Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘SKOP’

RIKSDAGEN: Två opinionsundersökningar – YouGov och Demoskop – visar på att Alliansen har problem trots sin ledning.

Det enda säkra i siffrorna verkar vara att Moderaterna fortfarande är det klart starkaste partiet (även om man backar marginellt hos YouGov) och att Kristdemokraterna fortfarande krisar.

Kristdemokraterna hamnar återigen under fyraprocent. Det är siffror som gör att De Rödgröna tar in på Alliansen 

Hos YouGov skiljer det bara 0,3 % till förmån för Alliansen. Hos Demoskop är skillnaden 3,5 %.

Det är uppenbart att Kristdemokraterna är Alliansens stora problembarn.

Lägg sedan till att Centerpartiet låg under spärren i SKOP:s senaste undersökning. De Rödgröna tog därmed ledningen med 2,7 %.

Detta gör att Alliansen kommer farligt nära en situation när borgerliga väljare (läs: moderata) kommer att tveka att stödrösta när problemet nu är två partier istället för ett.

Ju fler partier som rösterna skall fördelas på – det egna partiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet – desto tveksammare kommer den genomsnittlige moderatväljaren att bli.

Frågan är hur många stödröster Moderaterna har råd att avvara. Moderaterna riskerar att backa i valet 2014 om för många röster krävs för att rädda Kristdemokraterna och Centerpartiet.

Risken för småpartierna är att moderata väljare börjar kräva att partiet istället satsar på att äta upp småpartierna så att man slipper vara beroende av dem för att kunna säkra regeringsmakten.

Läs mer: Se även opinionsundersökningen från UnitedMinds.

Read Full Post »

UTFRÅGNING: Lars Johansson (S) anmäler nu näringsminister Maud Olofsson (C) till konstitutionsutskottet.

Anledningen är att han säger sig ha en källa som har intygat att Olofsson kände till fallskärmarna för Vattenfalls chefer.

Både regeringen och Olofsson kände till fallskärmarna enligt flera uppgiftslämnare som Dagens Industri talat med. Tidningen talar om en medveten ”mörkläggning”.

Med tanke på vad som pågår är det inte helt osannolikt att en eller flera källor kommer inifrån Centerpartiet. Konstigare saker har hänt i politiken.

Om utfrågningen i konstitutionsutskottet blir pinsam för Olofsson är det frågan om hur länge hon kan hålla sig kvar.

Nu kommer desutom en opinionsundersökning från Skop som visar att partiet ligger under riksdagsspärren på fyra procent.

Read Full Post »

UNDERSÖKNING: Återigen har opinionsundersökningarna blivit intressanta (om än inte överraskande).

Om man skall våga sig på en sammanfattning av SKOP:s och Sifos väljarbarometrar så är det att de partier som gick bra i valet fortsätter att göra bra ifrån sig. Och de som gjorde dåligt ifrån sig fortsätter att ha problem. 

Moderaterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna går bra.  

Folkpartiet håller ställningarna medan Centerpartiet och Kristdemokraterna går dåligt. 

Kristdemokraterna klarar inte ens fyraprocentspärren i SKOP:s väljarundersökning. 

Intressantast är Socialdemokraterna som håller jämna steg med Moderaterna i SKOP:s undersökning men halkar ner till 28,5 i Sifos undersökning. 

Även Vänsterpartiet har ett varierat resultat. 

SKOP:s opinionsundersökning: 

Moderaterna 32,5 (30,1), Folkpartiet 7,0 (7,1), Centerpartiet 5,0 (6,6) och Kristdemokraterna 2,8 (5,6). 

Socialdemokraterna 31,3 (30,7), Miljöpartiet 9,1 (7,3) och Vänsterpartiet 4,3 (5,6). 

Sverigedemokraterna 6,2 (5,7). 

Sifos opinionsundersökning:

Moderaterna 31,8 (30,1), Folkpartiet 7,8 (7,1), Centerpartiet 5,1 (6,6) och Kristdemokraterna 4,1 (5,6). 

Socialdemokraterna 28,5 (30,7), Miljöpartiet 8,5 (7,3) och Vänsterpartiet 5,8 (5,6). 

Sverigedemokraterna 6,9 (5,7). 

SKOP frågade 1000 personer mellan den 17 oktober och 8 november om deras partisympatier. Resultatet i riksdagsvalet inom parentes. Siffrorna i procent. 

Sifo frågade 1000 personer i november om deras partisympatier. Resultatet i procent med resultatet i riksdagsvalet inom parentes.

Read Full Post »

KAMPANJ: Det har blivit alltmer uppenbart att Alliansen kommer att vinna valet. Frågan är bara hur stor marginalen blir.

Även opinionsmätningarna har blivit alltmer meningslösa att studera. Alla pekar i exakt samma riktning.

Nu senast har vi tre opinionsundersökningar – Skop (Alliansen leder med 5 %), United Minds (en ledning med 3,7 %) samt Novus (ledning med 4,6 %) – som ger samma bild.

Frågan är då varför ingen säger detta klart och tydligt. Anledningarna till detta är flera:

1) Ingen kan naturligtvis se in i framtiden. Något kan hända som förändrar valrörelsen till de rödgrönas fördel. Men som det ser ut idag finns det inget som tyder på det.

2) De Rödgröna kan inte gärna erkänna att man redan har förlorat. För oppositionen handlar det nu om att köra på som om en valseger finns inom räckhåll. Inte minst handlar det om att se till att minimera den gemensamma valförlusten.

3) Alliansen kan inte heller ta ut någon seger i förväg. Det skulle riskera att driva valarbetare och väljare till sofflocket. Att ta ut segern i förtid straffa sig alltid.

4) För massmedia handlar det om att hålla intresset vid liv. Om man skall kunna motivera sig själva till fortsatt valbevakning kräver det att hålla uppe bilden av att kampen är något så när jämn.

Men även här har man insett vart det bär. Man har redan börjat spekulera kring partiledarbyten och splittring inom socialdemokratin. 

Men man kan även på andra sätt se att De Rödgröna kommer att förlora valet.

1) Kampanjarbetet. Det är svårt att se att Socialdemokraterna har lyckats med årets valkampanj. Den fruktade socialdemokratiska valmaskinen har uppenbart fått grus i maskineriet.

2) Berättelsen om Sverige. Trots en lyckad presentation av den rödgröna valplattformen är det svårt att se att De Rödgröna har lyckats skapa en positiv bild av det rödgröna Sverige. 

Medan Alliansen talar om framtiden framstår de rödgröna som genuint konservativa. Deras berättelse om Sverige handlar mer om återställare och om att få gå tillbaka till hur det en gång var.

Även de framåtsyftande rödgröna förslagen – t.ex. snabbtåg och klimatsatsningar – tenderar att drunkna i alla förslag om bidrag, utgifter och satsningar på offentliga sektorn. 

3) De Rödgröna har inte lyckats koppla greppet om Alliansen. Snarare har regeringen hela tiden lyckats ligga steget före.

Jämför t.ex. medias frågor till De Rödgröna efter deras presentation av regeringsplattformen med de frågor som följde på Anders Borgs presskonferens om samma valplattform.

Det var uppenbart att media är mer imponerade av regeringens bild av sakernas tillstånd än av de rödgrönas arbete.

4) Socialdemokraternas försök att skrämma väljarna med Moderaterna och högerspöket har inte fungerat. I en annan tid och i en annan värld hade det säkert varit en utmärkt strategi men inte i år.

De Rödgröna har inte insett att Moderaterna har förändrats samtidigt som de själva (och då speciellt Socialdemokraterna) inte har gjort det i samma omfattning.

Alliansen vinner valet om inte något oförutsett inträffar den närmaste tiden.

Read Full Post »

VAL 2010: De Rödgröna ökar avståndet till Alliansen. Ledningen har ökat från 3,5 % till 5,1 % sedan SKOP:s tidigare mätning.

All tre rödgröna partierna går fram men det är bara Moderaterna som ökar bland Allianspartierna i denna opinionsundersökning gjord mellan 28 april-19 maj.

Samtidigt har botten gått ur Sverigedemokraterna vars minskning från 5,0 % till 2,9 % är statsitiskt säkerställd.

De Rödgröna 50,4 %

Alliansen 45,3 %

Moderaterna 30,3 (28,1), Folkpartiet 6,0 (7,0), Centerpartiet 5,0 (5,2) och Kristdemokraterna 4,0 (4,6).

Socialdemokraterna 33,7 (33,6), Vänsterpartiet 5,8 (4,5) och Miljöpartiet 10,9 (10,3).

Sverigedemokraterna 2,9 (5,0).

Read Full Post »

POLITIK: I en ny opinionsundersökning leder den rödgröna alliansen stort över regeringspartierna.

Tillsammans har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Miljöpartiet 48,4 procent. Alliansregeringen – Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet – får bara 42,9 procent. (Eftersom Kristdemokraterna hamnar under fyraprocentspärren skulle man inte ens komma in i Riksdagen om det var val idag.)

Två andra stora förlorare i Skops mätning blir Centerpartiet Sverigedemokraterna. SD klarar inte riksdagsspärren och Centerpartiet tappar hela 2,1 procent.

Frågan som Skop ställde var ”Vilket politiskt parti tycker du bäst om i rikspolitiken?”. 

Partiernas siffror är i procent. Förändringen sedan november månad står inom parentes:

Socialdemokraterna 31,1 (–1,7)
Miljöpartiet: 10,9 (+1,3)                                                                                                                                                                   Vänsterpartiet: 6,4 (+1,5)

Moderaterna: 28,9 (+0,9)                                                                                                                                                                       Folkpartiet: 9,3 (+1,5)
Centerpartiet: 4,7 (–2,1)
Kristdemokraterna: 3,4 (–1,6)

Sverigedemokraterna: 3,2 (–0,9)

Källa: Skop. Drygt 1 000 personer intervjuades under perioden 9–30 december 2009.

Read Full Post »

EN NY OPINIONSUNDERSÖKNING visar att vänsterpartierna inte bara leder utan nu också drar ifrån allianspartierna.

Denna gång är det SKOP som har tillfrågat 1100 personer mellan den 16 juni och 12 juli vilket parti man tycker bäst om. Perioden präglades av stor politisk aktivitet. Bland annat pågick Almedalsveckan och FRA-debatten.

Opinionsundersökningen kan sammanfattas med att Moderaterna och Vänsterpartiet backar, Socialdemokraterna ökar och Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. Övriga partier oförändrat eller marginell förändring.

Allianspartierna: 42,9 % (maj 45,7 %) = -2,8 %

Vänsterpartierna: 51,7 % (maj 50,8 %) = +0,9 %

Skillnaden mellan blocken: 8,8 % (maj 5,1 %)

Vänsterpartierna har ökat avståndet till allianspartierna med +3,7 % sedan SKOPs majmätning.

Moderaterna: 23 % (maj 26,2) = -3,2 %

Folkpartiet: 7,5 % (maj 7,5) = +-0 %

Kristdemokraterna: 5,5 % (maj 5,5 %) = +-0 %

Centerpartiet: 6,9 % (maj 6,5 %) = +0,4 %

Socialdemokraterna: 38,9 % (maj 36,8 %) = +2,1 %

Miljöpartiet: 7,2 % (maj 7,2 %) = +-0 %

Vänsterpartiet: 5,6 & (maj 6,8 %) = -1,2 %

Sverigedemokraterna: 4,0 % (maj 2,5 %) = +1,5 %

Read Full Post »

« Newer Posts