Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Småföretagande’

ATT MILJÖPARTIET är ute efter borgerliga väljare har länge varit uppenbart.

Språkrörens skolutspel i Almedalen är tänkt att locka över borgerliga väljare – och speciellt folkpartistsiska väljare.

Folkpartiet har själva erkänt i sin eftervalsanalys att skolfrågan var viktig men att partiet behöver bredda sin profil till fler sakpolitiska områden.

Att man bara har en tydlig profilfråga gör partiet sårbart för röstfiske från andra partier.

Om Miljöpartiet lyckas attrahera väljare p.g.a. av sin nya skolpolitik blir det extra svårt för Folkpartiet att hålla kvar sina väljare eftersom man inte har så mycket mer att locka med på det inrikespolitiska området.

Att göra utspelet i Almedalen är speciellt smart eftersom det garanterar att Miljöpartiet får maximal nationell uppmärksamhet med minimum av insats.   

I de flesta opinionsundersökningar är Folkpartiet fjärde största partiet efter Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.

Problemet för Folkpartiet är att man i stort sätt ligger stilla strax över 6 procent. Partiet rör sig inte mycket, vare sig upp eller ner.

Miljöpartiet med sin lite kulturradikala profil, positiva inställning till småföretagande och friskolor är därför rätt parti att locka just folkpartistiska väljare.

Övrigt: Åsa Romsons tal. Gustav Fridolins tal.

Read Full Post »

ATT BYTA partiledare löser inte Centerpartiets grundläggande problem.

Maud Olofsson var ansvarig för att partiet positionerade sig som ett storstadsparti. Att byta partiledare utan att ändra strategisk inriktning kommer därför inte att rädda partiet.

Det var inte Olofsson som person som var problemet. Snarare att partiet under Olofsson fick en ny ideologisk inriktning med alltför smalt politiskt fokus.

Det finns helt enkelt inte tillräckligt många caffelattedrickande storstadsbor med nyliberala drömmar om fritt företagande för att partiet skulle kunna bli ett brett borgerligt parti.

Annie Johansson, en av favoriterna till att bli Olofssons efterträdare, verkar inte ha riktigt förstått problemet i en intervju i Kvällsposten (pappersupplagan 10 juni).

– Det krävs nu att vi tar tag i idéprogramsarbetet, att vi formulerar en vision och berättelse om vad Centerpartiet vill med Sverige och världen.

– Då handlar det om att titta på de grundvärderingar vi traditionellt har drivit. Det gäller egenmakt, självbestämmande, decentralisering, social och ekologisk hållbarhet. Detta ska förenas i modern kontext.

Hon vill också att partiet fokuserar på ett fåtal frågor istället för ”ett helt smörgåsbord”.

– Vi ska vara en grön röst, vi ska vara en röst för småföretagarna och vi ska också vara en röst för de människor som är mest utsatta i samhället, funktionshindrade, unga som är utan arbete.

Om du vore ordförande för Centerpartiet, hur skulle du då styra partiet?

– Vi behöver bli ett starkare varumärke, vi behöver få en tydligare politisk inriktning, vi behöver få en mer aktiv organisation i hela landet.

Allt detta har sagts tidigare, inte minst av Maud Olofsson själv. Det skulle dessutom kunna sägas av vilken annan partiledare som helst inom Alliansen.

Det kommer att behövas mer tankearbete än så om Centerpartiet skall kunna ta sig ur den grop man grävt åt sig själv.

Read Full Post »

VAL 2010: De första valbroschyrerna har nu börjat landa på dörrmattor runt om i landet.

En av de första är ”Ge drömmen en chans” från Centerpartiet. Frågan är om den engagerar speciellt många i storstäderna. Broschyren – fyra sidor i A4-format – tar upp tre prioriterade områden.

”Ge småföretagen en chans” är ett budskap som kan användas överallt. Ett annat budskap är ”drömmen om det nya matlandet” där jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) bl.a. förklarar att ”Sverige ska skapa nya jobb genom att bli bäst på mat i Europa”.

Detta kan kanske också gå hem i storstäderna när partiet kopplar det till tillväxten och bättre mat inom offentliga sektorn. Frågan är dock om man lyckas när poängen tycks vara att Erlandsson gör reklam för att han besöker ”orter i hela landet för att träffa entreprenörer och landsbygdsutvecklare” för att få tipps på vad han som minister kan hjälpa till med.

Inte heller det tredje budskapet – ”gårdsförsäljning – ny möjlighet för landsbygden” – lär vara en allt för het fråga i storstäderna.

Med tanke på att Centerpartiet har haft svårt att lyckas få flyt i sin storstadsstrategi undrar man varför partiet inte satsar på mer riktade budskap i olika delar av landet. (I Malmö har man exempelvis inte ens något mandat i kommunfullmäktige.)

Partiet har dessutom tillräckligt med pengar i sin krigskassa för kunna vara både strategisk och taktisk. För mindre partiet med mindre pengar tvingas av nödvändighet göra riksomfattande hushållsutskick (med fördel att priset därmed kan pressas). 

Istället slösar man bort pengarna utan att få ut ett tydligt budskap i storstäderna. 

På partiets hemsida möts man av budskapet att Centerpartiet är ”Alliansens gröna röst”. Tydligen är det detta buskap som skall hamras in runt om i landet oavsett om frågorna passar eller inte.

Read Full Post »