Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Tony Wiklander’

HAR REGERINGEN ”förhandlat” med Sverigedemokraterna. Eller handlar det bara om ”kontakter”?

När Svenska Dagbladet var i kontakt med Jan-Evert Rådhström (M), vice ordförande i trafikutskottet, utspann sig följande smått komiska ordväxling.

Förde du några samtal med Tony Wiklander i det här ärendet utanför utskottsmötena?

–Jag har inte resonerat hur man skulle kunna göra i frågan för att vi skulle få Sverigedemokraterna med eller inte. Jag kan ha ringt till honom för att fråga var SD står i frågan.

Men alla kontakter med SD är ju känsliga. Borde du inte ha kommit ihåg om du hade ringt honom?

–Jag förnekar inte att jag säkert har ringt honom.

Fick du då reda på att han var tveksam till höjningen?

–Jag minns inte vad han uttryckte. Det har jag inte ens klarhet i. Det har inte legat till grund för hur vi hanterade frågan sedan.

När Tony Wiklander (SD) säger att det har varit förhandlingar antyder han samtidigt att det har skett någon form av utbyte. ”Om ni i Sverigedemokraterna röstar med regeringen i denna fråga kommer vi i regeringen ge er följande i utbyte…”

Kontakter antyder däremot att man bara har velat utröna hur partiet kommer att rösta när frågorna väl kommer upp till omröstning i riksdagen.

Oavsett vilket bevisar detta att Alliansens och de rödgröna partiernas strategi att inte ha något som helst samröre med Sverigedemokraterna var dömt att misslyckas redan från början.

Att tro att man kan ha ett fungerande riksdagsarbete utan att ha några som helst kontakter med det parti – Sverigedemokraterna – som är tungan på vågen i riksdagens omröstningar är inte seriöst.

Att de rödgröna partierna under hela mandatperioden skulle acceptera att alltid göra upp med regeringen bara för att man inte ville hamna på samma sida som Sverigedemokraterna i omröstningarna var aldrig en realistisk utgångspunkt. Inte heller att Alliansen alltid skulle ge med sig i förhandlingarna med de rödgröna.

Att inga partier vill göra upp med Sverigedemokraterna om t.ex. invandrarpolitiken är en sak. Men varför man inte skulle kunna förhandla med partiet när det gäller jordbrukspolitik, trafikpolitik eller något annat politikerområde framstår som minst sagt märkligt.

Att Allianspartierna – och tidigare Socialdemokraterna – nu har haft kontakt med Sverigedemokraterna är därför knappast speciellt konstigt. Det hela var bara en tidsfråga.

Read Full Post »