Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Utbildningsminister’

MARKNADSFÖRING | De flesta tidningar försöker upprätthålla någon form av objektiv distans till partierna. Det gäller inte Villatidningen.

Chefredaktören Hendrik Mayer har träffat utbildningsminsiter Jan Björklund (FP) för vad man kallar ”årets politikerporträtt”.

I det personliga mötet med Jan Björklund framträder inte bara en fullblodspolitiker utan också en sympatisk person med varm humor. Dessutom finner man hos honom en äkta övertygelse i kampen mot förtryck, sociala orättvisor och kränkningar av människovärdet.

Och så fortsätter det över två helsidor. Det finns inget politikerområde där Folkpartiet inte ligger i framkant om man får tro Villatidningen.

Artikeln ”Storoffensiv i socialliberal riktning” måste vara ett av de mest flagranta exemplen på politisk marknadsföring som någonsin gjorts på nyhetsplats.

Och detta av en tidning som försöker nå en bred allmänhet. (Gratistidningen kallar sig själv för ”Sveriges största tabloida villatidning”.)

Artikeln är så överdrivit positiv att den får direkt motsatt effekt.

Nu behöver en tidning inte vara balanserad eller nyanserad om man inte så önskar.

Men rena självbevarelsedriften brukar t.o.m. få tidningar med tydlig partifärg på ledarsidan att inta ett mer journalistiskt förhållningssätt när det gäller nyhetsartiklarna.

Det enda Villatidningen har uppnått med sitt idolporträtt är att dra ett löjets skimmer över sin egen produkt.

Och googlar man namnet Hendrik Mayer så får man upp samma namn på Folkpartiets hemsida i Kungsör!

Samma person?

Bild: Villatidningen nr 3 2012.

Read Full Post »

FRISKOLOR: ”Luckor i lagstiftningen har gjort att friskolor kan strunta i att ha bibliotek, studievägledning och skolsköterskor. Eftersom de får lika mycket pengar som de kommunala skolorna har ägarna kunnat ta ut det som ekonomiska överskott”, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP).

Det är intressant att Folkpartiet erkänner att man har haft fel i den enda fråga där partiet är riktigt känt och har stort förtroende bland väljarna.

Folkpartiets eftervalsanalys poängterade att partiet har varit profilerat på ett alltför smalt område för att kunna växa. Målet nu är att försöka inmuta fler sakpolitiska områden.

Men ännu har vi inte sett röken av någon politisk breddning av det politiska budskapet. Skolan är fortfarande den enda fråga som väljarna förknippar med Folkpartiet.

Frågan är på vilka områden man tänker sticka fram. Och om man kan göra detta utan att trampa de andra tre Allianspartierna på tårna.

Read Full Post »