Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘TV4 Nyheterna’

ANALYS | Fredrik Reinfeldts uttalande om ”etniska svenskar” har rört om i den politiska grytan.

Varför använde Reinfeldt just begreppet ”etniska svenskar”?

Frågan har två svar beroende på om det användes medvetet eller om det bara var ett misstag i arbetet.

Men först den fråga från TT, och Reinfeldts svar, som drog igån debatten:

Hur länge ska man vänta innan man stimulerar ekonomin? Till tio procents arbetslöshet? Det är nu en arbetslöshet som ni beskrev som massarbetslöshet 2006.

– Det är inte korrekt att beskriva Sverige som i ett läge med massarbetslöshet. Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet. Vi beskrev då (2006) ett vidare utanförskap som handlade om att en stor del av de som var i arbetsför ålder, men som inte jobbade, inte beskrevs som arbetslösa. Och utanförskapet har minskat, säger Reinfeldt.

1) Om Reinfeldt använde begreppet ”etniska svenskar” medvetet.

Det är inte osannolikt att Reinfeldt och hans spinndoktorer har märkt att ordet ”massarbetslöshet” har börjat användas alltmer.

Nu senast av Karl-Petter Thorwaldsson, trolig ny LO-ordförande, i en intervju i TV4 Nyheterna. Frågan från TT är därför bara ännu ett tecken på att inrikesdebatten håller på att skifta fokus.

Och om begreppet fäster har regeringen ett stort problem.

Hitintills har bilden varit att regeringen har ordning och reda i statens finanser. Om det istället börjar handla om arbetslösheten, eller för regeringen än värre ”massarbetslöshet”, kan Alliansen troligtvis glömma en tredje valseger.

Hur skall en smart spin doctor då kunna vrida fokus bort ifrån den pinsamma debatten om massarbetslöshet?

Genom att använda begreppet ”etniska svenskar” blir alla i ett enda slag medvetna om att det inte bara är regeringens fel.

Arbetslösheten går naturligtvis inte att trolla bort. Men det är bättre om fokus återigen blir på strukturella problem som regeringar brottats med långt innan Alliansen.

I ett enda drag har Reinfeldt därmed lyckats minimera risken för att han får hela skulden för arbetslösheten.

Så när Stefan Löfven börjar tala om att statsministern ”pekar ut vissa grupper” eller när Fredrik Federley (C) säger att Reinfeldt ”spelar SD i händerna” hjälper man bara regeringen att skifta fokus bort ifrån ”massarbetslösheten”.

Den genomsnittlige väljaren bryr sig inte om att begreppet ”etniska svenskarinte används i seriösa sammanhang. För ”mannen på gatan” beskriver uttrycket bara sunt förnuft.

Det är inte speciellt svårt att förstå att en svensk som inte är född och uppväxt i t.ex. Spanien, och inte talar spanska, inte heller kommer att få något jobb i Spanien. Det omvända gäller naturligtvis också om en spanjor, utan utbildning och med obefintliga kunskaper i svenska, flyttar till Sverige.

Själva uttalandet i sig kommer därför knappast att skada Reinfeldt politiskt. Väjarna tycker bara att Reinfeldt sagt något som är självklart.

2) Om Reinfeldt inte använde ”etniska svenskar” medvetet.

Reinfeldt har redan backat lite från sitt ursprungliga uttalande om ”etniska svenskar”. Det är uppenbart att man inte känner sig bekväm med uppståndelsen.

TT lyckade aldrig få en kommentar direkt fråga Reinfeldt med anledning av uttalandet. Men hans presschef Roberta Alenius skickade en skriftlig kommentar som är lite försiktigare i tonläget.

Nu lyfter man också in ungdomsarbetslösheten.

”Våra meningsmotståndare hävdar att vi har massarbetslöshet i Sverige. Vi menar att Sverige har strukturella problem med en högre arbetslöshet bland unga och utrikesfödda”, skriver man nu.

Regeringen vill ha fokus på ”strukturella problem”, inte på ”massarbetslöshet”.

Men att säga att regeringen kommer att få allt svårare att få sin vinkling av verkligheten accepterad i media framöver är inte en speciellt djärv gissning.

Både opposition och media vädrar nämligen blod.

Bild: En artikel från Dagens Nyheter den 16 maj 2012.

Read Full Post »

VALFUSK: TV4 Nyheterna har återigen avslöjat fusk inom ett politiskt parti. Tidigare var det inom Moderaterna nu gäller det Socialdemokraterna.

”Socialdemokrater i Stockholms stad har medvetet fuskat med nomineringsprocessen, som avgör vilka som ska sitta i riksdag och fullmäktigeförsamlingar. Hasan Dölek kan komma in i riksdagen tack vare att han förordats av ett stort antal S-föreningar. Men TV4Nyheternas granskning visar att föreningarna bara finns på papperet.”

En intressant vinkling här är att valutskott och nomineringsgrupper alla är involverade i fusket. Dessa grupper och utskott har till specifik uppgift att håll koll på kandidater och följa arbetet som bedrivs i partiet och de olika föreningarna.

Att en valberedning eller nomineringsgrupp inte skulle vara informerade om att vissa av de S-föreningar som gett Dölek sitt stöd bara är rena papperskonstruktionerna är högst osannolikt.

Som svar på anklagelserna blånekar partiet och slår ifrån sig. Knappast den effektivaste formen av krishantering.

Alla med erfarenhet från partipolitiken vet att det fuskas inom de politiska partierna. Som tidigare skrivits på bloggen är den interna kontrollen – medvetet eller omedvetet – ofta urusel inom partierna. 

[D]et finns en rad olika sätt att fuska inom de politiska partierna. Inte minst därför kontrollerna inte alltid är de bästa. Partirävar har därför många gånger stora möjligheter att rigga ett val mer eller mindre raffinerat. 

Att TV4 nu har avslöjat en av dessa fuskvägar kommer inte att hindra att det även fortsättningsvis blir betydligt lättare att fuska internt i ett parti än vad det är i exempelvis ett kommunalval. 

Read Full Post »

Mona SahlinOPINION: Politikerbloggen och TV4 Nyheterna har i en omfattande undersökning konstaterat att förtroendet för Mona Sahlin inom partiet har rasat sedan EU-valet.

Var fjärde förtroendevald har lågt eller mycket lågt förtroende för sin partiledare. Var tredje politiker (34 %) anser att valresultatet har påverkat förtroendet negativt. Bara 13 procent anser att förtroendet har påverkats mycket positivt av valet.

Tjugoåtta politiker av 100 som svarade på undersökningen säger att man har mycket litet eller litet förtroende för Sahlin som partiledare. Endast 26 av 100 ger Sahlin undersökningens högsta betyg.

Med tanke på att undersökningens underlag är lika omfattande (1500 svarande av 6500 tillfrågade) som när opinionsinstituten ställer sina frågor får man anse att resultaten är ett dråpslag för Mona Sahlin.

Resultatet kommer att kräva krishantering om Mona Sahlin skall lyckas ta sig ur förtroendekrisen och få partiet på banan igen inför valrörelsen 2010.  

För att vända detta måste Sahlin först och främst få de förtroendevalda att inse att man inte nu kan byta partiledare. En partiledare behöver mer än ett år för att bli riktigt varm i kläderna. Att bli känd och respekterad hos den breda allmänheten är inget man kan göra på en eftermiddag.

Mona Sahlins försök att få det att låta som om partiet hade fått ett bra valresultat – i kombination med uttalandet om att detta resultat dessutom bevisade att det svepte en rödgrön våg över landet – gjorde många irriterade.

Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gick tillbaka i valet. Endast Miljöpartiet kan av de tre partierna kalla sig för segrare.

Sådana uttalanden skapar bilden av en Mona Sahlin som bara försöker skönmåla och med spin vill manipulera media och allmänheten att tro att allt är frid och fröjd. 

Partiet skulle istället behöva en partiledare som kan kommunicerar insikten av att partiet nu behöver en period av intern analys och eftertanke för att kunna komma igen inför stundande valrörelse.

Read Full Post »