Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘United Minds’

FörvirratVÄLJARE | ”Vem i hela världen kan man lita på?” Den frågan ställde sig redan Hoola Bandoola Band på 70-talet.

Frågan är minst lika aktuell idag när man studerar två motstridiga opinionsundersökningar.

I väljarbarometrar från YouGov respektive United Minds får man nämligen två diametralt olika tolkningar av väljarnas preferenser.

Enligt YouGov knappar Alliansen in på de rödgröna partierna. Skillrande mellan blocken har halverats sedan i december.

Hos United Minds har avståndet aldrig varit större sedan institutet började med sina mätningar 2009. Alliansen tappat här mark till de rödgröna.

Men skillnaderna är inte bara mellan blocken. Även de enskilda partierna uppvisar helt olika resultat i de två opinionsinstituten.

Enligt YouGov hamnar alla Allianspartierna över fyraprocentspärren till riksdagen. Hos United Minds backar Kristdemokraterna till under spärren och hamnar på bara 3,3 %.

Även Sverigedemokraterna backar enligt YouGov medan partiet hos United Minds går fram 0,8 %.

Det enda som är riktigt säkert är att båda dessa undersökningar inte kan vara korrekta. Åtminstone inte samtidigt.

Så hur skall man då förhålla sig till dessa undersökningar? Tja, varför inte bara kasta dem i papperskorgen?

YouGov:

De rödgröna 47, 4 %

Alliansen 40, 9 %

Socialdemokraterna 31,9 % (33,1 %), Miljöpartiet 7,9 % (9,2 %) och Vänsterpartiet 7,6 % (7,2 %)

Moderaterna 25,7 % (23,8 %), Folkpartiet 5,7 % (6,3 %), Centerpartiet 5,2 % (3,0 %) och Kristdemokraterna 4,3 % (3,7 %)

Sverigedemokraterna 10 % (12,8 %)

United Minds:

De rödgröna 49,8 %

Alliansen 34,6 % (exklusive Kristdemokraterna)

Socialdemokraterna 32,5 % (32,4 %), Miljöpartiet 8,9 % (8,0 %) och Vänsterpartiet 8,4 % (8,0 %)

Moderaterna 24,0 % (24,1 %), Folkpartiet 6,1 % (7,6 %), Centerpartiet 4,5 % (4,0 %) och Kristdemokraterna 3,3 % (4,6 %)

Sverigedemokraterna 10,8 % (10,0 %)

Read Full Post »

ProcentPOLITIK | Är det något partierna gärna framhåller så är det att man minsann inte bryr sig speciellt mycket om tillfälliga väljarundersökningar.

Alla partier vill framstå som principfasta.

Officiellt driver man bara en politik som är fast förankrad i partiets ideologi och fastställd i god demokratisk ordning på en partikongress. Sedan får väljarna tycka vad man vill.

Men verkligheten är naturligtvis mer komplicerad än så.

Att vi lyfter fram vad vi åstadkommer i kommunerna beror på att vi tagit intryck av hur väljarna uppfattar oss. Vi uppfattas oftast som godhjärtade men litet tafatta, några som inte kan styra. Därför vill vi visa att vi faktiskt styr i flera kommuner.

Orden kommer från Jonas Sjöstedt (V) i en artikel om partiernas hemliga opinionsundersökningar.

Det är lätt att missa poängen i Sjöstedts kommentar, nämligen att Vänsterpartiet faktiskt låter sig påverkas av vad opinionsundersökningarna säger om Vänsterpartiet.

Alla riksdagspartierna formar naturligtvis sin politik efter intern debatt och beslut på sina kongresser.

Men det betyder inte att man inte påverkas av resultaten av opinionsundersökningar. Om man var fullständigt ointresserade av resultaten skulle man naturligtvis aldrig beställa egna för dyra pengar!

Men de många väljarundersökningar som kontinuerligt presenteras i media under året är förhållandevis ointressanta (möjligtvis med undantag av SCB:s) för partiernas sakpolitiska överväganden.

De ger ofta inte mycket till information och älskas mest av media och politiska nördar.

I en av de sista undersökningarna 2013 låg t.ex. den största förändringen på endast 0,6 procent. Övriga partier låg i spannet mellan +0,3 och -0,5 procent.

I bästa fall indikerar sådana procentsiffror en tendens eller riktning. I värsta fall är de bara slöseri med trycksvärta eftersom de ligger inom felmarginalen.

För att råda bot på detta köper partierna egna opinionsmätningar, och då ofta från Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier.

– Vi vet faktiskt inte hur de använder dem. Det är svårt att forska om något de inte vill tala om, säger Jesper Strömbäck, som är professor i journalistik och kommunikationsvetenskap.

[…]

– Det handlar om betydande belopp, säger Carl Melin, analyschef på United Minds.

Tidigare jobbade han i S med opinionsanalyser, så han har erfarenheter från båda håll.

– De egna undersökningarna är viktiga verktyg för att ta reda dels på hur man ligger till, dels vad väljarna tycker är viktigt och vilka målgrupper som är mest mottagliga för ett budskap, säger han.

Moderaternas nye kommunikations- och analyschef Per Nilsson har gått i motsatt riktning som Carl Melin. Han jobbade tidigare på Demoskop.

– Det man vill se är hur väljarna förhåller sig till just mitt parti. Inte bara om man kan tänka sig att rösta på det, utan hur sannolikt det är, hur stor potential har mitt parti, vilka sakfrågor är de som kan tänka sig att rösta på partiet intresserade av, säger han.

[…]

– Min bedömning är att det ska mycket till för att ett parti byter åsikt på grund av opinionsmätningar. Det sker genom interna processer och på kongresserna, men mätningarna kan spela en roll i den processen, bli ett stöd för dem som vill byta åsikt. Men får man veta att en åsikt är väldigt impopulär så fokuserar man ju hellre på andra frågor, säger Strömbäck.

– Jag tror inte att vare sig S eller andra partier formar sin politik efter undersökningarna, däremot hur de ska formulera den, vilken typ av argument som går hem, säger Carl Melin.

Det är naturligtvis viktigt för forskare att veta om ett parti byter åsikt p.g.a. en (eller flera) opinionsundersökningar eller om det beror på andra faktorer. 

Men ingen behöver ha tillgång till några hemliga opinionsundersökningar för att inse att det politiska innehållet faktiskt påverkas av ”opinionen”.

Detta oavsett om partierna låtit sig påverkas via opinionsyttringar som man avläst i väljarbarometrar eller låtit sig påverkas på annat sätt.

Det är bara att följa turerna kring Folkpartiet och skolfrågan för att man skall inse att partier inte bara kalibrerat sin politik på marginalen när opinionen vänt.

För många på vänsterkanten kan det kanske uppfattas som en marginell förändring – eller en omvändelse under galgen – när Folkpartiet plötsligt vill stoppa riskkapitalister från att flytta vinster till skatteparadis.

Men frågan om hur mycket politiker skall gå in och reglera på en marknad är just det ideologiska slagfält där liberaler och nyliberaler ständigt träter.

Är det verkligen någon som tror att Folkpartiet skulle ändrat sin skolpolitik om det inte varit en massiva kritik riktad mot regeringen för deras hantering av frågan om riskkapitalisternas vinster och stängningen av en rad friskolor?

Så nog påverkas partierna av opinionen. Om det sedan är p.g.a. hemliga eller offentliga opinionsundersökningar är i slutändan en rent akademisk fråga. 

Read Full Post »

Berglins juni 2013

”Vem är rädd för vargen?” av Berglins. Se alla fyra serierutorna svd.se 2013-06-09 eller på ka.se 2013-09-02

Läs mer: Om United Minds opinionsundersökning i Aftonbladet som visade att ”Kristdemokrater har mest sex – Stora skillnader mellan partiväljarna”.

Read Full Post »

OpinionsundersökningKRIS | Regeringspartierna slår det ena historiskt negativa rekordet efter det andra.

Sedan Kristdemokraterna kom in i riksdagen 1991 har partiet aldrig hamnat under fyraprocentspärren tillsammans med Centerpartiet under samma månad i en Sifomätning.

Den traditionen bryts nu när båda hamnar på 3,6 %.

Och i United Minds opinionsundersökning – också för februari – uppmäter de fyra regeringspartierna sitt lägsta stöd sedan valet.

Tidigare i månaden såg vi att både YouGov och Demoskop hade likande dystra siffror för Alliansen.

Hos YouGov hamnade både Centerpartiet och Kristdemokraterna under riksdagsspärren.

I Demoskop är det däremot ”bara” Centerpartiet under riksdagsspärren med 3,4 % medan Kristdemokraterna tog sig över med sina 4,4 %.

Vad som borde oroa regeringen är att dåliga siffror för ett parti inte verkar kompenseras fullt ut av att väljarna istället väljer ett annat av Allianspartierna. Regeringspartierna tappar väljare på vägen när det går dåligt för ett av dem.

Read Full Post »

OpinionsundersökningANALYS | När första världskriget utbröt genererade nyheten en liten notis i The Times. I Sverige räcker det med att Sverigedemokraterna åker upp eller ner i opinionen för att det skall bli krigsrubriker.

Om det hänger samman med övriga partiers idétorka eller på medias schizofrena inställning till sin egen bevakning av Sverigedemokraterna är svårt att säga.

Partiet har blivit lite av politikens adventskalender. Varje dag man öppnar tidningarna får man en ny överraskning serverad.s. Detta skapar i sin tur frågor om hur väljarna kommer att påverkas.

Utan Sverigedemokraterna skulle ledarredaktionerna och de politiska reportrarna få svårt att fylla sitt spaltutrymme. Övriga partier känns bara frånvarande vid en jämförelse.

Oavsett om partiet går fram med 1,5 % – och når en toppnotering på 10 % i Sifo – eller tappar 1,5 % (United Minds) är man tredje största partiet.

Ett tecken på att det råder inrikespolitisk stiltje är att Miljöpartiet håller ställningarna i opinionen. Det spelar tydligen ingen roll att båda språkrören är föräldralediga. Partiet verkar klara sig lika bra utan dem.

Även för övriga partier är skillnaderna marginella i Sifo:s och United Minds senaste opinionsundersökningar.

Socialdemokraterna hamnar i stort på samma siffror – 32,1 % respektive 32,0 % – oavsett om man tappar 1,8 % som i Sifo eller ökar på med 1,0 % som i United Minds.

Även Moderaterna hamnar i stort sätt på samma siffror i båda mätningarna.

Småpartierna – Vänsterpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet – ligger i spannet mellan 5-6 %.

Och för Kristdemokraterna är lägget än mer kritiskt. Även när man som i Sifo plussar på sina siffror (+0,1 %) hamnar man under fyraprocentspärren.

Kristdemokraternas kräftgång är huvudanledningen till att de rödgröna partierna har en stabil ledning över Alliansen i båda mätningarna.

Men även om partiet skulle nå upp till fyra procent skulle detta inte hjälpa. Regeringspartierna skulle ändå inte klara av att behålla makten.

Sifo:

De rödgröna 47,7 % och Alliansen 38,1 % (exklusive Kristdemokraterna)

Socialdemokraterna 32,1 % (-1,8), Miljöpartiet 9,7 % (-0,4) och Vänsterpartiet 5,9 % (+1,2)

Moderaterna 28,2 % (-0,5), Folkpartiet 5,4 % (+0,1), Centerpartiet 4,5 % (+0,3) och Kristdemokraterna 3,6 % (+0,1)

Sverigedemokraterna 10,0 % (+1,5)

United Minds:

De rödgröna 46,9 % och Alliansen 38,6 % (exklusive Kristdemokraterna)

Socialdemokraterna 32,0 % (+1,0), Miljöpartiet 8,2 % (+0,2) och Vänsterpartiet 6,7 (+1,0)

Moderaterna 28,9 % (+1,1), Folkpartiet 4,9 % (-1,4), Centerpartiet 4,8 % (-0,3) och Kristdemokraterna 3,8 (-0,1)

Sverigedemokraterna 9,7 % (-1,5)

Read Full Post »

POLITIK | Det finns likheter mellan Sifos mätning för oktober och United Minds senaste.

I båda opinionsundersökningarna ökar Moderaterna marginellt och Socialdemokraterna tappar över en procent i båda.

Men det intressantaste är att Sverigedemokraternas höga siffror. I Sifo hamnar man på 7,7 % och i United Minds på hela 9,9 %.

För Alliansen ser det fortsatt illa ut i både Sifo och hos United Minds. Kristdemokraterna fortsätter att ligga under riksdagens fyraprocentspärr. Med dessa siffror i valet skulle det bli maktskifte.

De rödgröna 46,6 % och Alliansen 38,4 % (exklusive Kristdemokraterna som hamnar under fyraprocentspärren).

Moderaterna 28,1 % (+0,3), Folkpartiet 6,1 % (+0,3), Centerpartiet 4,2 % (+0,9) och Kristdemokraterna 3,8 % (-0,9)

Socialdemokraterna 31,4 % (-1,7), Miljöpartiet 8,8 % (+0,2) och Vänsterpartiet 6,4 % (-0,5)

Sverigedemokraterna 9,9 % (+1,1)

Övrigt: Mätningen gjordes 17 september-13 oktober. Frågan United Minds ställde via telefon löd: ”Hur skulle du rösta om det vore val till riksdagen i dag?”

Read Full Post »

POLISER | Sverigedemokraterna vårkampanj ”Inga fler papperspoliser har varit vältajmad. Även om det inte bara har varit deras egen förtjänst.

Partiet fick nämligen genast kritik när man presenterade kampanjen eftersom man påstod att så lite som en procent av poliserna var patrullerade.

Oavsett siffrans korrekthet kom nya siffror från Rikspolisstyrelsen som en skänk från ovan.

De visade nämligen att antalet uppklarade brott är de sämsta på åtta år. Till och med justitieminister Beatrice Ask (M) var tvungen att erkänna att ”siffrorna är skräp”.

Partiet hängde och skrev att ”usla polissiffror bekräftar budskapet” bakom deras egen kampanj.

I den debattartikel i Aftonbladet som drog igång vårkampanjen skrev Jimmie Åkesson:

Inom Polisen frågar man sig dagligen var de här 3000 nya poliserna tagit vägen. Samtidigt som statsministern slår sig för bröstet klagar nämligen poliserna på underbemanning. Den tid polisen ägnar åt akuta utryckningar har i själva verket, enligt Riksrevisionen, bara ökat med omkring 50 personer om man räknar om till arbetstimmar. Uppklaringsprocenten har, trots denna satsning, sjunkit till ynka 16 procent. För inbrott är uppklaringsprocenten inte ens tre procent. Dessa brott må vara svårutredda men när ett land som Storbritannien kan visa upp en uppklaringsprocent som är en bit över tio procent för samma brott så är det uppenbart att något är fel.

[…]

En forskarrapport som Rikspolisstyrelsen inte ville veta av har visat att så lite som en hundradel av polisernas arbetstid i dag ägnas åt fotpatrullering.

Förutom kampanjen har partiet indirekt kunnat dra nytta av spektaklet kring imamers och svenska moskéers fientliga kvinnosyn.

Även om avslöjandet i SVT:s Uppdrag granskning inte är speciellt överraskande för den som läser utländsk media var det desto unikare för svensk.

Till och med politiker som annars brukar huka när det handlar om intolerans bland minoriteter krävde nu plötsligt åtgärder.   

Trots detta har Sverigedemokraternas opinionssiffror varierat kraftigt på senare tid.

Partiet ökade signifikant till 6,6 procent i Sifos väljarbarometer för maj.

Och i United Minds junimätning får man 8,7 % och går därmed förbi Miljöpartiet och blir tredje största riksdagspartiet. Hos Demoskop får man 6,6 % i junimätningen.

Problemet är att man i den riktigt stora undersökningen från SCB i maj snarare minskar. Man gå från 5,7 till 5,4 %.

Det är en minskning både jämfört med valet 2010 och från den tidigare mätningen i november 2011.

Så det är fortfarande en öppen fråga om partiet kommer att kunna dra nytta av opinionsläget.

Ett parti som väljer att lägga ner oproportionerligt mycket tid på att kommentera meningslöster som schlagerfestivalen och att Loreen sjunger på engelska kommer sannolikt att fortsätta att skjuta sig själv i foten.

Read Full Post »

PÅ GÅNG | För tillfälligt går det bra för Stefan Löfven. Två opinionsundersökningar på rad visar nu positiva siffror för Socialdemokraterna.

Dessutom får han godkänt efter sin första stora intervju som partiledare. Även om det var tunt med konkreta besked.

Men ingen kan utifrån intervjun i SVT:s Agenda förklara vilka de politiska skillnaderna är mellan Löfven och Håkan Juholt. Mycket handlar om ”arbete pågår”.

Men så var det också viktigare för Löfven att utstråla lugn och undvika politiska klavertramp à la Juholt än att komma med utspel.

Och kärnväljarna verkar vara nöjda. Det är troligtvis dessa som nu ger partiet plus i opinionsinstitutens siffror.

Först kom SKOP där Socialdemokraterna fick 27,3 % (+2,0). I United Minds februarimätning får partiet nu 26,0 (+2,4).

I båda mätningarna är dessutom de rödgröna partierna större än Alliansen. Anledningen till detta är två.

För det första går Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fram och för det andra finns det en ryckighet i siffrorna för Alliansens småpartier.

Kristdemokraterna hamnade under fyraprocentspärren hos Skop. I United Minds är det istället Centerpartiet som hamnar under medan Kristdemokraterna ökar med hela +1,9 % till 4,7 %.

Carl Melin, opinionschef på United Minds och tidigare analyschef åt Socialdemokraterna under Göran Persson och Mona Sahlin, skriver följande i en debattartikel i Aftonbladet:

Löfven är inte en stor retoriker eller särskilt karismatisk utan snarare nedtonad och försiktig. ”Mild men bestämd” är ord som en del av hans anhängare vill använda sig av. Detta kan innebära begränsningar, men den statsvetenskapliga forskningen och samhällsdebatten tyder på att nordeuropeiska väljare föredrar politiker som är trygga och förtroendeingivande framför de som är karismatiska.

På så sätt påminner Löfven om Ingvar Carlsson och Fredrik Reinfeldt. Det är nog därför inte heller en slump att Socialdemokraterna väljer en ledare som är mer nedtonad och försiktig.

[…]

Partiet har framförallt förlorat välutbildade storstadsväljare, men även medelinkomsttagare i medelstora städer och manliga LO-medlemmar. Det är ingen vild gissning att partiet hoppas att valet av Löfven kommer att attrahera framförallt den sista gruppen – men även boende i medelstora städer där många arbetar inom industrin eller den industrinära tjänstesektorn.

Socialdemokraterna 26,0 % (+2,4), Miljöpartiet 10,5 % (-1,0) och Vänsterpartiet 9,2 % (+1,3).

Moderaterna 32,7 % (+0,5), Folkpartiet 5,0 % (-1,3), Kristdemokraterna 4,7 % (+1,9) och Centerpartiet 3,9 % (-2,4)

Sverigedemokraterna 7,2 % (-1,1).

De rödgröna partierna 45,7 % och Alliansen 42,4 % (utan Centerpartiet).

Read Full Post »

PRECIS SOM i Demoskops senaste undersökning visar United Minds opinionsundersökning att Miljöpartiet har fått en språkrörseffekt.

Uppenbart har valet av Gustav Fridolin och Åsa Romson fått en större effekt för Miljöpartiet än vad valet av Håkan Juholt fick för Socialdemokraterna.

Övrigt att lägga märke till;

1) De rödgröna partierna leder nu över Alliansen (exklusive Kristdemokraterna) med hela 5,5 %.

2) Moderaterna tillbakagång gör Socialdemokraterna till största parti.

3) Småpartierna har uppenbara problem inom båda blocken.

Kristdemokraterna tappar rejält och klarar inte ens fyraprocentspärren. Partiet skulle inte klara att ta sig in i riksdagen om det var val idag.

Centerpartiet ligger kvar på sina fyra procent och är därmed mycket nära att hamna i samma situation som Kristdemokraterna.

Vänsterpartiets imponerar inte heller med sina 4,7 %.

4) Förutom Miljöpartiet går Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Folkpartiet fram. Deras framgångar är dock högst marginella – mellan 0,1 % och 0,3 %.

De rödgröna 46,8 % och Alliansen 41,3 % (exklusive Kristdemokraterna)

Moderaterna 30,5 % (-1,7), Folkpartiet 6,8 % (+0,3), Centerpartiet 4,0 % (+-0) och Kristdemokraterna 3,1 % (-1,0)

Socialdemokraterna 30,9 % (+0,2), Miljöpartiet 11,2 % (+2,3), Vänsterpartiet 4,7 % (-0,2)

Sverigedemokraterna 7,8 % (+0,1)

(United Minds ställde frågan ”Hur skulle du rösta om det var val till riksdagen i dag?” till 1195 personer mellan den 9 maj och den 5 juni.)

Read Full Post »

UNDERSÖKNING: På ytan har mycket hänt men i realiteten är siffrorna stabila i senaste opinionsundersökningen från United Minds.

De enda riktiga vinnarna är Miljöpartiet och Sverigedemokraterna som är tredje respektive fjärde största partiet.

Siffrorna är logiska. Fortsatt förvirring inom Socialdemokraterna och inom småpartierna skapar utrymme för Miljöpartiet och Sverigedemokraterna att framstå som de enda alternativen i svensk politik.

Både Moderaterna och Socialdemokraterna backar. Alliansens småpartier går fram medan Vänsterpartiet backar.

Inga större förändringar har skett mellan blocken.

Moderaterna 31,8 % (-3,3), Folkpartiet 7,2 % (+1,0), Kristdemokraterna 4,6 % (+0,8) och Centerpartiet 4,4 % (+0,3).

Socialdemokraterna 25,6 % (-1,0), Miljöpartiet 11,4 % (+1,6) och Vänsterpartiet 5,1 % (-0,8),

Sverigedemokraterna 8,5 % (+1,5).

Alliansen 48,0 % (-1,2)

De Rödgröna 42,1 % (-0,2)

(1158 personer intervjuades på webben 17 januari-13 februari. Siffrorna inom parentes är förändringen sedan förra mätningen.)

Read Full Post »

Older Posts »