Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Valmanifest’

IDEOLOGI | Fredrik Reinfeldts förslag om en gemensam ”idéplattform” för Alliansen sköts ner illa kvickt av Göran Hägglund.

I en debattartikel i Dagens Nyheter lade Reinfeldt fram fyra konkreta förslag på hur han vill att Alliansen skall utvecklas framöver.

I ett öppet brev i dag till Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund lägger jag fram min syn på hur vi bör vidareutveckla alliansen fram till valet 2014. Jag föreslår bland annat:

• Gemensamma arbetsgrupper för att utveckla alliansens politik inför valet 2014 och mandatperioden 2014–2018.

• Ett gemensamt valmanifest som presenterar alliansens vallöften och ambitioner inför mandatperioden 2014–2018.

• En idéplattform med allianspartiernas gemensamma bärande värderingar, som diskuteras och antas vid ett idékonvent.

• En valkommitté med ansvar för alliansens gemensamma valkampanj.

På ytan kan det framstå som ganska harmlösa förslag. Partierna har ju trots allt bestämt sig för att gå fram som ett samlat regeringsalternativ inför nästa val.

Men förslagen innehåller sprängstoff.

Reinfeldts strategi går ut på att knyta Allianspartierna allt närmare varandra. Vilket naturligtvis skulle gynna Moderaterna mest av allt.

Alla fyra partierna har i realiteten redan surrat fast sig vid den gemensamma Alliansmasten. Och på Alliansskutan heter kaptenen Reinfeldt.

Inget parti vågar – eller vill – idag bryta upp ifrån Alliansen. Men vad som tidigare såg ut som ett givet framgångsrecept för alla fyra partierna är idag källan till mycket oro bland de mindre partierna.

Gemensamma arbetsgrupper och någon form av gemensam valcentral – eller War Room – blir nödvändigt om man skall kunna koordinera gemensamma utspel och framträdanden.

Men därefter blir det lite mer känsligt. Inte ens ett gemensamt valmanifest är idag helt oproblematiskt.

Småpartierna är tvingade att profilera sig om man vill bli mer än bara stödpartier till Moderaterna. Ökat inflytande kräver fler röster. Och fler röster får man bara om man lyckas bli ett tydligt alternativ.

Med ett gemensamt valmanifest riskerar småpartierna att inte tas på allvar av väljarna. Har man inte fått med sina förslag i det gemensamma valmanifestet finns det ingen anledning att tro att man kommer att lyckas så mycket bättre efter valet.

Och skulle partierna dessutom signera ett gemensamt idémanifest kommer deras handlingsutrymmet att inskränkas än mer. Och värst blir det för Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna är det parti vars partiprofil har blivit otydligare och otydligare för varje år som gått sedan Alliansen bildades.

Minsta gemensamma nämnare i ett sådant idéprogram skulle därför med nödvändighet bli ”liberalism” i alla des former.

Och vad Hägglund definitivt inte behöver är att i valrörelsen behöva stå och försvara ett liberalt idépolitiskt ”partiprogram” som tydligt visar hur långt ifrån det egna partiprogrammet man har kommit efter åtta års Allianspolitik.

Inte konstigt att Göran Hägglund så snabbt sköt ner förslaget.

Read Full Post »

POLITIK: Socialdemokraternas eftervalsanalys är klar. Nu återstår det svåra att också komma med konkreta förslag på hur politiken skall förändras.

Valanalysgruppen lyfter bl.a. fram följande som förklaring till det dåliga valresultatet:

Socialdemokraternas ekonomiska politik saknade stöd och uppfattades inte som framtidsalternativet.

Finanskrisen, det rödgröna samarbetet, vårmotionen och ett misslyckat valmanifest som delförklaringar till att Socialdemokraterna tappade det stora försprånget på bara två år.

En slutsats man kan dra av valet är att Socialdemokraternas strategi att betona utsatta grupper snarare än att poängtera partiets traditionella inriktning på generell välfärdspolitik drev partiet på defensiven.

Man måste nu hitta de frågor som framhäver rättigheter och service för alla vilket har varit partiets traditionella sätt att rama in politiken för att det skall kunna tilltala breda väljargrupper.

Skall partiet ta sig bort från denna misslyckade strategi kommer det troligtvis att kräva att man måste var beredd att offra några frågor som under fyra år nästan blev heliga kor.

Kommer man att våga gå emot stora grupper inom partiet för kunna klösa sig tillbaka in i matchen?

Read Full Post »

VAL 2010: Hur kan 89 (!) vallöften i ett valmanifest bli så urvattnat? Kristdemokraterna har lyckats med det omöjliga.

Vad som främst saknas är en känsla av färdriktning, en uppfattning om vart partiet vill gå.

Det är lätt att raljera över att dansband skall ”omfattas av samma låga moms som konserter” och att man vill införa ”ett nationellt lånekortssystem på biblioteken”.

Men det är trots allt skillnad på om ett parti vill lösa stora problem som finns i människors vardag eller om man lägger oproportionellt mycket tid och kraft på begränsade problem för smala intressegrupper.

I kristdemokraternas valmanifest drunknar det viktiga i det marginella och oväsentliga.

Det må vara att väljarna inte går igång på visioner men ett parti som inte har en tydligare förankring i sin ideologi när man utformar sina vallöften riskerar att bara bli ett partis som försöker överleva från valrörelse till valrörelse.

Nu blir valmanifest aldrig kioskvältare i valrörelserna. De plockas i huvudsak fram för att få lite utrymme i media. Och de delas bara ut till väljare som är speciellt intresserade.

Valmanifestet ”kokas” därför alltid ner till lätthanterliga program med en handfull tydliga profilfrågor. Det är dessa frågor som partierna sedan driver som intensivast i själva valrörelsen. 

Snart kommer dessutom partiernas hushållsutskick i brevlådorna. Dessa är redan skrivna och är både kortare och mer fokuserade än vad valmanifesten är.

Men oavsett det så förvånar valmanifestet med sin tunna soppa och spretighet. Finns det inget som partiet längre brinner för?

Återigen bekräftas bilden av partiet som är för allt som är positivt och emot allt som är negativt. Ingenting sticker ut, ingenting entusiasmerar och ingenting oroar.

Lyssna: KD och valet, räcker det här? Samtal med Heidi Avellan, ledarskribent Sydsvenskan och Thomas Österberg, ledarskribent Dagen. Studio Ett på P1 den 9 augusti 2010, kl. 18.20. En mer positiv bild av manifestet ges i Sveriges Radios Tidningskrönikan den 10 augusti 2010.

Read Full Post »

IMAGE: Har Piratpartiet blivit politikens motsvarighet till oljebolaget BP? Partiet producerar PR-misstag som kräver krishantering. Som sedan genererar nya misstag. Som kräver än mer krishantering. Som sedan…

Piratpartiet anser fortfarande att det skall vara lagligt att inneha barnpornografiska bilder i tecknad form. Detta är idag olagligt.

Varför det skulle var OK att avbilda Lisa, 6 år, pornografiskt och sedan publicera dessa bilder på Internet utan att detta skulle vara en kränkning av den personliga integriteten är dock svårt att förstå.

Dags för nästa ”pudel”?

1) Först redogjorde författaren och journalisten Karl-Erik Tallmo för alla inkonsekvenser i partiets valmanifest. Inkonsekvenser som berörde partiets kärnfrågor – kultur och integritet – där Piratpartiet ser sig själva som experter.  

2) Sedan kom partiledare Rick Falkvinge uttalande om att han ville att innehav av barnpornografi skulle vara lagligt.

3) Sedan ändrar sig Falkvinge. Men hans förtydligande berodde inte på att han blivit missförstådd. Ändringen berodde på att partiet hade ändrat sig

4) Sedan kom Anna Troberg, Piratpartiets vice ordförande, som ansåg att den skrivning Falkvinge refererade till inte skulle läsas som om partiet varit för innehav av barnporr.

Vi har en passus i valmanifestet där det står att innehav av information alltid ska vara laglig. Rick gjorde då tolkningen att även barnporr ingick i det. Jag gör personligen inte den tolkningen.

Och nu skall partiet ändra i sitt valmanifest. Enligt Troberg tänker partiet göra ett undantag för just barnpornografi.

Om man gör ett undantag för barnpornografi så innebär detta att partiet – rent teoretiskt – även kan tänka sig att göra andra undantag i framtiden.

För ett parti som är så fundamentalistiskt fixerat vid den personliga integriteten och rätten att inneha information är detta som att öppna Pandoras ask. Hela deras ideologiska fundament hamnar i gungning.

5) Sedan kom partiets uttalande om att innehav av barnpornografi i tecknad form är OK. Vilket som sagt är olagligt idag.

Read Full Post »

IMAGE: Valkampanjen är i full gång. Både Labour och Conservative har nu också släppt sina respektive valmanifest.

Intressant är att fundera över vilka signaler som partierna har velat sända med sina manifests omslag.

Medan Labour verkar ha anammat någon form av Maoistisk-Sovjetisk estetik verkar de konservativas mer likna en exklusiv auktionskatalog från Sotheby’s. De konservativas manifest går dessutom att få inbunden (!).

För den som önskar en gedigen genomgång av respektive manifest kan med fördel vända sig till The Guardian. Deras profsiga ”annotated policy guides” är ett föredöme.

Läs mer: Här är respektive valmanifest från Labour och Conservative.

Read Full Post »