Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Valhandbok’

VAL 2014 | Även om Socialdemokraternas valaffischer och övrig politisk reklam är i tråkigaste laget är deras kampanjhandledning ”to die for”.

Socialdemokraterna valaffisch EU-val 2014

Även om valaffischerna är ganska traditionella kommer de att fylla sin uppgift. De påminner väljarna om att Socialdemokraterna finns att rösta på i valet. Men mycket mer än så kommer de inte att bidra med.

Däremot har partiet tagit fram en riktigt bra lathund för sina medarbetare. ”Valhandbok för EU-valet 2014” är till för alla som skall ”planera, leda eller delta i insatser i EU-valrörelsen lokalt eller regionalt”.

Det är ett skolboksexempel på hur en hjälpreda för en valkampanj skall se ut. Så här skriver man t.ex. om partiets budskap i valrörelsen.

VAD SKA VI SÄGA?

SLOGAN

”Rättvisa villkor och fler jobb.” (alt ”Rösta för rättvisa villkor och fler jobb”)

VÅRA VIKTIGASTE FRÅGOR

Vår viktigaste fråga

Kort: Jobben. Med 26 miljoner människor utan jobb i Europa är det dags att sätta rättvisa villkor och fler jobb först.

Mellan: Vi sätter jobben först. Arbetslösheten har brett ut sig både i Europa och i Sverige. Med fler utan jobb pressas löner och villkor också för de som jobbar. Vi vill ha ett EU som fokuserar på rätt saker – rättvisa villkor och fler jobb.

Lång: Vi sätter jobben först – i Sverige och i EU. Det är ett historiskt misslyckande att 26 miljoner människor, av vilka nästan 6 miljoner är ungdomar, idag saknar jobb. Även de utan jobb drabbas när löner pressas ner och arbetsvillkor försämras. Vi vill se gemensamma investeringar i forskning och klimatsmart teknik istället för ensidiga åtstramningar som inte fungerar och vi vill sätta stopp för lönedumping och sämre villkor. Vi vill ha ett EU som fokuserar på rätt saker – rättvisa villkor, fler jobb och ansvar för miljön.

Vilka är våra tre viktigaste frågor?

Vi vill ha ett EU som fokuserar på rätt saker – rättvisa villkor, fler jobb och ansvar för miljön. Arbetslösheten har brett ut sig både i Europa och i Sverige. Med fler människor som saknar jobb pressas löner och villkor också för de som jobbar. Vi vill se gemensamma investeringar i forskning och grön teknik istället för ensidiga åtstramningar som inte fungerar och vi vill sätta stopp för lönedumping och sämre villkor. Svenska avtal och villkor ska gälla alla som jobbar i Sverige, oavsett varifrån man kommer. Att investera i ny miljövänlig teknik är att investera i framtidens jobb och välfärd samtidigt som vi tar ansvar för framtida generationer.

Rättvisa villkor

Fler jobb

Ansvar för miljön

Enkelt och översiktligt. Inget krångel. Och dessutom lätt att lära ut till alla som skall kampanja på gator och torg. Bättre kan det inte bli.

Se mer: Socialdemokraternas kampanjmaterial i Europaparlamentsvalet: utemedia, valförsändelse samt övriga trycksaker.

Read Full Post »