Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sverigedemokraterna in på bara skinnet’

POLITIK: Pocketversionen av Sverigedemokraterna in på bara skinnet av Pontus Mattsson har kommit ut på Natur & Kultur. Mattsson är politisk reporter på Sveriges Radios Ekoredaktion.

Utgåvan är uppdaterad och visa nya faktauppgifter har tillkommit som inte fanns med när boken kom ut första gången 2009.

Boken innehåller ett nyskrivet kapitel som ”sammanfattar den viktigaste händelseutvecklingen inom partiet under det senaste året”.

Boken är ballanserad och innehåller mycket intressant. Mattsson beskriver bland annat partiets ideologiska hemvist vilket media inte har ägnats speciellt mycket uppmärksamhet.

Mattsson poängterar att partiet definitionsmässigt är ett nationalistiskt parti. Det är nationen och den svenska särarten och kulturen som är grundbulten i partiets ideologi. 

En anledning till att partiet många gånger framstår som vagt och otydligt är att sverigedemokraterna själva har svårt att riktigt definiera begreppet och ge det en dagsaktuell politisk innebörd.

Alla partiets försök att bredda partiet politiskt landar till sist ändå i bara i ännu en ny version av deras kritik av svensk integrations- och invandrarpolitik. 

Sverigedemokraterna framstår i mångt och mycket fortfarande – trots försök till motsatsen – som ett enfrågeparti inriktat på just invandrare och integrationsfrågor.

Intressant är också när författaren beskriver den vånda och förvirring som har präglat de etablerade partiernas försök att formulera en strategi för att kunna hantera Sverigedemokraterna.

Det hela ger ett ad hoc-betonat intryck. Partierna använder den taktik som de av olika anledningar tycker verkar vara bäst för dagen. (s. 180)

Socialdemokraterna tog bl.a. fram ett hemligt strategidokument som poängterar att det är speciellt viktigt att möta och övertyga de potentiella sverigedemokratiska väljarna. Dessa är många gånger väljare som Socialdemokraterna traditionellt har kunnat räkna som sina sympatisörer.

Frågan är då förstås på vilket sätt denna [anti-sverigedemokratiska] retorik kommer att tas emot av dessa väljare: värdekonservativa arbetare med ett djupt misstroende gentemot just de personer som nu vill övertyga dem om Sverigedemokraternas uselhet och det egna partiets förträfflighet. Kommer det att fungera? (s. 175)

Svaret ges i september.

Read Full Post »