Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Synovate’

TVÅ UNDERSÖKNINGAR visar på stora problem för småpartierna. Speciellt allvarligt är det för Kristdemokraterna.

Synovates augustisiffror framstår som aningen aparta med tanke på att hela fyra partier – Centerpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna – hamnar under fyraprocentspärren.

Men även hos Novus – vars siffror är en sammanvägning av flera instituts opinionsundersökningar – visar på en fortsatt nedåtgående trend hos samma partier.

Centerpartiet och Vänsterpartiet hoppas på en nystart när man väl har fått sina nya partiledare på plats. Betydligt värre är det för Kristdemokraterna.

Både partiledning och aktiva är väl medvetna om att man missköt tiden i regeringsställning. Knappast någon tror att nedgången för Kristdemokraterna bara beror på tillfälligheter.

Men skulle partiet ha skiftat partiledare varje gång man haft illavarslande opinionssiffror under sina fyrtiosju år skulle man inte haft annat att göra. Istället har man gjort nödvändigheten till en dygd och behållit sina partiledare in i det sista.

Men förr eller senare måste även Kristdemokraterna överväga ett byte av partiledare och partistyrelse. Åtminstone de yngre kristdemokraterna börjar bli otåliga.

Och skall man göra ett byte måste det göras i god tid innan ett val.

En ny partiledare måste nämligen få tid på sig att arbeta upp ett förtroende hos väljarna. Ju längre man väntar, ju större risk att man står där i valrörelsen med en impopulär ledare och en demoraliserad organisation.

Valet står mellan att byta partiledare nu och hoppas att detta ger effekt i valet 2012, alternativt hoppas på att Göran Hägglund gör en Bill Clinton och bli valets ”Comeback Kid”.

Vad man än väljer så måste man bestämma sig nu och hålla fast vid beslut ända fram till valet.

Read Full Post »

DE RÖDGRÖNA tar ledningen när Novus väger samman resultatet från de fem stora opinionsinstituten Demoskop, Novus, Sifo, Skop och Synovate.

Resultatet bekräftar i stort vad många av instituten tidigare i sina individuella väljarbarometrar har visat.

1) Socialdemokraterna går fram och är största partiet medan Moderaterna backar.

2) Det samma gäller för blocken. De Rödgröna går fram medan Alliansen backar.

3) Både Centerpartiet och Kristdemokraterna ligger farligt nära fyraprocentspärren. Även Vänsterpartiet lever farligt. Partiet är bara marginellt större än de två regeringspartierna.

4) Miljöpartiet ökar och är nu nära magiska tio procent.

5) Sverigedemokraterna ligger helt stilla i opinionen.

De rödgröna 47,3 % (+0,9) och Alliansen 45,9 % (-1,2)

Socialdemokraterna 33,2 % (+0,5), Miljöpartiet 9,8 % (+0,7) och Vänsterpartiet 4,3 % (-0,3)

Moderaterna 30,8 % (-0,9), Folkpartiet 6,8 % (+0,2), Centerpartiet 4,2 % (-0,9) och Kristdemokraterna 4,1 % (+0,3)

Sverigedemokraterna 5,7 % (+-0)

Svensk väljaropinion är det sammanvägda resultat från de fem stora instituten Demoskop, Novus, Sifo, Skop och Synovate.

Resultaten i publicerade mätningar vägs samman efter antalet intervjuer i respektive undersökning. Metoden kallas ”poll of polls”.

Väljarindexet sammanställs av Novus för Ekot.

Read Full Post »

SIFFRORNA i senaste opinionsundersökningen från Synovate är lite märkliga.

Både Centerpartiet och Vänsterpartiet hamnar under riksdagsspärren medan det parti – Kristdemokraterna – som har legat under fyraprocentspärren i en rad olika undersökningar avancerar till 4,5 procent.

Om dessa siffror har något bestående värde får kommande undersökningar avgöra. Till dess får vi ta siffrorna med en nypa salt.

Bäst går det för Miljöpartiet. Partiet står för den största ökningen och hamnar nu över den magiska gränsen 10 %.

Både Moderaterna och Socialdemokraterna backar. Moderaterna är marginellt större än Socialdemokraterna.

Alliansen 44,4 % (exklusive Centerpartiet) och De rödgröna 42,3 (exklusive Vänsterpartiet)

Moderaterna 32,4 % (-0,3), Folkpartiet 7,5 % (+0,3), Kristdemokraterna 4,5 % (+0,7) och Centerpartiet 3,7 % (-1,0)

Socialdemokraterna 32,0 % (-1,0), Miljöpartiet 10,3 % (+1,4) och Vänsterpartiet 3,8 % (-0,3)

Sverigedemokraterna 4,8 % (+0,6)

(Synovate frågade 2426 personer under perioden 7-21 juni om vilket parti de skulle rösta om det var val i dag. Siffrorna inom parentesen anger förändring sedan maj.)

Read Full Post »

ÄNNU EN undersökning där Socialdemokraterna går starkt fram. Partiet är nu större än Moderaterna.

Sedan Håkan Juholt (S) blev partiledare har partiet ökat med fyra procent enligt en opinionsundersökning från Synovate.

1) De rödgröna partierna skulle bilda regering om det var val idag.

De rödgrönas problem är Vänsterpartiet som ligger farligt nära fyra procent. Om partiet glider under riksdagsspärren skulle Alliansen behålla regeringsmakten.

2) Kristdemokraterna och Centerpartiet är Alliansens problembarn.

Kristdemokraterna skulle inte ens klara fyraprocentspärren trots en (marginell) framgång. Partiet skulle inte ens ta sig in i riksdagen.

Det enda Alliansparti som har en positiv utveckling är Folkpartiet som går fram med 1,2 %.

3) Miljöpartiet ligger kvar som tredje största partiet men verkar ha fastnat under tio procent.

4) Förutom Moderaterna så är det Sverigedemokraterna som står för det riktigt stora tappet hos Synovate.

De Rödgröna 46 %

Alliansen 44,6 % (exklusive Kristdemokraterna)

Moderaterna 32,7 % (-1,2), Folkpartiet 7,2 % (+1,2), Centerpartiet 4,7 % (-0,3) och Kristdemokraterna 3,8 % (+0,2)

Socialdemokraterna 33,0 % (+2,4), Miljöpartiet 8,9 % (0,0) och Vänsterpartiet 4,1 % (-0,7).

Sverigedemokraterna 4,2 % (-2,0)

(Synovate intervjuade 2706 personer mellan 9-25 maj om deras partisympatier. Förändringen jämfört med mätning i april inom parentestecken.)

Read Full Post »

POLITIK: Två opinionsundersökningar. En med en positiv Juholt-effekt och en utan.

Båda undersökningarna kom innan valet av Håkan Juholt som partiledare, men efter att valberedningen utsett honom till partiets partiledarkandidat.

Om man skall våga sig på en sammanvägd tolkning av undersökningarna så är det att välvilliga väljare ser positivt på att partiet äntligen har fått en frontfigur men att man fortfarande är osäker på vem Håkan Juholt är och vart Socialdemokraterna är på väg. 

Novus väljarbarometer för mars visade på en uppgång för Socialdemokraterna.

I sin analys skriver Novus;

Socialdemokraterna får stöd av 30,5 procent av väljarna och ligger nu i stort sett på sitt valresultat. En ökning med 2,1 procentenheter jämfört med mätningen i februari. Från bottennoteringen i januari har de ökat med 2,5 procentenheter. Det är i hög grad äldre väljare som återvänder.

I Synovates undersökning för mars fick Socialdemokraterna 29,9 procent. En ökning inom felmarginalen med endast 0,9 procentenheter.

Vad som kommer att hända med partiet är därför ännu osäkert.

Men högst sannolikt kommer partiet framöver att få bättre siffror än vad man har varit van vid sedan valet. Detta borde i och för sig inte vara allt för svårt med tanke på hur dessa har sett ut sista tiden.

Read Full Post »

MÄTNINGAR: Karin Nelsson, vd Synovate, vill införa kvalitetsmärkning eller certifiering för undersökningstjänster.

Att det finns lögn, förbannad lögn och statistik är välkänt. Den som vill vilseleda med statistik har alla möjligheter att göra det. […] Opinionsmätningar har en stor betydelse för samhället. Resultaten av mätningar kan avgöra vilket parti en väljare lägger sin röst på i valen eller vilka politiska förslag som läggs fram respektive går igenom. […]

Undersökningsföretaget skall inte acceptera uppdrag som innebär att man försöker köpa en opinion eller där man vill mörka vem som står bakom en undersökning. Det kan kosta kunder, men som ett seriöst företag måste man avstå från sådant. Man skall inte kunna köpa en opinion.

Den tekniska utvecklingen har kraftigt sänkt trösklarna för att erbjuda opinions­mätningstjänster. Det gäller både mätningar på internet och på traditionellt vis med telefon. […] Detta har tyvärr medfört att branschen lockat till sig nya aktörer som inte alltid följer traditionell standard när det gäller etik och kvalitet.

”Att det finns stora problem med sättet som medierna redovisar och bevakar opinionsmätningar är helt klart”, kommenterar Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation, på sin blogg.

Tidigare har Strömbäck skrivit om ”opinionsmätningsjournalistikens sju dödssynder”. En debattartikel som politiska journalister alltid borde ha tillgänglig i innerfickan.

Read Full Post »

POLITIK: De Rödgröna verkar ha svårt att erkänna att regeringen har gjort något bra överhuvudtaget. Detta rimmar illa med vad den vanliga väljaren kan se och uppleva runt omkring sig.

Dagens huvudrubrik i Metro lyder exempelvis ”Sverige bäst i västvärlden”. Och som om detta inte skulle vara nog lyder underrubrik: ”Kronan – Räntan – Arbetslösheten – Statsfinanserna – BNP – Hushållen – Nya siffror visar att Sverige är på väg åt rätt håll – Experten: Vi är bäst i väst”.

Detta är rena rama reklamen för Alliansen. Och när De Rödgrönas verklighetsbild är så pass avvikande från verkligheten är det inte konstigt om väljarna sviker.

”Socialdemokraterna har förlorat nära 300.000 väljare på två månader och en säker ledning för oppositionen har förbytts i ett litet övertag för de borgerliga. Det krävs en ny strategi av de rödgröna för att på nytt vända valvinden”, skriver Henrik Brors på Dagens Nyheter.

Synovates mätning för juni ger Alliansen 49,1 % (+0,8) ledningen över De Rödgröna 44,5 % (-2,0).

Moderaterna 33,1 (+1,3), Folkpartiet 6,6 (-0,6), Centerpartiet 4,8 (+0,1) och Kristdemokraterna 4,6 (+- 0).

Socialdemokraterna 30,0 (-2,5), Miljöpartiet 9,3 (+0,5) och Vänsterpartiet 5,2 (+- 0).    

Sverigedemokraterna 4,6 (+1,2)        

Samtliga opinionsinstituts mätningar gjorda i juni visar nu att det är jämnt mellan blocken efter en klar rödgrön ledning under våren.

Därmed kan man konstatera att den rödgröna alliansens första stora lansering av sin politik med vårbudgetförslaget blev ett opinionsmässigt misslyckande. De borgerliga lyckades måla upp bilden av att stora skattehöjningar väntar med en rödgrön regering.

En annan förklaring kan vara att siffrorna nu visar på att det går bra för Sverige.

De Rödgröna – och speciellt Socialdemokraterna – är i stort behov av en snabb omläggning av sin strategi. Frågan är om tiden räcker till innan valet.

(Synovate intervjuade 2973 personer under perioden 7-22 juni om hur de skulle rösta om det var val i dag. Resultat i procent med förändringen sedan föregående mätning i procentenheter inom parentes.)

Read Full Post »

POLITIK: Två opinionsundersökningar under veckan har visat på stora problemen för Mona Sahlin (S) och De Rödgröna. Aftonbladet talar om ”Sahlins krasch”.

Och anledningen? I Aftonbladet radar en rad profiler inom ”rörelsen” upp anledningen till den dramatiska förändringen som vi nu kan ana.

1) Otydligt ledarskap från Sahlin. 2) En utrikespolitik som låter som vänstern på 1960-talet. Vänsterpartiet skrämmer väljarna. 3) De Rödgröna framstår som splittrade. 4) Väljarna kan nu jämföra de rödgrönas politik med regeringens. 5) Maria Wetterstrand (MP) drar fokus bort från Mona Sahlin. 6) Mona Sahlin framstår som en svag ledare som signalerar att Socialdemokraterna inte kan stå på egna ben. 7) Kristider – nu senast i Grekland – gynnar regeringen. 

”Att hålla på och tjafsa inger inget förtroende”, sammanfattar Anne-Marie Lindgren från Arbetarrörelsens Tankesmedja.

I Synovates undersökning har Alliansen t.o.m. gått om De Rödgröna. ”Den rödgröna politiken har tydliggjorts. Och det har lett till en mobilisering bland de borgerliga väljarna bakom sina partier, och en demobilisering bland de rödgröna partiernas väljare”, säger Synovates opinionsanalytiker Nicklas Källebring.

Och i Novus Opinions mätning leder fortfarande De Rödgröna men skillnaderna mellan blocken så små att de inte ens är statistiskt säkerställda.

Lena Melin skriver idag:

Den rödgröna budgeten blev inget lyft för Mona Sahlin.

Sedan dess har Socialdemokraterna backat i fyra av sex opinionsmätningar.

För ett politiskt parti, eller en politisk allians, kan det vara lönsamt att säga så lite som möjligt. Då har väljarna chansen att projicera sina egna drömmar och förhoppningar på dem.

Socialdemokraterna tycks ha hamnat i den fällan. (…)

I dag, nästan en månad senare, kan konstateras att löftena till väljarna inte blev någon succé.

I alla fall inte för S. I fyra av sex opinionsmätningar som publicerats sedan dess backar Socialdemokraterna.

Read Full Post »

VAL 2010: De Rödgröna drar ifrån Alliansen enligt Synovates aprilmätning.

Alla tre oppositionspartierna går fram medan det bara är Moderaterna som gör det inom Alliansen.

Kristdemokraterna med 3,8 % hamna utanför Riksdagen medan Sverigedemokraterna med 4,0 % kommer in.

De Rödgröna 51,2 % och Alliansen 39,3 % (om man räknar bort Kristdemokraterna). 

Resultat i procent med förändringen sedan mars i procentenheter inom parentes:  

Moderaterna 28,8 % (+1,3), Centerpartiet 4,6 % (-0,5), Folkpartiet 5,9 % (-1,3) och Kristdemokraterna 3,8 % (-0,8).                                       

Socialdemokraterna 35,1 % (+1,4), Vänsterpartiet 5,6 % (+0,4) och Miljöpartiet 10,6 % (+0,4). 

Sverigedemokraterna 4,0 % (+0,4).  

Synovate har telefonintervjuat 2677  personer mellan den 12 och 28 april om deras partisympatier.

Read Full Post »

POLITIK: Samtidigt som Synovate i sin senaste opinionsundersökning visar att klyftan mellan blocken minskar fortsätter Centerpartiet sin kräftgång.

Detta har tydligen gett vissa liberala ledarsidor ångest. Johan Hammarqvist, politisk redaktör på Norra Skåneskriver t.ex. på Newsmill att Maud Olofsson är största vinnaren i Saab-affären.

Och i dagens Sydsvenskan (oberoende liberal) levererar i sin huvudledare – Hon är värd mer än så här – en riktig tycka-synd-om artikel om Maud Olofsson (C).

Centerledaren Maud Olofsson förtjänar ett starkare stöd. Det är beklagligt att hennes parti går kräftgång medan Moderaterna tar ett allt fastare grepp om borgerliga sympatisörer (…)

Sedan Maud Olofsson blev partiledare i mars 2001 har hon försökt ge Centern något som partiet egentligen aldrig haft. En ideologi. Hon säger sig själv sträva mot socialliberalismen.

Olofsson har inte gjort allt rätt, långt ifrån. Men hon har haft mod att till exempel avveckla en fundamentalistisk antikärnkraftslinje och frångå den bisarra regionalpolitik som ledde Sverige fel.

Det är lätt att ironisera om att Olofsson har villat bort sig på Stureplan i sina försök att bredda sin väljarbas. Men hon försöker i alla fall följa en konsekvent liberal linje, som i fråga om statens roll i Saabaffären (…)

En värdemässigt stabil grund däremot, främjar genomtänkta idéer och hållbar politik.

En värdemässigt stabil grund? Socialliberalism? Knappast.

Ett parti som tidigare berömde sig om att inte ha någon ideologi överhuvudtaget har under Maud Olofsson förvandlats till ett nyliberalt parti.

Om Olofsson sedan vill kalla denna nyliberalism för ”socialliberalism” visar detta bara på fortsatt ideologisk förvirring. Samma ideologiska hopkok visade partiet när man tillägnade sig begreppet federalism för några år sedan.

När man granskade deras åsikter lite närmare visade det sig ganska snart att ”federalism” bara var ett försök att klä sina gamla decentraliseringstankar i ny ideologisk skrud. 

Troligtvis är dessa desperata försök till politisk och ideologisk ompositionering en inte oväsentlig anledning till att Centerpartiet har tappat 3,1 procentenheter sedan valet 2006.

Read Full Post »

Older Posts »