Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Välfärden’

IDEOLOGI | Enligt barn- och äldreminister Maria Larsson är Kristdemokraternas stora problem att alla andra partier i själva verket tycker som partiet.

”Allt det vi gjort på det sociala området har omfamnats”, säger Larsson i en intervju med Bengt Rolfer i Akademikern.

Många anser att det är alltför tyst om socialpolitiken i Sverige. Hur ser du på era möjligheter att nå ut?

– Jag skulle vilja säga att vår socialpolitik har haft väldigt stor genomslag i alliansens politik. Det har till exempel aldrig tidigare tillförts så stora resurser till äldreomsorgen. Och i den senaste budgeten går 98 procent av de medel som är riktade till hushållen till dem som är resurssvaga. I valrörelsen var det många som sa att välfärden skulle raseras. Så har det verkligen inte blivit, vi har utvecklat välfärden och tillfört väldigt mycket medel.

I vilka viktiga frågor har ni ännu inte nått fram?

– Vi har mycket kvar att göra på en mängd olika områden, om du visste hur många förslag jag har i min byrålåda. Ett område är barn som far illa. Vi har påbörjat ett arbete för att stärka barnens rätt att komma till tals.

[…]

Men ändå – flera undersökningar visar att svenska folket vill ha en bra sjuk- och åldringsvård och en väl utbyggd välfärd. I regeringen är det ni i KD sköter de sociala frågorna. Borde ni inte synas mer?

– Mycket av det vi gör blir inte uppmärksammat, eftersom det inte bjuds något politiskt motstånd. Allt det vi gjort på det sociala området har omfamnats. När vi föreslår höjt bostadsbidrag riktat till de sämst ställda barnfamiljerna blir det ingen debatt om det i riksdagen. Alla tycker det är ett bra förslag och då märks det nästan inte när det genomförs.

Du låter nästan nöjd?

– Nej, nöjd blir jag aldrig, för det finns alltid förbättringspotential. […]

Vad Larsson säger är att Kristdemokraterna i realiteten inte har någon unik roll i regeringen. Vare sig politiskt eller ideologiskt.

Detta måste rimligtvis betyda att partiet aldrig har haft någon tanke på att driva någon speciell kristdemokratisk linje i regeringsställning.

Alternativt har Kristdemokraterna helt enkelt misslyckats i de interna borgerliga förhandlingarna. Man har antingen blivit överkörd eller självmant dumpat alla idéer som skulle kunna uppfattas som alltför ideologiskt färgade.

Vad som har blivit kvar är den liberala dagordningen. Partiet har blivit ett transportkompani för allmänborgerlig politik. Alla håller med. Ingen är emot.

Inte konstigt att Kristdemokraterna är partiet med störst problem i opinionen.

Och frågan är om man ens kan kalla politiken för allmänborgerlig när den ”omfamnas” av alla partier från vänster till höger.

Av intervjun är det svårt att avläsa om Larsson har några idéer om hur partiet skall ta sig ur sitt dilemma. Vad ”förbättringspotentialen” betsår i får vi aldrig veta.

Bild: Intervjun och tidskriftsomslaget är från Akademikern nr 2, 2012.

Read Full Post »

BUDSKAP: Vänsterpartiet har lyckats skapa enkla, snygga och sympatiska valaffischer. Det politiska budskapet i både bild och text kommunicerar på ett förtjänstfullt sätt.  

Man skulle kunna ge ”mycket väl godkänt” om det inte hade varit för att partiet inte tycker om betyg. Istället får det bli en rejäl dunk i ryggen.

Temat ”Håll ihop” kompletteras med en punch line ”…utan privata vinster”.

Budskapet man vill förmedla är att det är Vänsterpartiets som ”håller ihop” och värnar välfärden. Parollen för kampanjen är ”Vi vill bygga världens bästa välfärd – utan privata vinster”.

En variant av affischerna – utan klossar – har Lars Ohly på bild.

Bilderna med klossar – som bildar orden ”vård”, ”skola”, ”omsorg” – hålls samman av varsamma händer och är en tydlig symbolik utan att för den skull vara påträngande. Man lyckas undvika att skriva betraktaren på näsan. Riktigt bra.

Och ingen behöver läsa texterna för att förstå symboliken. Ännu bättre.

Texterna är återhållsamma i tonen. Vilket är bra eftersom partiet ofta uppfattas som både negativa och aggressiva i sin kommunikation.

Poängen ”…utan privata vinster” är inget som trycks upp i ansiktet på betraktaren. Snarare följer budskapet på ett naturligt sätt bildsymboliken.

Slutligen kan man konstatera att konceptet med klossarna redan har använts av partiet. Nu senast i Almedalen. Men det blir inte sämre för det.

Read Full Post »