Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sysselsättningen’

FINANSER | Magdalena Andersson (S) kommer att få leva med att kallas ”högerkandidaten”.

Och sällan har vi också sett en icke-partiledare utmålas så tydligt som ”utmanare”.

Mycket av detta beror på medielogiken. Men det handlar också om att finansminister Anders Borg (M) är en av de få stjärnorna i regeringen.

Det har länge funnits en trötthet i media över att oppositionen, och då speciellt Socialdemokraterna,  inte orkat utmana regeringen. Och så dyker Stefan Löfven och Andersson upp. Och då blir det plötsligt match igen!

När Birgitta Forsberg intervjuade Anderson i Affärsvärlden var det dock inte mycket som skilde utmanaren från Borg.

Det mesta handlar fortfarande om hur det sägs snarare än om vad som sägs rent konkret.

Hon vill riva upp de lägre arbetsgivaravgifterna för ungdomar och den lägre krogmomsen eftersom hon tvivlar på att de påverkar sysselsättningen.

Om man tittar på ungdomarna är 20 procent arbetslösa och 80 procent har jobb. Regeringen har smetat ut arbetsgivaravgifterna även på dem som redan har jobb i stället för att satsa på de 20 procent som är arbetslösa.

Men när det gäller att skapa jobb har Andersson inte mycket mer att komma med än alla andra. Svaret är som för så många andra att man skall ge förutsättningar för tillväxt.

Den enda ideologiska skillnad som Forsberg upptäcker mellan Andersson och Borg är kring försäljningen av delar av halvstatliga Svensk Bilprovning (en fråga som inte ens har varit på Borgs bord).

Det är en uppenbar risk för att bolagen konkurrerar med annat än bra service.

Detta är knappast den kioskvältare som kommer att elda massorna i en valrörelse.

Bild: Tidskrifstomslag och intervju från Affärsvärlden nr 13, 2012.

Read Full Post »

ARBETE: Att förtroendet för Alliansens jobbpolitik minskar i förhållande till de Rödgröna är mycket allvarligt för regeringen.

Opinionsundersökningar avlöser varandra på löpande band i dessa tider. Många av dessa kan man vifta bort med tanke på att valet ligger en bit bort.

Men ett minskat förtroendet för förmågan att hantera sysselsättningen är en signal från väljarna som Alliansregeringen måste ta på allvar. 

Jobbpolitiken var Alliansens huvudnummer under valrörelsen 2006. Att man lyckades ta över denna fråga från Socialdemokraterna var extra viktigt eftersom väljarna alltid har haft stort förtroende för S i just denna fråga.

Om Alliansen nu tappar förtroende från väljarna på området kan det mycket väl vara en viktig indikation om att man också är på väg att förlora valet.

Alliansen har gått från 46 procents förtroende hos väljarna under valåret 2006 till dagens 40 procent. De Rödgröna har ökat från 34 procent 2006 till dagens 42 procent.

Read Full Post »