Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Talman’

TALMAN: Röra innan voteringen, röra efter voteringen. De politiska partierna har knappast stärkt sin ställning i väljarnas ögon efter denna taffliga hantering av valet av talman.

Nu ägnar sig alla partierna åt att sätta positiv spin på sitt eget agerande och utfallet av omröstningen i riksdagen.

Thomas Bodström (S) var i USA, Christina Höj Larsen (V) var på toa (eller var hon och fikade?) och dessutom röstade en rödgrön riksdagsledamot på Westerberg.

Alliansen kan nu låtsas som om det är en stor framgång att Westerberg hade blivit vald till talman även om alla sverigedemokrater hade röstat på Kent Härstedt (S).

Och de Rödgröna gör en stor sak av att Sverigedemokraterna röstade på Alliansens kandidat. Som om detta skulle innebära en stor prestigeförlust för regeringen.

Att Sverigedemokraterna rent tekniskt inte fick spela rollen som vågmästare är naturligtvis bara rena rama spetsfundigheterna.

Om sanningen skall fram har de traditionella partierna bara lyckats med att få Sverigedemokraterna att framstår som ansvarstagande medan De Rödgröna och Alliansen mer ser ut som trixande amatörer.  

Bara det att man öppet har funderat över att utesluta sverigedemokrater från de fasta utskotten i riksdagen visar hur lågt partierna har sjunkit i sin syn på hur demokrati skall fungera.

Om De Rödgröna och Alliansen fortsätter på liknande sätt under hela mandatperioden kommer man ganska snabbt urholka väljarnas förtroende för partierna.

PS. Återigen har mångsysslaren Thomas Bodström (S) utmärkt sig på ett negativt sätt. Denna gång genom att inte närvara vid denna viktiga omröstning i riksdagen.

När skall Socialdemokraterna inse att denna dilettant är en större belastning än tillgång för partiet?

Read Full Post »

REALITETER: Lars Ohly (V) har ändrat sig. Nu vill han debattera med Jimmie Åkesson (SD).

Tidigare ville Ohly inte ha något med Sverigedemokraterna att göra. Han t.o.m. avböjde att dela sminkloge med Åkesson på valnatten.

När både Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu har ändrat sin strategi för hur man skall agera, både gentemot Alliansen och mot Sverigedemokraterna, riskerar Vänsterpartiet att helt marginaliseras om man bara försöker ignorera de politiska realiteterna i landet.

När Miljöpartiet och Socialdemokraterna inleder samtal med regeringen och Mona Sahlin sedan lanserar partiets (och De Rödgrönas) egen kandidat till talman – och därmed gjorde det möjligt för Sverigedemokraterna att spela vågmästare – var det bara en tidsfråga innan även Vänsterpartiet skulle vakna upp.

De traditionella riksdagspartierna har efter valet sakta men säkert insett att det är helt meningslöst – och direkt kontraproduktivt – att försöka tänka bort Sverigedemokraternas existens.

Read Full Post »

LäckorSPIN: Att regeringen droppar nyheter från budgeten långt innan riksdagen har fått ta del av innehållet kommer att fortsätta oavsett vad oppositionen eller riksdagens talman Per Westerberg tycker.

Vad man förr försökt göra så där lite i hemlighet är nu en etablerad metod inom politisk kommunikation.

Genom läckor kan man lättare sätta sin egen agenda och därmed också styra upp rapporteringen i media. Metoden har också den fördelen för regeringen att oppositionen hamnar på defensiven. 

I Storbritannien blev metoden ren rutin under Tony Blairs tid som premiärminister. Inget har förändrats sedan Gordon Brown tog över i 10 Downing Street.

Att talmannen nu skall kalla partiledarna till samtal kring problemet kommer därför knappast att förändra situationen även om de Rödgröna skulle vinna valet 2010.

I en intervju med E24 sade talmannen följande;

Det här har varit ett sluttande plan de senaste tio åren där mer och mer av budgeten har presenterats innan den har överlämnats. Budgeten har alltid varit tillgänglig för medier och de andra partiernas kanslier kvällen innan för att de ska kunna förbereda sina kommentarer. Men då har det ingått i överenskommelsen att de inte ska läcka. Men det har blivit sämre och sämre med det. (…) [D]et är hela tiden en glidning så att mer och mer kommer ut innan vi kommer till budgetdebatten.

Men enligt talmannen agerar både regeringen och oppositionen på samma sätt: ”När den sittande regeringen lämnade ut budgeten till oppositionen föregående år så fanns den ute efter 15 minuter. Så alla inblandade parter är delaktiga.”

När Anders Borg skulle förklara varför regeringen delade ut hela budgeten redan på söndagen presenterade hela budgeten för media lät han som sin egen spin doctor;

Som ni noterar har vi gjort om ordningen lite för budgetpresentationerna. Alla redaktioner och alla som ska följa den här diskussionen ska ha samma möjlighet att få informationen med samtidighet. Det här är ju information som bör komma ut med samtidighet så att man inte får en situation där det snarast blir ‘styckevis och delt’ som detta kommer ut.

Med andra ord ville Borg antyda att anledningen till att han på detta sätt sidsteppade riksdagen (läs: läckte budgeten) var just för att han ville förhindra att budgeten skulle läcka ut!

Read Full Post »