Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Tvärdrag’

VAL 2010: Mona Sahlin har hållit sitt tal i Almedalen. Det var ett traditionellt socialdemokratiskt tal om välfärden som uppnådde vad ett tal skall åstadkomma.

Talet mottogs med entusiasm och bidrog säkert till att mobilisera styrkorna. Anhängarna uppskattade säkert känslan av att Mona Sahlin nu äntligen kommit igång.

Och om inget revolutionerande händer de sista dagarna kommer säkerligen Almedalsveckan att avslutas med att Mona Sahlin framstår som den främsta förespråkaren för svensk välfärd och välfärdens utbyggnad.

Det är säkert där Sahlin och Socialdemokraterna vill befinna sig när man nu ger sig in i den riktiga valrörelsen.

Daniel Suhonen, redaktör för SSU:s debattidskrift Tvärdrag, uppmanade idag Sahlin att ”våga kriga – och vinn!”. Han borde vara nöjd efter detta tal.

Få talar om det som är kärnan: politiken. Att socialdemokratin lider av en ideologisk kris som börjar och slutar i frågan om varför man finns och vilka man ska man företräda. […]

Rörelsen mot mitten har inte varit framgångsrik. Man har till och med misslyckats med sin uttalade intention, att vinna medelklassen. Strategin att inte skrämma i väg någon med radikala reformförslag har demobiliserat hundratusentals traditionella s-väljare. […]

Låt valrörelsen genomströmmas av utopiska energier från löften om kraftfulla sociala reformer! […]

Bara genom att markera att man är ett vänsteralternativ till högeralliansen kan de rödgröna få upp valdeltagandet.

Vad man möjligtvis kan invända mot detta är att Socialdemokraterna under Mona Sahlin har talat om att vara ett mittenparti men låtit som ett vänsterparti.

Men oavsett vad som har varit har Sahlin nu valt väg. Och har nu fått en rejäl möjlighet att sno åt sig det politiska initiativet från Alliansen.

Read Full Post »