Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Valanalys’

POLITIK: Alla småpartier pratar om det. Men ingen vet hur man skall göra.

Kristdemokraterna pratar om det under sina kommun- och landstingspolitiska dagar. Centerpartiet säger det i sin valanalys. Och Folkpartiet gav en vink om det när man skrev om den egna eftervalsanalysen.

Vad man säger är att man måste bli mer än bara satellitpartier till Moderaterna. Men så här långt har det varit mer gnäll än verkstad.

Redan förra året ville varande partisekreterare Lennart Sjögren (KD) att Moderaterna skulle vara snällare mot småpartierna inom Alliansen.

Nu är det Maud Olofsson (C) som hävdar att ”Moderaterna breder ut och de är inte tillräckligt generösa och har en tillåtande attityd”.

Vad måste då småpartierna göra för att lyckas? Här är fyra ”måsten”:

1) Vad ingen verkar förstå är att man måste sätta hårt mot hårt i de interna förhandlingarna med Moderaterna.

2) Dessutom måste man vinna strider mot partiet i den offentliga debatten. Och man måste göra det i frågor som uppfattas som ideologiskt viktiga.

3) Partierna måste bli bättre på att kommunicera sin egen politik. Vet någon idag vad som skiljer Folkpartiet från Centerpartiet? Är det någon som förstår poängen med Kristdemokraterna?

4) Men dessa tre ”måsten” kommer inte att spela någon som helst roll om småpartierna inte har en politik som väljarna uppskattar.

Utan tydlig politik kommer det inte att spela någon som helst roll hur mycket utrymme Moderaterna ger småpartierna. Man kommer ändå inte att lyckas.

Ännu har man inte förtjänat några framgångar. Som det är nu är man bara ”all hat and no cattle”.

Read Full Post »

VALANALYS: I senaste numret av Tiden – ”Socialdemokratisk idé- och debattidskrift” – analyserar Irene Wennemo och professor Bo Rothstein partiets problem och hur man skall kunna gå vidare.

Om partiet väljer att ignorera dessa inlägg så gör man det på egen risk. Här finns nämligen mycket att hämta för partistrategerna när man nu skall plocka upp spillrorna efter valförlusten.

Rothstein konstaterar t.ex. att Socialdemokraterna har gått från att vara ett parti som förespråkar breda generella reformer till att istället försöka bygga koalitioner bestående av ”disparata minoritetsgrupper” som ofta har helt motstridiga intressen. 

Irene Wennemo – som är huvudsekreterare för socialförsäkringsutredningen – skriver bl.a. om vad som gick fel under förra mandatperioden:

Socialdemokratin har haft flera framgångsrika berättelser. En är generell välfärdspolitik. Den förklarar hur välfärdspolitik som är till för hela befolkningen – och inte bara de mest behövande – leder fram till högre välfärd och minskad ojämlikhet. En annan är den svenska modellen för sysselsättning som innebär att strukturomvandlingen bejakas men kombineras med aktiv arbetsmarknadspolitik och solidarisk lönepolitik. En tredje framgångsberättelse är den svenska kollektivavtalsmodellen med självständiga parter på arbetsmarknaden och en lagstiftning som i stor grad kan ersättas av kollektivavtal.  De senare har skapat en snabb produktivitetsutveckling och ökat välstånd i kombination med små inkomstskillnader och få arbetsmarknadskonflikter.

När socialdemokraterna jagade en berättelse under förra mandatperioden var man som blind för det som fanns rakt framför ögonen. Man tog inte till sig eller ville inte vidareutveckla det arv av framgångsrika berättelser som varit socialdemokratins styrka. Berättelser av detta slag är inget som PR-byråer skriver ihop. Det är en integrerad och strategisk del av socialdemokratins idéutveckling. I brist på bra berättelser blev den politik som socialdemokraterna gick till val på obegriplig. De praktiska förslag som lanserades hängde inte på något vettigt sätt ihop med de övergripande visionerna.

Läs mer: I Fokus kan man läsa mer om Irene Wennemo. Bo Rothsteins artikel finns i Tiden nr 5. I Kommunalarbetaren tas Bo Rothsteins tankar upp i en ledare.

Read Full Post »

« Newer Posts