Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Svenska Bibelsällskapet’

RELIGION: En populärversion av Bibeln skall erbjudas alla redaktioner i Sverige.

Eftersom medias rapportering kring kristna och religiösa frågor ofta präglas av okunskap kommer Kristna Publicistförbundet och Svenska Bibelsällskapet att ta fram en lathund där ord och kyrkliga begrepp beskrivs för att bättra på kunskaperna om samfund och den kristna tron.

Idén kommer från Storbritannien. Där finns redan The Bible Style Guide som nu skall översättas och få en svensk prägel. 

Att lära svenska journalister om kristen tro och teologi? Gooood luck!

Read Full Post »