Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Tidninger’

TelevisionREKLAM: I senaste Du&CoPostens kundtidning – intervjuas David Lubars som är kreativa chef för reklambyrån BBDO i New York.

Hans tankar som ”kundernas kreativa krigare på mediemarknaden” handlar om marknadsföring och reklam men skulle lika väl kunna handla om de politiska partiernas situation idag.

Enligt Lubars finns det idag ett behov av att marknadsföringen måste sticka ut utan att det för den sakens skull får bli för dyrt eftersom ekonomin är så svag.  

Precis som Barack Obamas kreativa valkampanj visade kommer nya forum för marknadsföringen och kommunikation att ständigt utforskas. Exempelvis har mobiltelefoner fått en allt viktigare roll i marknadsföringen.

Det verkar som att det blir mer och mer digitalt, men å andra sidan ser folk mer på tv igen. Jag tror att det kommer bli mer av en mix, integrerade kampanjer med olika medieformat.

Jag tror ganska starkt på att marknadsföring kommer att smälta samman och innehålla många olika format. Det är så vi måste använda vår kreativitet i fortsättningen.

När det gäller olika medier kan man undra om det här inte finns en paradox.

Ju fler medier som tillkommer (bloggar, twitter osv.) och gör marknaden fragmenterad och svåröverskådlig, ju viktigare kommer de traditionella medierna (tv, tidningar) att bli.

Dessa traditionella medier tappar naturligtvis marknadsandelar (och läsare och tittare) på grund av ökad konkurrans men de kommer ändå att förbli de största och viktigaste för både partier och företag att synas i.  

David Lubars avslutar med att konstatera;

För fem år sedan fanns inte Facebook och knappt Google. Det man dock alltid kan räkna med är att vi kommer bli överraskade av framtiden.

Read Full Post »