Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Tony Brignull’

BÖCKER: Mycket snart kommer alla valaffischer att vara både nerrivna och bortglömda.

Trots detta uppmärksammas de alltid i en omfattning som inte står i proportion till deras livslängd. Varför?

Antagligen för att utomhusreklam är en av de äldsta och mest renodlade formerna av kommunikation.

Denna typ av kommunikation är en av de svåraste formerna av reklam (eller samhällsinformation) eftersom de innebär maximal exponering för avsändaren.

Detta i sin tur förklarar varför så många valaffischer är så misslyckade. Partierna förlorar helt enkelt modet.

Man vågar inte sticka ut och göra det oväntade. Man blir rädd för att kommunicera. Rädd att bli avslöjad med ”fel” åsikter. Rädd för att skapa felaktiga associationer.

Misstag i utomhusreklam exponeras inför tusentals människor och i format som man inte kan ignorera eller prata bort.

Gör man fel i en tidningsannons går det alltid att skylla på tidsbrist eller Tryckfelsnisse. Men fel på bussar och stora annonstavlor kan man inte prata bort. Blir det fel får man stå där med skammen.   

Det kan därför vara av intresse att fundera över vad som fungerar som utomhusreklam. Copywriter Tony Brignull säger så här:

No wonder posters are called the quintessence of advertising, the very Zen of it. No copy. No computerized film technology. No sound effects. Just one image and a few worlds to create a lasting message.

Citatet är hämtat från Advertising Outdoors – Watch This Space! av David Bernstein. 

I boken kan man hittar många exempel på utmärkt utomhusreklam om än inte från den politiska svären. 

De flesta reklambyråer har ingen erfarenhet av politik. Alternativt så tror man att politiska budskap kan säljas precis som kommersiella budskap.

Och det förklarar kanske varför så många politiska affischer är så tråkiga. Kan man inte politik blir det svårt att vara originell. Och kan man inte politisk kommunikation är det svårt att med auktoritet övertyga hämmade politiker att försöka lite mer än vanligt.

Vi kommer därför att få lida av fler trista affischer i kommande val.

Read Full Post »