Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘spin doctor’

LONDON: Premiärminister David Camerons kommunikationschef lämnar 10 Downing Street.

Genom att själv bestämma tidpunkten har Andy Coulson begränsat skadan för regeringen.

När Coulson var redaktör för News of the World avslöjades att tidningen ägnat sig åt telefonavlysning av en lång rad kändisar inkl. kungliga familjen.

När Coulson lämnade redaktörskapet plockades han snabbt in i teamet kring Cameron. Men de kontinuerliga avslöjandena från tidningsskandalen har fortsatt att vara en belastning för både premiärministern och för regeringen.

Den tidigare ministern Denis MacShane krävde tidigare att premiärministern skulle komma till parlamentet och göra ett uttalande med anledning av avgången.

We’re being informed by television that Mr Andy Coulson, one of the most important figures in Her Majesty’s government and one of the closest aides to the Prime Minister – is now resigning.

As the House is sitting, I believe it would be appropriate for the prime minister to come to the Commons to explain why this is happening and give the public the full details here in the House of Commons, rather than bury this news on a day when, frankly, there’s an awful lot of other news taking place.

Coluson har brutit mot kardinalsregeln att en spin doctor aldrig själv får bli huvudnyheten. Det är därför logiskt att han nu tvingas bort från sin roll som premiärministerns rådgivare.

Read Full Post »

LAGEN: WikiLeaks grundare Julian Assange är internationellt efterlyst för våldtäckt och sexuellt ofredande. Det är uppenbart att Assange nu håller sig borta från Sverige p.g.a. anklagelserna.

Men hans advokat Björn Hurtig låter mer som en spin doctor när han uttalar sig. ”Han nekar till alla misstankar, men Assange är en upptagen person. Han kan inte gömma sig någonstans i världen”.

Verkligen? Är det något Assange har blivit känd för så är det just förmågan att hålla sig undan. Och det var något han odlade långt innan sexanklagelserna.

Hela verksamheten med WikiLeaks – att läcka hemligstämplat material – gjorde det nödvändigt för honom att ständigt byta adress. Assange bygge t.o.m. upp en stor del av sin image kring just detta.

Att han nu föredra Storbritannien framför Sverige har mer att göra med att landet inte ingår i Schengen-avtalet. Det är juridiskt komplicerat att överföra en person från ett icke-Schengen land till ett som tillhör.  Och – surprise, surprise!– Sverige ingår i just Schengen.

Read Full Post »

MEDIA: Premiärminister David Camerons director of communications Andy Coulson misstänks för att ha sanktionerat avlyssning av politiker, kungligheter och kändisar när han var redaktör på News of the World.

Den gamla skandalen har satt regeringen under hård press sedan historien fått nytt liv efter nya avslöjanden The New York Times Magazine.

”For decades, London tabloids have merrily delivered stories about politicians having affairs, celebrities taking drugs and royals shaming themselves. Gossip could end careers, giving the tabloids enormous power. There seemed to be an inverse relationship between Britain’s strict privacy laws and the public’s desire to peer into every corner of other people’s lives. To feed this appetite, papers hired private investigators and others who helped obtain confidential information, whether by legal or illegal means. The illicit methods became known as “the dark arts.” One subspecialty involved “blagging” — getting information by conning phone companies, government agencies and hospitals, among others.”

Read Full Post »

STRATEGI: Plötsligt handlar allt om choklad. Och Aftonbladet har gått i spinn p.g.a. Alliansens spin doctors.

Denna blogg diskuterade redan i mars och i maj 2009 att Mona Sahlins slarv och skandalen kring Tobleroneaffären kommer att utgöra en del av Alliansens valstrategi. 

Att försöka sätta bilden hos svenska folket att Sahlins alter ego är flickan Slösa i Lyckoslanten låg så pass nära tillhands att det måste till en kraftsansträngning från partistrategerna för att inte använda sig av den.

Man vill få väljarna att dra slutsatsen att en socialdemokratisk valseger kommer att innebära att ekonomin är i fara om Mona Sahlin tar över statsministerposten.

Alliansen har naturligtvis inget emot att väljarna mer eller mindre medvetet drar slutsatsen att (Toblerone) + (Mona Sahlin) = (Ekonomisk risktagande).

Och nu kan vi se att denna strategi är sjösatt. Här kan dock ett par reflektioner komma väl till pass.

Misstag 1) Socialdemokraternas (och de rödgrönas) misstag är att man kritiserar Mats Odell (KD) och Sven Otto Littorin (M) för deras användande av ordet ”Tobleronepolitik”.

Detta gör bara att debatten fortsätter att fokusera på just Mona Sahlin och Tobleroneaffären. Istället borde Socialdemokraterna och de Rödgröna försöka ta fokus bort från debatten till något som borde störa Alliansen istället.

Möt med andra ord negativ kampanjteknik med egna negativa attacker.

Misstag 2) Alliansen misstag är att man fokuserar allt för mycket på att försöka få ner väljarnas förtroende för Mona Sahlins som person. Detta har bara begränsad effekt.

Paradoxen här är att förtroendet för Sahlin redan är så pass lågt att det knappast är detta som kan rädda Alliansens valseger.

Istället borde Alliansen fokusera på att försöka få ner väljarnas förtroende för Socialdemokraterna (och de Rödgröna) på de sakpolitiska områden där väljarna tycker att Alliansen är sämre än de rödgröna.

Minskat förtroende för S och de rödgrönas på deras starka sidor ger Alliansen fler röster. Det finns bara högst marginellt att vinna på att försöka få ner förtroendet ytterligare för Sahlin.

Läs mer: Läsarnas reaktioner på Aftonbladets artiklar (sex sidor i papperstidningen). Och Lena Melins krönika i samma tidning. Samt några experters synpunkter.

Read Full Post »

LäckorSPIN: Att regeringen droppar nyheter från budgeten långt innan riksdagen har fått ta del av innehållet kommer att fortsätta oavsett vad oppositionen eller riksdagens talman Per Westerberg tycker.

Vad man förr försökt göra så där lite i hemlighet är nu en etablerad metod inom politisk kommunikation.

Genom läckor kan man lättare sätta sin egen agenda och därmed också styra upp rapporteringen i media. Metoden har också den fördelen för regeringen att oppositionen hamnar på defensiven. 

I Storbritannien blev metoden ren rutin under Tony Blairs tid som premiärminister. Inget har förändrats sedan Gordon Brown tog över i 10 Downing Street.

Att talmannen nu skall kalla partiledarna till samtal kring problemet kommer därför knappast att förändra situationen även om de Rödgröna skulle vinna valet 2010.

I en intervju med E24 sade talmannen följande;

Det här har varit ett sluttande plan de senaste tio åren där mer och mer av budgeten har presenterats innan den har överlämnats. Budgeten har alltid varit tillgänglig för medier och de andra partiernas kanslier kvällen innan för att de ska kunna förbereda sina kommentarer. Men då har det ingått i överenskommelsen att de inte ska läcka. Men det har blivit sämre och sämre med det. (…) [D]et är hela tiden en glidning så att mer och mer kommer ut innan vi kommer till budgetdebatten.

Men enligt talmannen agerar både regeringen och oppositionen på samma sätt: ”När den sittande regeringen lämnade ut budgeten till oppositionen föregående år så fanns den ute efter 15 minuter. Så alla inblandade parter är delaktiga.”

När Anders Borg skulle förklara varför regeringen delade ut hela budgeten redan på söndagen presenterade hela budgeten för media lät han som sin egen spin doctor;

Som ni noterar har vi gjort om ordningen lite för budgetpresentationerna. Alla redaktioner och alla som ska följa den här diskussionen ska ha samma möjlighet att få informationen med samtidighet. Det här är ju information som bör komma ut med samtidighet så att man inte får en situation där det snarast blir ‘styckevis och delt’ som detta kommer ut.

Med andra ord ville Borg antyda att anledningen till att han på detta sätt sidsteppade riksdagen (läs: läckte budgeten) var just för att han ville förhindra att budgeten skulle läcka ut!

Read Full Post »

« Newer Posts