Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Toivo Sjörén’

TNS SifoPOLITIK | När man talar om trollen så står de i farstun. Och trollen i det här fallet är Vänsterpartiet.

Trots ett gynnsamt politiskt klimat har Vänsterpartiet inte legat på alltför imponerande siffror i opinionen. Men nu verkar det ha vänt.

Efter att en längre tid ha legat stilla i opinionen är man nu det enda partiet i Sifos opinionsundersökning med en signifikant uppgång.

Politiskt beror uppgången på 1,6 % säkert på att man för en gångs skull har legat rätt i opinionen.

Medan Socialdemokraterna har gett otydliga besked om vad man vill gällande vinster i välfärden har Jonas Sjöstedt kunnat ge ett desto tydligare svar på frågan. Man säger nej, nej och åter nej.

Och inom Alliansen verkar man mest vilja slippa frågan.

Frågan är om Vänsterpartiet i kommande undersökningar kan hålla fast vid sin uppgång.

När Socialdemokraterna nu äntligen har tagit ett beslut på sin partikongress kan Sjöstedt inte räkna med plocka lika enkla poäng på frågan.

Men en och annan partistrateg på Socialdemokraternas partikansli oroar sig säkert hur man skall lyckas kommunicera sitt kompromissbeslut till väljarna.

Bland de rödgröna är Vänsterpartiet det enda partiet som ökar. Men trots detta ligger man fortfarande efter både Sverigedemokraterna och Miljöpartiet.

De rödgröna som block har en rejäl ledning över regeringspartierna. Mycket beroende på Kristdemokraterna och Centerpartiet ligger kvar under fyraprocentspärren.

Men de rödgröna får också hjälp av att de borgerliga väljarna känner apati inför Alliansen.

Toivo Sjörén, vid Sifo, skriver:

Studerar vi olika regioner finner vi att det bara är i Skåne som alliansen har ett övertag över de rödgröna. I Stockholm är det mycket jämnt, främst tack vare att Vänsterpartiet når nästan 12 procent av väljarna i stockholmsområdet. I göteborgsområdet har nu de rödgröna ett övertag på dryga 10 procent. Bland tjänstemän har man fortfarande ett nominellt övertag med en dryg procent. Studerar man vart alliansförlusterna har gått, finner man att 40 procent återfinns i soffan och utan någon partisympati alls.

De rödgröna 50,3 % och Alliansen 33,3 % (exklusive Kristdemokraterna och Centerpartiet)

Socialdemokraterna 34,4 % (-0,6), Miljöpartiet 8.9 % (-0,4), Vänsterpartiet 7,0 % (+1,6)

Moderaterna 27,9 % (+0,6), Folkpartiet 5,4 % (-0,2), Kristdemokraterna 3,6 % (+0,3), Centerpartiet 3,5 % (-0,3)

Sverigedemokraterna 8,0 % (-1,0)

Read Full Post »

ANALYS | Sifo uppvisar för augusti ett ras för Socialdemokraterna på 4,5 %. Tydligen har väljarna tröttnat på att partiet aldrig leverera några tydliga besked.

Vinnare blir istället Miljöpartiet och Vänsterpartiet som sammanlagt lyfter med 3,1 %.

Toivo Sjörén, chef för Sifos opinionsundersökningar, kommenterar:

De har haft en väldigt kraftig uppgång och stort fokus på sig, men nu vill väljarna veta mer innan de eventuellt stannar kvar. Man avvaktar och väntar på besked om vilken väg Socialdemokraterna tänker ta inför framtiden.

Men frågan är om Socialdemokraterna ens behöver ge några besked.

Den mest sannolika regeringskonstellationen på vänsterkanten är fortfarande de tre rödgröna partierna. Och här leder man stort: de rödgröna får 50,4 % jämfört med Alliansens 39,3 %.

På borgliga sidan ser vi bara marginella förändringar.

Alliansens problembarn – Kristdemokraterna – ligger fortfarande under fyraprocentspärren och skulle idag inte ens klara riksdagens fyraprocentspärr.

Även Centerpartiet – riksdagens näst minsta parti – minskar marginellt med -0,2 % och får 4,6 %.

Socialdemokraterna 34,3 % (-4,5), Miljöpartiet 9,9 % (+1,3) och Vänsterpartiet 6,2 % (+1,8)

Moderaterna 28,5 % (+0,9), Folkpartiet 6,2 % (+0,6), Centerpartiet 4,6 % (-0,2) och Kristdemokraterna 3,4 % (-0,5)

Sverigedemokraterna 6,2 % (+0,8)

De Rödgröna 50,4 % och Alliansen 39,3 % (Alliansens siffra exklusive Kristdemokraterna.)

Read Full Post »

VAL 2010: Sifo:s opinionsundersökning visar att Alliansen närmar sig De Rödgröna.

Men det förutsätter att man räknar med Kristdemokraterna i regeringspartiernas siffror och i denna mätning hamnar partiet under riksdagens fyraprocentspärr.

De Rödgröna får 49,3 % och Alliansen hamnar på 46,2 % i denna majmätning. Det är en skillnad på 3,1 %

Men räknar man bort Kristdemokraterna (som bara får 3,5 %) hamnar Alliansen på endast 42,7 %. En skillnad på 6,6 %.

Kristdemokraterna kommer sannolikt att klara fyraprocent när det väl blir val. (Och dessutom ligger ovanstående förändring inom felmarginalen och skall därför tas med en nypa salt.)

Antalet kärnväljare ligger för Kristdemokraterna någonstans mellan 4,0 % och 4,5 % och kommer att kunna mobiliseras med hjälp av en väl genomförd valkampanj.

Och skulle det visa sig att partiet får problem kommer vissa borgerligt sinnade väljare att taktikrösta på partiet för att garantera att partiets övriga röster inte går förlorade. 

Två andra partier har också stora problem enligt Sifomätningen.

Vänsterpartiet med 4,3 % (-1,1 %) hamnar också mycket nära fyraprocentspärren. Och Sverigedemokraterna skulle inte klara att ta sig in i riksdagen med sina 3,5 % (-1,4 %).  

Toivo Sjörén, chef för Sifos opinionsmätningar, konstaterar att ”det behöver inte vara någon fara för KD eller V. Men visst har KD ett imageproblem och V lyfte inte trots exponeringen under deras kongress”.

Read Full Post »

VAL 2010: Inget nytt. De Rödgröna leder som vanligt. Så kan man sammanfatta årets första opinionsundersökning från SIFO.

Fortfarande i underläge och bara marginellt bättre för Alliansen jämfört med decembermätningen. I december var ledningen 11, 4 och nu i januari 10,3 procentenheter.

Den enda stora skillnaden är att Kristdemokraterna lyckas lägga sig precis på fyraprocentspärren och kan därmed räknas in i Allianspartiernas regeringsunderlag. Och för fjärde gången i rad hamnar Sverigedemokraterna över fyra procent. 

Sören Holmberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, gör en historisk jämförelse;

Den som har lett i Sifos januarimätning under ett valår har vunnit 10 gånger av 13. Men nu har vi en mycket större väljarrörlighet både mellan valen och i valspurten. Det är någonting man inte ska glömma när man tittar på sådana här siffror.

När förra mätningen presenterades i december konstaterade Toivo Sjörén som är ansvarig för TNF SIFO:s opinionsundersökningar;

Regeringen tappar nu på bred front och i grupper där man tidigare haft ett solitt stöd. Det gäller de äldre över 65 år där man i november hade ett övertag med 16 procent. Detta stöd har nu förbytts till ett svagt underläge. Detta är en grupp som man haft stöd i även när det gått betydligt sämre i opinion.

Kvällens debatt i SVT:s Agenda mellan Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin kommer därför att sätta bilden hos väljarna vilket parti (och allians) som är på gång och vilket som jobbar i motvind. Detta inte minst därför att debatten kommer att få betydligt fler tittare än den tidigare i veckan tv-sända partiledardebatten i Riksdagen.

Read Full Post »

De RödgrönaVÄLJARE: Oppositionen har ett försprång på över 40 procent bland ungdomsväljarna.

Enligt siffror från opinionsinstitutet Sifo som tidningen Riksdag & Departement har bearbetat är skillnaderna mellan blocken rekordstort bland ungdomsväljarna.

Enligt Sifos majmätning stöds Alliansen av endast 25 procent i ungdomsgruppen 18 och 30 år. Motsvarande siffra för de Rödgröna är 66 procent.

Toivo Sjörén, undersökningsledare vid Sifo, konstaterar;

Det är ett gap mellan blocken på över 40 procentenheter, vilket är ett väldigt stort försteg.

Bland partierna är det främst Miljöpartiet och Socialdemokraterna som har gått fram bland de unga. Lite överraskande är att Vänsterpartiet tappar.

Moderaterna har tappat hela 14 procent av sitt stöd från de unga väljarna.

Under 1950- 0ch 60 talet var det Socialdemokraterna som hade starkast röststöd bland de unga och Högern hade de äldre väljarna. Sedan 1980-talet var det S som stödes av de äldre medan Moderaterna fick ungdomsrösterna.

Vid valet 2006 var skillnaderna små även om tendensen att unga röstade blått medan äldre röstade rött höll i sig. Direkt efter valet fick oppositionen ett rejält stöd bland väljarna inklusive de unga.

Medan Alliansen har knappat in bland övriga väljargrupper har man samtidigt tappat bland de unga.

Tydligen är de unga en lättpåverkad grupp som dessutom är otrogna sina partier. De unga röstar utifrån ”dagsformen”.

Uppfattar man inte ”sitt” parti som lösningen på problemen har man inga ideologiska eller historiska skäll att inte vara otrogen.

För de etablerade partierna – och då speciellt de mindre med mer begränsade resurser – kan det därför vara vanskligt att jaga ungdomsröster eftersom varje sådan röst kostar exceptionellt stora resurser (både av pengar och arbetsinsatser) utan att man kan garanteras någon bestående långvarig effekt (d.v.s. trogna väljare).

Samtidigt vet alla i partierna att ungdomar har lättare för att värva andra ungdomar. Varje parti anser sig behöva uppnå en viss kritisk massa av ungdomar för att man skall kunna garantera en kontinuerlig utveckling och förnyelse av både idéer och politik.

I år kommer dessutom de etablerade partierna att få konkurrera med Piratpartiet om ungdomsväljarna.

Det är inte osannolikt att Piratpartiet är det parti som har lyckats tolka tidsandan bäst. Detta åtminstone när det gäller ungdomsväljarna. Åtminstone har deras politiska kommunikation gett tydlig effekt i opinionsundersökningarna.

Om det är något ungdomar har koll på så brukar det vara just trender och mode. Och Piratpartiets satsning på frågor kring upphovsrätt, integritet och övervakning kan knappas ligga mer rätt i tiden.

Dessutom är detta frågekomplex där unga väljare känner sig ha större självsäkerhet och dessutom anser sig ha klart bättre kunskaper (åtminstone tekniska kunskaper) än många äldre väljare och partiföreträdare har. (Sen kan det inte skada att även gamlingar som författaren Lars Gustafsson har kommit ut som pirat)

För de etablerade partier som vill kampanja för att vinna de unga väljarna 2010 kommer årets Europaparlamentsval att bli en bra värdemätare om man har lyckats eller ej.

Read Full Post »