strategi för att kunna hantera Sverigedemokraterna.

Det hela ger ett ad hoc-betonat intryck. Partierna använder den taktik som de av olika anledningar tycker verkar vara bäst för dagen. (s. 180)

Socialdemokraterna tog bl.a. fram ett hemligt strategidokument som poängterar att det är speciellt viktigt att möta och övertyga de potentiella sverigedemokratiska väljarna. Dessa är många gånger väljare som Socialdemokraterna traditionellt har kunnat räkna som sina sympatisörer.

Frågan är då förstås på vilket sätt denna [anti-sverigedemokratiska] retorik kommer att tas emot av dessa väljare: värdekonservativa arbetare med ett djupt misstroende gentemot just de personer som nu vill övertyga dem om Sverigedemokraternas uselhet och det egna partiets förträfflighet. Kommer det att fungera? (s. 175)

Svaret ges i september.

Read Full Post »

Ella Bohlin (KD)IDEOLOGI: Kristdemokraterna surfar omkring på fyraprocentspärren i opinionsundersökningarna.

För den som vill ha en enkel förklaring till varför det inte går så bra för partiet behöver bara läsa en intervju med Ella Bohlin i tidningen Vi. Ella Bohlin var partiets toppkandidat till EU-parlamentet.

Det börjar bra när Bohlin förklarar partiets framtidsutsikter;

Jag tror inte att Kristdemokraterna kan bli Sveriges största parti, men vi kan bli ett tioprocentparti.

Bohlin inser vad partiledningen i många år har hävdat och vad man i statsvetenskapliga kretsar tidigare har insett nämligen att det i väljarkåren finns utrymme för ett tioprocentparti som nischar sig ”traditionellt” och på ”värdekonservativ” grund.

Men när Kratz ställer en banal fråga om äktenskapet blir det mer och mer förvirrat.

Anita Kratz: Du har tidigare tillhört Livets ord och nu Pingstkyrkan. Ändå vill du att Kristdemokraterna ska skilja på religion och politik, varför?

Ella Bohlin: Ett religiöst parti är ingen väg till framgång. Sedan är det en helt annan sak att Kristdemokraterna är inspirerat av den judisk-kristna traditionen. Vi står för värderingar som vilar på förvaltarskapstanken, att människan har ansvar för naturresurserna (…)

AK: Om du tar familjepolitiken (…) så kanske jag förstår bättre vad du menar med ett parti inspirerat av den judisk-kristna traditionen.

EB: Vi räknar familjen som samhällets minsta enhet, vi är kritiska mot den utbredda individualismen. Vi tror att familjen lägger grund för trygga medborgare.

Så långt kan vem som helst hänga med. Men sedan kommer det…;

AK: Och räknas ett äktenskap mellan samma kön till den minsta enheten?

EB: Jag vill inte lämna mer makt till EU och vill därför inte ha en gemensam äktenskapslag för Europa.

AK: Men vad tycker du?

EB: Jag står bakom partiet, att det civila samhället ska registrera äktenskapet. Sedan kan de som vill hålla en religiös ceremoni i en moské, en kyrka eller en synagoga.

AK: Men än en gång – vad tycker du själv?

EB: Jag delar till 100 procent den lösning som Hägglund presenterade med civilrättsliga avtal för tvåkönade såväl som samkönade relationer. Det är viktigt att partiet ser att alla inte lever i kärnfamiljen – juridiska regelverk behövs för dem som väljer en samkönad relation. (Vi, nr 7/juli 2009)

Suck.

Är det konstigt att vare sig kristdemokratiska kärnväljare eller så kallade ”nya” kristdemokrater längre orkar bry sig om partiet?

En fråga om äktenskapet borde vara hur enkel som helst att besvara för ett parti som är ”inspirerat av den judisk-kristna traditionen”.

Istället tvingas Bohlin – och alla andra kristdemokratiska politiker – veckla in sig i partiledningens spetsfundigheter för att bli politiskt korrekt.

Ett parti som alltid är för det som är positivt och emot allt som är negativt – definierat utifrån en för tillfälligt rådande norm av politisk korrekthet – kommer aldrig att respekteras av någon.  

Partiledningen vet att 10-11 procent är ett realistiskt mål för partiet men man agerar som om man har en potential på 51 procent.

Ett parti som kallar sig Kristdemokraterna och som verkar i ett av de mest sekulariserade länderna i världen borde förstå att man alltid kommer att mötas av misstänksamhet av både liberaler och socialister. Detta oavsett hur mycket man försöker vända ut och in på sig själv.

Men partiledningen har bestämt sig för att det är bättre att uppfattas som bror duktig och sitta stilla i båten än att utnyttja hela sin politiska potential. Man vågar helt enkelt inte irritera sina liberala regeringsvänner.

Istället borde man aktivt jaga de väljare som de övriga borgerliga partierna för länge sedan har övergett. Partiet väljer istället att spela på exakt samma liberala planhalva och konkurrera om exakt samma borgerliga väljare som övriga Allianspartier.

Strategin är dömd att misslyckas. Resultatet ser vi i opinionsundersökningarna.

Read Full Post »