Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Socialliberalism’

EXIT | Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) har tröttnat på politiken. Efter valet 2014 drar hon vidare till annat.

Sabuni föddes i exil i Burundi och kom till Sverige med hjälp av Amnesty International efter att familjen hotats till livet under sin tid i Zaire.

Med en sådan bakgrund kunde hon med auktoritet representera Folkpartiets nya ”tough love” image på integrationsområdet. Det blev onekligen lite svårt för oppositionen att anklaga en afrosvensk för rasism.

Som integrationsminister blev hon en av regeringens tydligaste och synligaste ministrar. Orädd och giftig i debatten som få.

En sådan person borde vara en tillgång i alla partier. Men inte i Folkpartiet.

Efter en ommöblering i partiet och regeringen förlorade Sabuni ansvaret för integrationsfrågorna till partikollegan Erik Ullenhag.

Hennes nuvarande ansvarsområden – jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister – ser kanske imponerande ut på ett visitkort men är regerings motsvarighet till en ambassadörspost i Mongoliet.

Med Ullenhag blev det en tydlig återgång till socialliberalismen. Och idag ser vi resultatet.

Partiet har förlorat mycket av sin ”cutting edge” i politiken. Det är i stort sett bara kring skolfrågorna som man idag ser en tydlig folkpartistisk profil.

Men Sabuni är själv är säker på att hon var inne på rätt spår med bl.a. språktest under tiden som integrationsminister. I Chefstidningen skriver Eva Brandsma:

Den liberala ideologin genomsyrar på ett nästan fascinerande vis Nyamkos sätt att tala om människor. Om det så gäller invandrare eller företagare. Alla ska göra sina egna val, alla har sitt eget ansvar, staten ska skapa förutsättningar och i övrigt ha så lite att göra med individen som möjligt.

– Folk i Sverige vill mata oss som kommer hit. Men vi behöver inte matas, bara ges möjlighet att skaffa egen föda.

Hennes förslag på till exempel språkkrav för att få bli svensk medborgare och kortare föräldraledighet för den som invandrar till Sverige med barn har väckt motstånd och debatt.

– Jag uppfattas ofta som kall, gör jag inte? frågar hon.

– Jo, och hård, tror jag, svarar jag.

Hon nickar lite.

– Det är för att jag är tydlig med vad jag vill. Jag vet vad man behöver när man kommer ny till ett land. Chans till att försörja sig, lära sig språket, finna sin plats. Man ska inte låsas in hemma med sina barn, det gynnar inte de kvinnor som kommer.

Bra märkligt att Folkpartiet inte har haft vett nog att ta bättre tillvara på Sabunis kompetens. Men man skall aldrig förvånas över Folkpartiets förmåga att skjuta sig själv i foten.

Övrigt: Intervjun och tidskriftsomslaget ovan är från Chefstidningen nr 1, 2012.

Read Full Post »

IMAGE: Idag intervjuas Maud Olofsson (C) av Dagens Nyheter. För att vara ett parti som kallar sig liberalt verkar man ha missförstått poängen med skattesänkningar.

På frågan om hur mycket Centerpartiet vill höja koldioxidskatten svarar Maud Olofsson;

Vi kommer att behöva höja den. Men vi vill göra det i steg så att människor kan klara av att köpa nya bilar och transportera sig. Och samtidigt måste det kombineras med skattesänkningar. Sänk inkomstskatterna så är det möjligt att höja klimatskatterna.

Sänka inkomstskatterna bara för att kunna höja koldioxidskatterna? Hur liberalt är det?

De flesta liberaler ser ett egenvärde i att sänka skatter för att människor skall få mer pengar i sina plånböcker. Olofsson vill tydligen bara sänka skatten för att kunna höja sina egna favoritskatter. Om alla agerar på samma sätt kommer den ena skattelättnaden bara att äter upp den andra.

Centerpartiets ideologiska förvirring ligger säkert bakom en stor del av partiets kris. ”Centerpartiet har tydligt gått högerut under Maud Olofsson ledning. För bara ett par år sedan kallade sig Centern socialliberalt, nu är etiketten rätt och slätt liberal”, konstaterar DN.

Och för att förvirra det ideologiska perspektivet ytterligare kan tilläggas att Maud Olofsson vid ompositioneringen av partiet till ett storstadsparti dessutom har försökt inmuta den nyliberala flanken i svensk politik.

Med andra ord: Ett parti som historiskt sätt har försökt att ställa sig utanför den traditionella ideologiska höger-vänsterskalan har gått från att vara ”socialliberal” till att försöka sälja in en ”liberal” politik med en ”nyliberal” retorik samtidigt som man i skattefrågor låter som en traditionell socialdemokrat. Inte konstigt om man har problem.

På DN:s fråga (i papperstidningen) vad som är partiets problem svarar Olofsson som en typisk politiker i kris;

Vi har varit duktiga på att leverera men dåliga på att sälja. Vi måste bli duktigare på försäljning och tala om alla de bra saker Centerpartiet gjort.

Men första regeln vid försäljning måste rimligtvis vara att man vet vad det är man säljer. Vet man inte det kommer man inte heller locka någon köpare.

Se även: ”Center riskerar att åka ur riksdagen” av Ewa Stenberg (Dagens Nyheter den 4 februari 2010).

Read Full Post »

POLITIK: Samtidigt som Synovate i sin senaste opinionsundersökning visar att klyftan mellan blocken minskar fortsätter Centerpartiet sin kräftgång.

Detta har tydligen gett vissa liberala ledarsidor ångest. Johan Hammarqvist, politisk redaktör på Norra Skåneskriver t.ex. på Newsmill att Maud Olofsson är största vinnaren i Saab-affären.

Och i dagens Sydsvenskan (oberoende liberal) levererar i sin huvudledare – Hon är värd mer än så här – en riktig tycka-synd-om artikel om Maud Olofsson (C).

Centerledaren Maud Olofsson förtjänar ett starkare stöd. Det är beklagligt att hennes parti går kräftgång medan Moderaterna tar ett allt fastare grepp om borgerliga sympatisörer (…)

Sedan Maud Olofsson blev partiledare i mars 2001 har hon försökt ge Centern något som partiet egentligen aldrig haft. En ideologi. Hon säger sig själv sträva mot socialliberalismen.

Olofsson har inte gjort allt rätt, långt ifrån. Men hon har haft mod att till exempel avveckla en fundamentalistisk antikärnkraftslinje och frångå den bisarra regionalpolitik som ledde Sverige fel.

Det är lätt att ironisera om att Olofsson har villat bort sig på Stureplan i sina försök att bredda sin väljarbas. Men hon försöker i alla fall följa en konsekvent liberal linje, som i fråga om statens roll i Saabaffären (…)

En värdemässigt stabil grund däremot, främjar genomtänkta idéer och hållbar politik.

En värdemässigt stabil grund? Socialliberalism? Knappast.

Ett parti som tidigare berömde sig om att inte ha någon ideologi överhuvudtaget har under Maud Olofsson förvandlats till ett nyliberalt parti.

Om Olofsson sedan vill kalla denna nyliberalism för ”socialliberalism” visar detta bara på fortsatt ideologisk förvirring. Samma ideologiska hopkok visade partiet när man tillägnade sig begreppet federalism för några år sedan.

När man granskade deras åsikter lite närmare visade det sig ganska snart att ”federalism” bara var ett försök att klä sina gamla decentraliseringstankar i ny ideologisk skrud. 

Troligtvis är dessa desperata försök till politisk och ideologisk ompositionering en inte oväsentlig anledning till att Centerpartiet har tappat 3,1 procentenheter sedan valet 2006.

Read Full Post »