Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Under strecket’

TIDSKRIFT: Andreas Åberg, redaktör på 10TAL, har i en ”understreckare” i Svenska Dagbladet reflekterat kring New York, dess själ och tidskrifternas roll i att beskriva staden. 

Åberg beskriver bland annat tidskriften The New Yorker som 2008 gav ut samtliga sina tidskriftsnummer på ett usb-minne som inte var större än ett cigarettpaket.

Resultatet blev över 4000 tidskriftsnummer på mer än 500000 sidor. På Amazon kan man beställa en bok med åtta sökbara DVD-skivor

När tidskriften The New Yorker grundades på 1920-talet såg man inte bara till att publicera författarna och journalisterna som var mest i ropet – författare som Dorothy Parker, F Scott Fitzgerald, William Butler Yeats – man såg dessutom till att viga generöst utrymme åt deras reportage, poesi, essäer och noveller. The New Yorker skulle vara en tidskrift med betoningen på tid, en publikation som skulle läsas långsamt i fåtöljen eller badkaret. Umgänget med tidskriften varar hela helgen och ger utrymme för olika skiftande temperament och sinnesstämningar. Djupgående kritiska artiklar varvas med nöjesbevakning, journalistiska reportage placeras intill de karaktäristiska skämtteckningarna. Att sammanställa ett representativt artikelurval i en samlingsvolym var aldrig något alternativ när tidskriften historia skulle dokumenteras. Varje enskilt nummer utgör en färdigkomponerad enhet som i sig redan är frukten av en noggrann urvalsprocess. Det faller sig således följdriktigt att The Complete New Yorker består av samtliga tidskriftsnummer som hittills utkommit av tidskriften, komplett med omslag, fotografier, illustrationer och annonser. (…)

Här återfinns den återkommande avdelningen ”Talk of the town”, som håller liv i den annars så oförtjänt bortglömda feuilleton-genren, ett slags litterär blandform för tidningar och tidskrifter där reportaget, det dagsaktuella kåseriet och bokrecensionen strålar samman i en kalejdoskopisk samtidsbetraktelse. Feuilletonen är en utpräglad 1800-talsföreteelse, men har till dags dato visat sig vara det perfekta uttryckssättet för att ge en aktualitetsbild av kulturlivet i New York. Det framställs som munsbitar på en tebjudning – ta vad man vill ha, lämna otvunget resten till de andra gästerna.

Men tidskriften beskriver naturligtvis inte bara New York ur olika aspekter. Bevakningen av den nationella scenen – inte minst den politiska – är en av de bästa i USA.  

Dessutom har tidskriften en tradition av minutiös faktagranskning.

En skribent måste exempelvis vara beredd att lämna ifrån sig allt källmaterial till tidskriften som sedan har möjlighet att kolla upp källorna för att kunna garantera att citat och intervjuer är korrekt återgivet.

Read Full Post »