Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Trygga anställningar’

VänsterpartietANALYS | På Vänsterpartiets kongress antog man en strategi för valet.

Nej till vinster i välfärden samt trygga anställningar blir det centrala budskapet i valrörelsen.

Partiet sammanfattade strategin på bl.a. följande sätt:

Den röda tråden i valstrategin är en politik grundad i solidaritet istället för girighet. Det kommande valet kommer att innehålla tydliga alternativ för Sveriges framtid. Vinstslöseriet i välfärden kommer att blir den viktigaste frågan i valet för Vänsterpartiet.

[…]

Vi är medvetna om att allting inte går att göra under en mandatperiod, därför avgränsar vi tydligt våra ambitioner inför väljarna. Vi kommer, till skillnad från regeringen Reinfeldt, inte att gå till val med luddiga formuleringar, och sedan genomföra en politik som människor inte känner igen. När Vänsterpartiet styr kan människor lita på att det vi säger ska göras, också blir genomfört.

Den borgerliga politiken har lett till allt fler osäkra anställningar som i sin tur innebär ökad stress och dåliga möjligheter för allt för människor att planera för sin framtid.

[…]

Vänsterpartiet vill satsa på trygga jobb. Vi vill förstärka anställningstryggheten. Vi vill att a-kassan och sjukförsäkringen återupprättas för en verklig trygghet åt människor – vi kan alla drabbas av motgångar i livet. Vi vill ha fler jobb inom skola, vård och omsorg istället för sänkt skatt för de rika.

Samtidigt är det uppenbart att Jonas Sjöstedt och partiledningen är rädda för att motståndarna skall lyckas måla in dem i ett hörn.

Att säga nej till alla alternativ vid sidan om den vård och omsorg som ges av kommuner och landsting skulle lätt få partiet att framstå som ideologiskt dogmatiskt och verklighetsfrämmande.

För att undvika detta vill partistrategerna lyfta fram de få alternativ som verkligen existerar vid sidan om privata och offentligt finansierade entreprenadlösningar.

Strategerna vill därför att partiet skall ha en positiv inställning till stiftelser, kooperativ och brukardrivna alternativ vid sidan om den kommunalt och landstingsdrivna välfärden.

Det var därför ingen tillfällighet att Sjöstedt lyfte fram just detta i sitt inledningstal på partikongressen i Stockholm.

Men att det inte bara handlar om ett genuint intresse för vad dessa alternativ åstadkommer blev tydligt när Sjöstedt skulle förklara lite närmare varför Vänsterpartiet måste kommunicera budskapet i valrörelsen.

– Det vore ett stort misstag att tro att ta bort vinstintresset är samma sak som att säga att det är fel att ha kooperativ i hemtjänsten eller brukarkooperativ för personlig assistans, sade Jonas Sjöstedt efter sitt öppningstal på partiets kongress i Stockholm.

– Då skulle vi göra det betydligt svårare för oss att vinna debatten om vinster i välfärden, sade Sjöstedt med en markering till ombuden att fatta ”rätt” beslut.

Sjöstedt var noga med att inte poängtera att dessa stiftelser, kooperativ och brukardrivna alternativ knappast finns i en omfattning som skulle göra dem speciellt tillgängliga för en majoritet av brukare och vårdtagare.

I realiteten skulle det med Vänsterpartiets politik bli ett monopol för den kommunalt och landstingsdrivna välfärden.

Läs mer: ”V vill vinna väljare med Moderatstrategi” av Göran Eriksson i Svenska Dagbladet.

Read Full Post »