Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Steve Brodner’

VITA HUSET | Hur många år kan man vara president i USA. Åtta år? Fel. Rätt svar är 10 år.

Bild av Steve Brodner

Om en vicepresident tillträder presidentämbetet två år före mandatperiodens slut och sedan väljs två gånger kan det totalt bli tio år.

Bild: Steve Brodner.

Steve Brodners teckningar hittar man bl.a. i Mother Jones, The New Yorker och Harper’s. Se fler teckningar på SteveBrodner.com.

Read Full Post »