Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Tommy Möller’

Moderat logaVÄLJARE | När Moderaterna kommunicerar bilden av sig själv till väljarna betonar man gärna att man är ett parti för hela Sverige.

Men när Dagens Samhälle granskade de 95 kommuner där partiet har kommunstyrelseposten visade det sig att befolkningen här är både rikare, friskare och mer välutbildad än i andra kommuner.

Även arbetslösheten är lägre och bidragsberoendet mindre. Dessa kommuner växer dessutom snabbare.

Dagens Samhälle talade med Tommy Möller och Henrik Oscarsson, statsvetare vid Stockholms respektive Göteborgs universitet, om partiet.

Henrik Oscarsson framhåller att det finns en fundamental konflikt där vänstern vill omfördela mer än högern. Han anser att Moderaterna inte är intresserade av att gå låginkomsttagarna till mötes.

– Man behöver inte de grupperna. Hela maktkampen i Sverige handlar om att vinna medelklassen.

Det finns starka geografiska motsättningar i det svenska politiska landskapet, inte minst mellan stad och land, enligt Tommy Möller.

– S har fortfarande ett starkt stöd i de delar där det går dåligt. Det är områden där man fruktar framtiden snarare än välkomnar den, säger han.

Frågan är då om Moderaterna kan bli ett parti för hela Sverige.  

Skulle den politik som förs i Täby fungera också i Skellefteå?

– Nej, det är väldigt stora skillnader i förutsättningarna. Går man tillbaka 10–15 år så hade man nog en föreställning att man kunde ha samma politik överallt när det gällde valfrihet och privatiseringar. Men under Reinfeldt har man mycket mer än tidigare lyssnat in lokala opinioner, svarar Tommy Möller.

– De geografiska skillnaderna i politiken är väldigt stabila. På kort sikt är det bara att ödsla tid och kraft för Moderaterna att försöka bli stora i Norrland, svarar Henrik Oscarsson.

När tidningen intervjuade partisekreterare Kent Persson (M) var det uppenbart att partiet är väl medvetet om problemet.

Där ni har starkt stöd – styr ni för att det går bra, eller går det bra för att ni styr? vad är hönan och ägget?

– Det är en jättekomplex fråga. Sanningen ligger förmodligen mittemellan. Till en del handlar det om politiska prioriteringar. Moderatledda kommuner prioriterar en bra skola och ett bra företagsklimat som ger jobb. I valet 2010 när vi gick framåt vann vi också arbetarna från S.

Arbetarna? Valforskarna säger att arbetare är klart underrepresenterade i er väljargrupp…

– Det beror på hur man definierar arbetare. Vi menar att alla jobb behövs och är lika mycket värda.

Jämfört med valet 2006 ökade partiet sin röstandel bland LO-medlemmarna med 4,6 procent till 15,7 procent.

Det är bra men långtifrån vad som behövs om man vill kunna beskriva sig som ett parti för alla.

Trots att Socialdemokraterna tappade LO-medlemmar två val i rad är man fortfarande överlägset störst med en röstandel om 50,7 procent.

Att definiera om alla med ett jobb som arbetare ser naturligtvis bra ut i statistiken men ändrar inte på verkligheten.

Lite mer problematiskt är det naturligtvis om partisekreteraren själv skulle tro på vad han själv säger. Att gå till val med en felaktig verklighetsbeskrivning i bakfickan är inget man brukar rekommendera.

Övrigt: Intervjun med Kent Persson i papperstidningen Dagens Samhälle, nr 10 den 14 mars 2013.

Read Full Post »

ledamoter1VALKAMP: Statsvetaren professor Tommy Möller lyfter i Dagens Nyheter upp tre nya tendenser i svensk inrikespolitik.

Enligt Möller kan vi nu se tre konsekvenser av att ett nytt politiskt landskap växer fram sedan svensk blockpolitik har gått in i ett nytt läge. Partierna till höger och vänster har gått från lösa koalitioner till att istället bilda två tydliga allianser.

De tre konsekvenserna enligt Möller är;

(1) en utveckling mot ett tvåpartiliknande system, vilket i sin tur leder till (2) ombytta roller mellan blocken samt (3) att partiledarcentrering i ökande grad ersätter den particentrering som funnits under mycket lång tid.

En fjärde konsekvens som Tommy Möller inte redogör för är att partierna – åtminstone inom borgerligheten – riskerar att marginaliseras och stagnera på låga opinionssiffror.

Denna utveckling kan vi redan se idag. De tre mindre partierna i regeringen – Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna – har väldigt svårt att få utdelning på sina politiska utspel.

Den moderata dominansen grundlades redan när de fyra partierna i god tid innan valet hamrade fram ett gemensamt regeringsunderlag. Genom att ta bort de största skillnaderna hindrade man effektivt att vänsterpartierna kunde slå in kilar mellan partierna och få dem att framstå som regeringsodugliga.

Men en annan konsekvens av detta är att de tre mindre partierna haft svårt att partiprofilera sig när det idag inte längre finns så mycket som skiljer dem åt. De ideologiska skillnaderna är näst intill borta eller nedtonade. Det parti som tjänar mest på detta är det största partiet Moderaterna.

För Socialdemokraterna är problemet lite annorlunda. Efter ett misslyckade med att bilda allians med bara Miljöpartiet har förtroendet för Mona Sahlin fortsatt att minska medan partiet står fortsatt stadigit i opinionen.

Men det är uppenbart att Vänsterpartiet inte kommer att låta sig själv gå i samma fälla som de tre mindre partierna i regeringen. Partiet kommer troligen att fortsätta att hårdprofilera sig samtidigt som man försöker driva Socialdemokraterna längre åt vänster.

Inre kannibalism inom vänsteralliansen kan leda till att Vänsterpartiet och Miljöpartiet går framåt i valdagen 2010 medan De rödgröna misslyckas med att bilda regering.

Mona Sahlin kommer att ha en tuff tid där hon inte bara måste ta hänsyn till sitt eget partis synpunkter från det landsomfattande rådslaget utan också utmejsla någon form av regeringsunderlag som kan konkurrera med regeringspartiernas.

Nu är det – som Tommy Möller också påpekar – borgerligheten som har möjlighet att se till att ”söndra och härska” genom utspel som sliter i förtroendet inom den rödgröna alliansen.

Read Full Post »