Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Valteknisk samverkan’

VAL 2010: I Demoskops senaste opinionsundersökning ligger tre (!) av riksdagspartierna under fyraprocentspärren och skulle därmed inte klara att ta sig in i Riksdagen av egen maskin.

Professorn i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, Henrik Oscarsson, har skrivit om för- och nackdelar med att bilda valtekniska samarbeten mellan partier för att en röst på ett parti som kanske åker ur Riksdagen inte skall vara helt bortkastad.

På plussidan finns ”möjligheterna att mobilisera” väljarna om man uppmuntrar väljarna till ”renodlad preferensröstning” (d.v.s. att rösta på sitt favoritparti). Om väljaren inte behöver oroa sig för fyraprocentspärren riskerar man inte heller kasta bort sin röst.

Om partierna inte behöver tänka på fyraprocentspärren kan också stridsviljan hos kampanjmedarbetarna öka och respektive allians blir mer sammansvetsad.

Å andra sidan riskerar den allians som använder sig av valtaktisk samverkan att framstå som svag och manipulativ. ”Dessutom är väljarna främmande inför fenomenet valallians: det skulle det krävas en stor informationskampanj för att lansera valalliansen, något som skulle tränga undan sakpolitiska diskussioner. Varför skicka nödsignaler innan valkampanjen ens börjat?”, skriver Oscarsson.

En annan risk för ett litet parti är att är att det parti som går med på det riskerar att för alltid ätas upp av det största partiet. Redan idag är småpartierna mycket nervösa över risken att vi går mot ett tvåpartisystem i Sverige.

Det är en sak att stå utanför Riksdagen och gå med på en valteknisk samverkan med ett större och redan etablerat riksdagsparti. En helt annan sak är att göra det medan man själv redan sitter i Riksdagen.

Read Full Post »