Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Språkrör’

FREDRIK REINFELDT stänger inga dörrar till Miljöpartiet. Mellan raderna antyds att Moderaterna inte avvisar att partiet kan ingå i en borgerlig regering.

Lars Adaktusson har intervjuat Fredrik Reinfeldt i senaste Fokus.

Sker det möten fortlöpande mellan er [och Miljöpartiets språkrör]?

– Vi fullföljer det vi har sagt; vi kommer att samverka i första hand med miljöpartiet och i andra hand med socialdemokraterna. Men vi måste också ha respekt för att det här är partier som har gått till val på att bilda en annan regering och som försöker få oss att byta politik – som vill få bort arbetslinjen och ersätta den med bidragslinjen.

Men det finns tecken inom miljöpartiet på att det sker någon slags omprövning i synen på moderaterna. Märker du av det här i kontakterna med språkrören?

– Ja det finns en nyfikenhet som jag tror är ömsesidig. Vi noterar ju att när man frågar deras lokala företrädare så finns det en bitvis förändrad syn, som ju rimligen återspeglar, inte minst, moderaternas förnyelse.

[…]

Men ser du framför dig en mp-medverkan i regeringen?

– Valet 2010 handlade om att vi hade en alliansregering och att det fanns ett rödgrönt regeringsalternativ. Hur det kommer att formuleras på den rödgröna sidan inför 2014 är fortfarande oklart. Min utgångspunkt är att de fyra allianspartierna ska söka ett förnyat mandat och försöka få egen majoritet.

”Hur det kommer att formuleras på den rödgröna sidan inför 2014 är fortfarande oklart.” Detta är ett försiktigt sätt att antyda att man aldrig skall säga aldrig.

Det är fullt möjligt att Miljöpartiet och de två andra rödgröna partierna inte formerar sig mycket bättre inför nästa val än vad man gjorde 2010. Miljöpartiets förstahandsval var då ett samarbete med Socialdemokraterna men utan Vänsterpartiet.

Sannolikheten att Vänsterpartiet går åt ”höger” efter valet av ny partiledare är inte så troligt. Och då står de rödgröna på exakt samma plats som man gjorde inför valet 2010.

Kommer Miljöpartiet då att prioritera att ingå i ännu en allians med Vänsterpartiet? Eller chansar man hellre på att ingå i en eventuell ny Alliansregering? Inom politiken är allt möjligt.

Övrigt: Tidskriftsomslaget är Fokus nr 39 2011.

Read Full Post »

INOM POLITIKEN är det ovanligt med delat ledarskap. Utanför är det däremot vanligare än vad man skulle kunna tro.

Bland riksdagspartierna är det bara Miljöpartiet som delar på ledarskapet. Inom Vänsterpartiet finns en diskussion om hur man skall ha det framöver.

Chefstidningen har intervjuat både forskaren Marianne Döös och språkrören Åsa Romson och Gustav Fridolin om ledarskapsrollen

1 + 1 kan bli 3. Det kan vara fantastiskt, men det kan också fungera mindre bra. Det är ingen självklarhet och går inte av sig självt, var som helst eller med vem som helst. Å andra sidan är det inte heller självklart att chefen alltid ska vara en enda person.

[Marianne Döös] ser det som en sund och naturlig utveckling i en allt mer komplex värld att allt fler vågar välja att dela ledarskap. Ett modernt sätt att leda och ett sätt att fördela riskerna, allt står inte och faller med en person. Bland annat pekar hon på Miljöpartiets språkrör, där en av varje kön får fler väljare att känna igen sig.

– Forskning visar att effektivt ledarskap i professionella organisationer i dag mer liknar vad en klassisk facilitator gör, att stötta och skapa förutsättningar för medarbetarna. Det auktoritära ledarskapet passar då mindre bra exempelvis i offentlig sjukvård. 41 procent delar ledarskap, kom Marianne Döös och hennes kollegor fram till i sin forskning. Och det är lika vanligt i privat och offentlig sektor som bland män och kvinnor.

Bytet av språkrör gick utan några större problem. Kanske mycket p.g.a. partiets egna regler som sätter en bortre gräns för hur länge man får ha förtroendeuppdraget.

Det är inte självklart att det skulle ha fungerat lika smärtfritt om det fanns en möjlighet för språkrören att ständigt bli omvalda.

Skulle det exempelvis kunna fungera med delat ledarskap mellan ideologiska motståndare som Annie Lööf (C) och Anna-Karin Hatt (C)?

Och kan Rossana Dinamarca (V) samarbeta med någon man överhuvudtaget? Detta med tanke på hennes konspirationsteori om att delat ledarskap med någon av de manliga partiledarkandidaterna bara är ett sätt att garantera fortsatt manlig dominans inom Vänsterpartiet.

Delat ledarskap kräver öppenhet, att våga visa både sina styrkor och svagheter för varandra, i med- och motgång. Att leda tillsammans tvingar fram kritisk reflektion och ifrågasättande, vilket leder till utveckling, både för verksamheten och för de chefer som delar.

Marianne Döös pekar på att det kan finnas kulturer där delat ledarskap passar mindre bra, där medarbetarna putsar på sina egna stjärnor och den individuella karriären är viktigare än samarbete.

”Det kan finnas kulturer där delat ledarskap passar mindre bra”. Det låter osökt som den politiska världen. Eller som Åsa Romson uttrycker det: ”Nej, ingen som blir ledare för ett parti är prestigelös”.

Övrigt: Tidskriftsomslaget ovan är Chefstidningen nr 5, 2011. Intervjun med Åsa Romson och Gustav Fridolin finns i papperstidningen.

Read Full Post »

MYCKET HAR skrivits om Maria Wetterstrands och Mikaela Valterssons avhopp från partipolitiken. Men besluten får knappast några större konsekvenser för Miljöpartiet.

Överhuvudtaget är det sällan som politiska avhopp får några negativa konsekvenser så länge som de inte sker nära ett val.

När det gäller Wetterstrand så är det bara bra att hon som avgången partiledare stiger helt åt sidan.

Avsuttna partiledare har annars en tendens att bli lite som koleriska gamla släktingar. De bjuds av nödvändighet och tradition in till stora högtider men de anhöriga ber till högre makter att de gamla stofilerna inte skall säga något olämpligt och förstöra stämningen.

Att hon lämnar fältet fritt för Gustav Fridolin och Åsa Romson betyder att språkrören nu kan koncentrera sig på att bli varma i kläderna utan att hela tiden behöva bli jämförda med ”hur det var tidigare”.

Mikaela Valtersson, partiets ekonomisk-politiske talesperson, har varit viktig för Miljöpartiet både inåt och utåt. Genom sina kunskaper på sitt ansvarsområde har hon förbättrat partiets profil på ett område som traditionellt inte har varit Miljöpartiets starkaste.

Men det är också symptomatiskt att det är först nu när hon nu lämnar partiet som hon säger något som verkligen överraskar.

Och dessutom är hon utanför partiet – bland vanliga väljare – nästan okänd. Det är i och för sig ett öde hon delar med de flesta
riksdagsledamöter – även de som då och då också får synas i media.

Vid det här laget borde partiet ha skaffat sig tillräckligt med kompetens för att kunna ersätta henne. Och har man inte det så får man skylla sig själva.

Read Full Post »

ATT MILJÖPARTIET är ute efter borgerliga väljare har länge varit uppenbart.

Språkrörens skolutspel i Almedalen är tänkt att locka över borgerliga väljare – och speciellt folkpartistsiska väljare.

Folkpartiet har själva erkänt i sin eftervalsanalys att skolfrågan var viktig men att partiet behöver bredda sin profil till fler sakpolitiska områden.

Att man bara har en tydlig profilfråga gör partiet sårbart för röstfiske från andra partier.

Om Miljöpartiet lyckas attrahera väljare p.g.a. av sin nya skolpolitik blir det extra svårt för Folkpartiet att hålla kvar sina väljare eftersom man inte har så mycket mer att locka med på det inrikespolitiska området.

Att göra utspelet i Almedalen är speciellt smart eftersom det garanterar att Miljöpartiet får maximal nationell uppmärksamhet med minimum av insats.   

I de flesta opinionsundersökningar är Folkpartiet fjärde största partiet efter Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.

Problemet för Folkpartiet är att man i stort sätt ligger stilla strax över 6 procent. Partiet rör sig inte mycket, vare sig upp eller ner.

Miljöpartiet med sin lite kulturradikala profil, positiva inställning till småföretagande och friskolor är därför rätt parti att locka just folkpartistiska väljare.

Övrigt: Åsa Romsons tal. Gustav Fridolins tal.

Read Full Post »

NÄRINGSMINISTER Maud Olofsson (C) sågas i senaste Affärsvärlden. ”Regeringen gav 3 miljarder kronor till fordonsforskning under krisen. Det kunde den ha låtit bli. Satsningen är ett praktfiasko.”

Under Olofsson har Centerpartiet försökt ta över Moderaternas gamla roll som näringslivets främsta företrädare i riksdagen.

Därför är det speciellt allvarlig att få tummen ner i en publikation vars läsare tillhör just partiets primära målgrupper – företagare och näringslivsfolk.

Rubriken är ”Platt fall”. För något nummer sedan talade Veckans Affärer om att Olofsson har Noll koll” på regeringens riskkapital.

Olofsson verkar ha blivit Maria Wetterstrands direkta motpol inom politiken.

När Wetterstrand var språkrör för Miljöpartiet var det alltid med en positiv vinkling hon hamnade på tidskriftsomslagen. Med Olofsson är det alltid tvärtom.

Att vara miljöpartist är tydligen det mest politiskt korrekta som finns för redaktioner och media. Att vara Maud Olofsson – not so much.

Read Full Post »

DE RÖDGRÖNA är nu större än Alliansen enligt Demoskop.

1) De rödgrönas försprång beror  att Kristdemokraterna inte klarar fyraprocentspärren.

Det är uppenbart att partiet fortsätter att vara Alliansens problembarn. Om det var val idag skulle Kristdemokraterna inte ens ta sig in i riksdagen.

2) De största förändringarna är att Socialdemokraterna backar medan Miljöpartiet går starkt fram. Det ligger nära tillhands att anta att Miljöpartiet har plockat väljare från Socialdemokraterna i denna opinionsundersökning.

Tydligen har Miljöpartiet fått en ”språkrörseffekt” efter valet av Gustav Fridolin och Åsa Romson.

3) Moderaterna backar men är fortfarande det största partiet.

De rödgröna 46,2 % och Alliansen 43,6 % (exklusive Kristdemokraterna)

Moderaterna 32,1 % (-0,1), Folkpartiet 6,5 % (+0,3), Centerpartiet 5,0 % (+0,8) och Kristdemokraterna 3,5 % (+/-0)

Socialdemokraterna 29,2 % (-1,1), Miljöpartiet 11,8 % (+1,3) och Vänsterpartiet 5,2 % (+0,3)

Sverigedemokraterna 7,1 % (-0,8)

(Demoskop intervjuade 1000 personer mellan den 25 maj och 1 juni om deras partisympatier. Förändring jämfört med föregående mätning inom parentes.)

Read Full Post »

MILJÖPARTIET har fått sina två nya språkrör. Gustav Fridolin och Åsa Romson kommer att försöka fullfölja strategin att positionera partiet mellan borgerlighet och vänster.

Problemet med att i ökad utsträckning driva frågor som skall locka fler borgerliga väljare är att man riskerar förlora sin ideologiska tydlighet och särart.

Och även om man blir framgångsrik betyder det inte med automatik att man också lyckas behåller sina gamla trogna kärnväljare.

Många partier har misslyckats med motsvarande balansakt.

Kristdemokraternas oförmåga att hitta nya profilfrågor när man tonade ner sin traditionella profil har bara lett till att man förlorat både kärnväljare och de ”nya” kristdemokraterna. Idag ligger man lika ofta under som över fyraprocentspärren.

Centerpartiets försök att helt lägga om sin ideologiska profil har också misslyckats. Deras nyliberala storstadssatsning har knappast gjort miljö- och landsbyggdsväljarna mycket gladare.

Och den ständiga maktkampen mellan olika ideologiska inriktningar inom Folkpartiet har alltid utgjort ett problem för partiets tydlighet. Och ibland räcker det med att partiet byter ut en enda person för att partiet skall börja kommunicera – om än subtilt – en helt ny inriktning.

Sedan Erik Ullenhag blev integrationsministrer har partiet plötsligt fått en mjukisprofil som står i stark kontrast till vad man säger inom skolpolitiken.  

Statsvetaren Svend Dahl, som forskar om de partiaktiva i Miljöpartiet, sammanfattar Miljöpartiets problem bra när han skriver följande;

När man nu tonar ner gamla profilfrågor och börjar likna de andra partierna kanske det kortsiktigt kan leda till att man får fler väljare, men man riskerar samtidigt att steg för steg ta bort det som gör partiet unikt.

Risken är att man verkligen blir som Folkpartiet var – ett parti utan någon riktig profil, men allmänt uppfattat som lite snällare än andra partier. Man riskerar att blir partiet som alla gillar, men som väldigt få verkligen röstar på.

Read Full Post »

SPRÅKRÖR: Miljöpartiets valberedning föreslår Gustav Fridolin och Åsa Romson som nya språkrör.

Partiet har känt sig lite överlägsna Socialdemokraterna sista tiden eftersom man har haft en mycket mer öppen process.

Medan Miljöpartiets kandidater öppet har anmält sitt intresse och kampanjat för sin sak fick Socialdemokraternas medlemmar inte mycket mer information än vanliga icke-medlemmar.

Frågan nu är om Miljöpartiets medlemmar kommer att få en möjlighet att välja mellan olika kandidater på sin egen kongress.

Om medlemmarna bara får säga ja eller nej till valberedningens förslag så är det inte mycket till val för medlemmarna. Utan någon utmanare på kongressen blir slutresultatet av valprocessen inte mycket bättre än Socialdemokraternas.  

Huvudmotståndaren Mikaela Valtersson har nämligen ännu inte bestämt sig om hon kommer att utmana Romson på kongressen.

”Jag har inte bestämt mig riktigt än, jag ska fundera några dagar. Än så länge kvarstår min kandidatur”, säger Mikaela Valtersson.

Read Full Post »

SPRÅKRÖR: ”Självklart använder vi FSC-märkt samt återvunnet papper och ett Svanen-certifierat tryckeri.” Så skriver Camino på sin hemsida.

När man måste manifestera sitt miljömedvetande med både hängslen och livrem är det kanske inte så konstigt att man inför det stundande valet av språkrör låter en miljöpartist pryda framsidan.

Det intressanta är att det blev just Gustav Fridolin.

Har någon annan överhuvudtaget chansen att väljas till partiets manliga språkrör? Troligtvis inte.

Camino har antagligen träffat mitt i prick. Att Fridolin är medias favorit är tydligt. Det enda potentiella språkröret som t.ex. har intervjuats i Ekots lördagsintervju, SVT:s Gomorron Sverige och Sverker rakt på med Sverker Olofsson är just Fridolin.

Read Full Post »

KOMMUNIKATION: Gustav Fridolin (MP) gjorde mycket bra ifrån sig när han intervjuades av Sverker Olofsson i SVT:s Sverker rakt på. Att han har stärkt sina möjligheter att bli språkrör är otvetydigt.

Enda gången Fridolin fick det svårt var när han fick frågan om han fortfarande ville höja bensinskatten. Efter att ha pressats blev svaret ett otydligt ja. Tydligen finns det ingen gräns för hur hög bensinskatten får lov att bli för en miljöpartist.

Ett ännu högre bensinpris är knappast populärt i stora delar av landet. Om människor skall kunna leva kvar i de delar av landet som Miljöpartiet säger sig vilja värna om är bilen a och o.

Dessutom skulle ännu högre bensinpris drabba just de väljare som har tunnast plånbok.

Enda anledningen att Miljöpartiets inte pressas på denna punkt är att alla andra partier är livrädda att framstå som miljöfientliga.

Inget parti vågar idag säga att bensinskatten borde sänkas. Och därför kan också Miljöpartiet fortsätta driva en politik som skulle drabba speciellt glesbyggd och låginkomsttagare.

Read Full Post »

Older Posts »