Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Valrörelser’

NYHETSMAGASINET Tempus har i senaste numret reportage om partiintriger och valrörelser i USA, Argentina och Bangladesh.

Även om huvudartikeln och omslaget med Rick Perry handlar om republikanernas presidentvalskampanj i USA är artiklarna om president Cristina Fernándes de Kirchner och premiärminister Sheikh Hasina betydligt intressantare.

Om premiärminister Sheikh Hasina i Bangladesh:

Ställd inför allmänna val om några år, borde Sheikh Hasina kanske hoppas på att förstärka demokratin och övertyga väljarna att välja om henne […] Tyvärr, om man ska döma efter hennes uppförande nyligen, försöker hon i stället att krossa oppositionen och åstadkomma en valbojkott samtidigt som hon tystar kritiker.

[…]

Bekymmer sammast är den snabba omskrivningen av konstitutionen […] Den som vågar kritisera den kan anklagas för uppvigling. […] Bara att så mycket som stödja ett sådant klagomål är nu olagligt.

Tankebrott kan bli nästa steg.

Om president Kirchner i Argentina:

Hon har stöd av en växande ekonomi och en splittrad opposition, vilket alltsammans överskuggar tidigare ifrågasättanden av hennes polariserande ledarskapsstil.

Opositionsundersökningarna före primärvalen hade förutsett hennes framgång och även förutspått att den närmaste konkurrenten Ricardo Alfonsin, en kongressman från det radikala unionspartiet, skulle hamna långt efter henne.

”Frånvaron av en stark oppositionskandidat har skapat en känsla av att hon är oövervinnelig”, säger Graciela Romer, en politisk analytiker från Buenos Aires.

Övrigt: Tidskriftsomslaget ovan är nummer 33/34 av Tempus.

Read Full Post »

HISTORIA: Ett genomgående problem med många politiska biografier och historiska översiktsverk är den skissartade behandlingen som valrörelserna ofta får.

Men för alla med intresse av just valkampanjer finns det nu hopp. Förlaget University Press of Kansas har en mycket intressant bokserie om amerikanska valkampanjer som kan rekommenderas.

Serien American Presidential Elections har hitintills betat av åtta valkampanjer från Andrew Jacksons seger 1828 till Ronald Reagans valseger över Jimmy Carter 1980.

Vindicating Andrew Jackson - Donald B. ColeParty Over Section - Joel H. SilbeyBy One Vote - Michael F. HoltMinority Victory - Charles W. Calhoun

Four Hats in the Ring - Lewis L. GouldElecting FDR - Donald A. Ritchie

    h

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

1. Vindicating Andrew Jackson: The 1828 Election and the Rise of the Two-Party System (Donald B. Cole)

2. Party over Section: The Rough and Ready Presidential Campaign of 1848 (Joel H. Silbey)

3. By One Vote: The Disputed Presidential Election of 1876 (Michael F. Holt)

4. Minority Victory: Gilded Age Politics and the Front Porch Campaign of 1888 (Charles W. Calhoun)

5. Four Hats in the Ring: The 1912 Election and the Birth of Modern American Politics (Lewis L. Gould)

6. Electing FDR: The New Deal Campaign of 1932 (Donald A. Ritchie)

7. Real Making of the President: Kennedy, Nixon, and the 1960 Election (W. J. Rorabaugh)

8. Reagan’s Victory: The Presidential Election of 1980 and the Rise of the Right (Andrew E. Busch)

Read Full Post »