Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vänstern’

IDEOLOGI | Många har vittnat om det hat som Olof Palme fick utstå på sin tid. Men det går knappast att jämföra med hatet riktat mot Margaret Thatcher.

ETC 13 april 2013

I en ledare i ETC med anledning av Thatchers bortgång skriver t.ex. Maria-Pia Boëthius:

[J]ag inser att jag tycker att Thatcher var ond, att hon tillhörde ondskans kolportörer; att hon var en megaloman maktklättrare, som med sitt budskap gjorde världen till en sämre plats att leva på.

[…]

I mina ögon gjorde hon samlevandet mellan människor sämre, i min värld tillhör hon de onda, de egocentriska, egoistiska och giriga, en politiker som hyllades av dem som ville lämna de utsatta i sticket, och få välsignelse från ”sin premiärminister” för sin desertering.

Ondskan har många ansikten; och Margaret Thatchers var ett av dem. Hennes gästspel på jorden gjorde den till en mer hänsynslös plats.

Och detta är bara i Sverige. Det är inget mot vänsterns glädjeyra i Storbritannien när beskedet kom att Thatchers gått bort.

En betydligt mer sansad analys gör Gunnela Björk när hon intervjuades av Malin Beeck.

Björk, som tidigare har skrivit bl.a. om Olof Palme och medierna, är historiker och har nyligen kommit ut med boken Margaret Thatcher: en biografi.

Det sägs ofta att Margaret Thatcher krossade det brittiska facket. Tycker du att det stämmer?

– Ja. Men fackföreningsrörelsen var också splittrad. Den hade radikaliserats på ett sätt som många av medlemmarna inte ställde upp på. Labour hade inte kontroll över facken och har aldrig haft samma typ av band som finns mellan Socialdemokraterna och LO i Sverige.

– Vid gruvarbetarstrejken var det många som inte ställde upp på att strejka. Thatcher hade en uttänkt strategi och väntade ut rätt tillfälle att använda splittringen för att försvaga facket. Först slog hon ned gruvarbetarstrejken och sedan när grafikerna strejkade några år senare och det blev lockout av 6000 personer som förlorade jobbet. Sedan kom hon med ett stort antal lagar som försvårade facklig organisering.

[…]

Margaret Thatcher har ju varit som ett rött skynke för vänstern. Många i Storbritannien har firat hennes död. Men många andra politiker har genomfört samma politik som hon gjorde. Varför blev just hon så hatad? Reagan blev det inte.

– Reagan gjorde sig inte alls kontroversiell på samma sätt i USA som Thatcher i gjorde i Storbritannien. Hon var kontroversiell för att hon helt gick emot idén om en brittisk välfärdsstat. Många var förfärade över det, både arbetarrörelsen, kvinnoaktivister och kyrkliga organisationer.

– Men övertonerna i hatet mot henne har att göra med att hon var kvinna. Hur hon angreps bar på inslag av kvinnohat. Hon gick helt på tvärs mot vad man väntade sig av en kvinnlig politiker genom att till exempel vilja återinföra dödsstraffet, inleda krig, förespråka atomvapen och föra en politik som helt missgynnade andra kvinnor. Om Palme på sin tid uppfattades som klassförrädare så tror jag att Thatcher uppfattades som könsförrädare.

Bild: Tidskriftsomslaget är ETC den 12 april 2013.

Read Full Post »

Kyrkoval 2009VALKAMPANJ: Media, partier och Svenska kyrkan – alla verkar ha lagt ner mer tid och energi på årets val än vad vi är vana vid när det är kyrkoval.

Trots detta har det saknats riktig nerv i valrörelsen. Detta blir tydligt när man bläddrar i de artiklar som Kyrkans tidning har publicerat om kyrkovalet. Än tydligare blir det när man läser tidningens intervjuserie med partiledarna.

Deras svar på vad som är de viktigaste frågorna i valrörelsen kan i bästa fall ses som en spegelbild av deras politik i riksdagen. I värsta fall är deras svar ett rent utfall av bristande fantasi och engagemang.

Vad som har saknats är det som borde vara det mest intressanta, nämligen frågor kring Svenska kyrkans ”ideologi”. Frågor kring tron, Gud, Bibelsyn, synen på Jesus och kyrkans uppdrag och framtid har lyst med sin frånvaro.

Det ligger nära till hands att anta att detta beror på att riksdagspartierna – trots att man insisterar på att ställa upp i kyrkovalen – inte känner sig bekväma med att diskutera just de teologiska frågor som utgör det mest centrala i en religiös verksamhet.

Därför var det uppfriskande när Svenska Evangeliska Alliansen ställde åtta centrala teologiska frågor till samtliga toppkandidater inom alla de tretton stiften.

Tidningen Världen idag sammanfattade undersökningen med en träffande rubrik: ”Jesus står inte högt i kurs”;

En majoritet av toppkandidaterna till kyrkomötet tror inte att Jesus är enda vägen till Gud.(…)

I de flesta grundläggande teologiska frågor spretar kandidaternas svar. Endast Frimodig kyrkas (FK) kandidater svarar enhälligt ”att Jesus uppenbarar Gud på ett unikt sätt och är den enda vägen till en relation med Gud”. Bland Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR) anser 36 procent att ”alla religioner har en gemensam kärna som handlar om att älska sin nästa”. 50 procent av Socialdemokraternas (S) och Vänsterns (V) respektive kandidater vill att kyrkan ska bidra till ett mångreligiöst Sverige.

En minoritet av kandidaterna instämmer i den lutherska bibelsynen. Det är bara FK och Kyrklig samverkan i Visby stift (KySv) som enhälligt svarar att ”Bibeln är Guds ord och utgör grunden för kyrkans tro och liv”.

Kandidaterna från FK, KR, KySv och Skanör Falsterbo Kyrkans Väl är eniga om att kyrkans viktigaste uppdrag är att hjälpa människor till tro på Jesus. Samtliga Sverigedemokrater anser att kyrkans främsta uppgift är att bevara det kristna kulturarvet och att erbjuda tillfälle för stillhet och eftertanke.

I äktenskapsfrågan speglar de politiska nomineringsgrupperna sina moderpartier. FK vill bevara äktenskapet mellan en man och en kvinna. Öppen kyrka (ÖKA) vill acceptera samkönade äktenskap medan Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) är splittrade i frågan.

Eva Hamberg, professor i religionssociologi vid Lunds universitet, kommenterar resultatet och hennes sammanfattning av opinionsundersökningen kan också få stå som en lämplig sammanfattning av riksdagspartierna i kyrkovalet;

Det här speglar hur det är i Svenska kyrkan och konsekvenserna syns redan. Kyrkans uppgift är att sprida evangeliet om Jesus Kristus och hjälpa människor till en personlig relation med honom. Om inte det är huvuduppgiften har kyrkan spårat ur.

Read Full Post »