Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘SKOP’

VÄLJARE | Skillnaderna mellan blocken är större än vad som framgår av Novus egen grafik här nedan.

Novus Svensk väljaropinion december 2013

Utan Kristdemokraterna, som inte klarar riksdagsspärren med sina 3,9 %, landar Alliansen på bara 34,9 % istället för 38,8 %.

Dessutom går Kristdemokraterna tillbaka även om det bara är högst marginellt (-0,1 %).

Folkpartiet backar till 5,6 % medan Moderaterna (25 %) och Centerpartiet (4,3 %) går fram.

De rödgröna har därmed en trygg ledning med 50,3 % även om Socialdemokraterna tappar 0,5 % och landar på 33,1 %.

Miljöpartiet går fram mest av alla (+0,6 %) och är tredje största partiet med 10,2 %.

Även om Vänsterpartiets 7,2 % innebär en högst marginell uppgång (0,1 %) kan man trots allt ana att man kanske snart kan börja konkurrera om tredjeplaceringen i svensk politik om man sköter sina kort väl.

Intressant är att Sverigedemokraterna ligger fullständigt stilla med sina 9,4 %.

Information: Svensk väljaropinion är en sammanvägning av resultaten från opinionsundersökningar från Demoskop, Novus, Sifo, Skop och Ipsos (tidigare Synovate). Undersökningen gör åt Ekot.

Read Full Post »

SKOPVÄLJARE | Senaste opinionsundersökningen från Skop uppvisar en rad märkligheter.

Det svårt att se väljarmätningen som något annat än en anomali.  

De största förändringarna ser vi hos Miljöpartiet, som gör den starkaste framryckningen, medan Moderaterna gör det största procentuella tappet.

Men mest glädjande är nog mätningen för Kristdemokraterna som för fösta gången i år hamnar över fyra procent.

Moderaterna (29,1 %) och Socialdemokraterna (31,5 %) tappar rejält, 3,1 procent respektive 1,8 procent.

Å andra sidan tar Miljöpartiet (10,3 %) och Kristdemokraterna (4,7 %) rejäla skutt och ökar med 2,8 procent respektive 1,5 procent.

Tillsammans med Sverigedemokraterna (7,8 %) noterar dessa två partier sina högsta siffror under året.   

Än märkligare är att Kristdemokraterna och Centerpartiet byter plats som Sveriges minsta riksdagsparti. Med sina 3,9 procent klarar Centerpartiet inte ens riksdagens fyraprocentspärr.

Trots att alla partierna utom Centerpartiet uppvisar förhållandevis stora förändringar på mellan 1,3 och 3,1 procent är det bara Miljöpartiets förändring som är statistiskt säkerställd.

De rödgröna 47,1 % och Alliansen 40 % (exklusive Centerpartiet).

Socialdemokraterna 31,5  % (-1,8), Miljöpartiet 10,3 % (+2,8) och Vänsterpartiet 5,3 % (-1,4).     

Moderaterna 29,1 % (-3,1), Folkpartiet 6,2 % (+1,3), Kristdemokraterna 4,7 % (+1,5) och Centerpartiet 3,9 % (+0,3).                   

Sverigedemokraterna 7,8 % (+1,4).

Read Full Post »

PÅ GÅNG | För tillfälligt går det bra för Stefan Löfven. Två opinionsundersökningar på rad visar nu positiva siffror för Socialdemokraterna.

Dessutom får han godkänt efter sin första stora intervju som partiledare. Även om det var tunt med konkreta besked.

Men ingen kan utifrån intervjun i SVT:s Agenda förklara vilka de politiska skillnaderna är mellan Löfven och Håkan Juholt. Mycket handlar om ”arbete pågår”.

Men så var det också viktigare för Löfven att utstråla lugn och undvika politiska klavertramp à la Juholt än att komma med utspel.

Och kärnväljarna verkar vara nöjda. Det är troligtvis dessa som nu ger partiet plus i opinionsinstitutens siffror.

Först kom SKOP där Socialdemokraterna fick 27,3 % (+2,0). I United Minds februarimätning får partiet nu 26,0 (+2,4).

I båda mätningarna är dessutom de rödgröna partierna större än Alliansen. Anledningen till detta är två.

För det första går Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fram och för det andra finns det en ryckighet i siffrorna för Alliansens småpartier.

Kristdemokraterna hamnade under fyraprocentspärren hos Skop. I United Minds är det istället Centerpartiet som hamnar under medan Kristdemokraterna ökar med hela +1,9 % till 4,7 %.

Carl Melin, opinionschef på United Minds och tidigare analyschef åt Socialdemokraterna under Göran Persson och Mona Sahlin, skriver följande i en debattartikel i Aftonbladet:

Löfven är inte en stor retoriker eller särskilt karismatisk utan snarare nedtonad och försiktig. ”Mild men bestämd” är ord som en del av hans anhängare vill använda sig av. Detta kan innebära begränsningar, men den statsvetenskapliga forskningen och samhällsdebatten tyder på att nordeuropeiska väljare föredrar politiker som är trygga och förtroendeingivande framför de som är karismatiska.

På så sätt påminner Löfven om Ingvar Carlsson och Fredrik Reinfeldt. Det är nog därför inte heller en slump att Socialdemokraterna väljer en ledare som är mer nedtonad och försiktig.

[…]

Partiet har framförallt förlorat välutbildade storstadsväljare, men även medelinkomsttagare i medelstora städer och manliga LO-medlemmar. Det är ingen vild gissning att partiet hoppas att valet av Löfven kommer att attrahera framförallt den sista gruppen – men även boende i medelstora städer där många arbetar inom industrin eller den industrinära tjänstesektorn.

Socialdemokraterna 26,0 % (+2,4), Miljöpartiet 10,5 % (-1,0) och Vänsterpartiet 9,2 % (+1,3).

Moderaterna 32,7 % (+0,5), Folkpartiet 5,0 % (-1,3), Kristdemokraterna 4,7 % (+1,9) och Centerpartiet 3,9 % (-2,4)

Sverigedemokraterna 7,2 % (-1,1).

De rödgröna partierna 45,7 % och Alliansen 42,4 % (utan Centerpartiet).

Read Full Post »

TRENDER | Tre intressanta förändringar kan avläsas i väljaropinionen när SKOP rapporterar sina siffror för januari-februari.

Om förändringarna är tillfälliga eller inte får kommande opinionsundersökningar visa. Men vi kan anta att även övriga opinionsinstitut kommer att uppvisa likande förändringar.

Detta är i vilket fall som helst den första riktiga väljarbarometern sedan valet av Stefan Löfven till partiledare. Endast ett fåtal av intervjuerna (37 stycken) gjordes innan Håkan Juholts avgång.

Det intressantaste i SKOP:s undersökning är:

1) Vi ser en tydlig positiv effekt av partiledarbytena inom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Både valet av Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt har fått kärnväljare att återvända till respektive parti.

Och medan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet går fram ligger Miljöpartiet helt stilla.

2) De tre rödröna partierna leder nu över Alliansen med 2,4 %. Anledningen är att Kristdemokraterna fortfarande inte klarar fyraprocentspärren till riksdagen.

Partiet hamnar på 3,7 %. En siffra som dessutom är en minskning med -0,2 %.

Kommande undersökningar får utvisa om omvalet av Göran Hägglund ger partiet en positiv eller negativ effekt.

3) Alla de fyra borgerlig partierna tappar. Moderaterna tappar mest – hela -2,7 %.

Alliansen 43,5 % och de rödgröna partierna 45,9 %.

Moderaterna 32,9 % (-2,7), Folkpartiet 5,7 % (-0,1), Centerpartiet 4,9 % (-0,6) och Kristdemokraterna 3,7 % (-0,2).

Socialdemokraterna 27,3 % (+2,0), Miljöpartiet 11,5 % (+/-0) och Vänsterpartiet 7,1 % (+1,0).

Sverigedemokraterna 5,6 % (+0,1).

Read Full Post »

I EN sammanvägning av fem opinionsinstituts mätningar – poll of polls – hamnar Socialdemokraterna på 26,4 procent. Sämre än efter senaste valförlusten.

Siffrorna i Svensk väljarbarometer, som sammanställs av Novus, visar en minskning med 2,7 procent sedan förra månadens mätning.

”Juholtaffären och höstens turbulens har kostat Socialdemokraterna ungefär sex procentenheter. Vad som är effekter av Juholtaffären och vad som är effekter av dess efterspel återstår att försöka isolera”, säger professor Henrik Ekengren Oscarsson på sin blogg.

Siffrorna betyder i realiteten att partiet nu är nere bland sina kärnväljare. Och även här tappar man.

Det är innebörden av en annan undersökning som tagits fram av Skop.

Den visar att 48 procent av de socialdemokratiska sympatisörerna anser att Fredrik Reinfeldt (M) är skickligare än Håkan Juholt (S).

Socialdemokraternas väljare sänder partiet ett mycket tydlig budskap av missnöje. Frågan är bara om partiet kommer att dra några nya politiska slutsatser av detta.

Den socialdemokratiske professorn i statsvetenskap, Ulf Bjereld, säger så här:

Det saknas en samhällsanalys av det samhälle som växer fram bortom industrisamhället, som skulle göra Socialdemokraterna till ett modernare parti med förmåga att utforma politiska förslag som visade en tydlig riktning vänsterut, men som samtidigt kunde attrahera stora delar av den svenska väljarkåren.

Read Full Post »

DE RÖDGRÖNA tar ledningen när Novus väger samman resultatet från de fem stora opinionsinstituten Demoskop, Novus, Sifo, Skop och Synovate.

Resultatet bekräftar i stort vad många av instituten tidigare i sina individuella väljarbarometrar har visat.

1) Socialdemokraterna går fram och är största partiet medan Moderaterna backar.

2) Det samma gäller för blocken. De Rödgröna går fram medan Alliansen backar.

3) Både Centerpartiet och Kristdemokraterna ligger farligt nära fyraprocentspärren. Även Vänsterpartiet lever farligt. Partiet är bara marginellt större än de två regeringspartierna.

4) Miljöpartiet ökar och är nu nära magiska tio procent.

5) Sverigedemokraterna ligger helt stilla i opinionen.

De rödgröna 47,3 % (+0,9) och Alliansen 45,9 % (-1,2)

Socialdemokraterna 33,2 % (+0,5), Miljöpartiet 9,8 % (+0,7) och Vänsterpartiet 4,3 % (-0,3)

Moderaterna 30,8 % (-0,9), Folkpartiet 6,8 % (+0,2), Centerpartiet 4,2 % (-0,9) och Kristdemokraterna 4,1 % (+0,3)

Sverigedemokraterna 5,7 % (+-0)

Svensk väljaropinion är det sammanvägda resultat från de fem stora instituten Demoskop, Novus, Sifo, Skop och Synovate.

Resultaten i publicerade mätningar vägs samman efter antalet intervjuer i respektive undersökning. Metoden kallas ”poll of polls”.

Väljarindexet sammanställs av Novus för Ekot.

Read Full Post »

TVÅ UNDERSÖKNINGAR som visar ungefär samma resultat.

1) Partiernas inbördes förhållande är samma som tidigare.

2) Det nya i båda undersökningarna är att de rödgröna partierna går fram medan partierna i Alliansen backar (eller går fram marginellt).

Det verkar finnas en uppåtgående trend för de rödgröna partierna.

3) Kristdemokraterna och Centerpartiet fortsätter att dra ner siffrorna för Alliansen.

Kristdemokraterna klarar inte fyraprocentspärren i Demoskops undersökning vilket gör att De Rödgröna går om Alliansen. Kristdemokraterna går fram 1,1 % i Skop men gör det från en nivå under fyraprocentspärren.

4) Sverigedemokraterna går fram i båda undersökningarna.

Skop:

Alliansen 47,7 % och De Rödgröna 45,5 %

Moderaterna 33,4 % (-1,1), Folkpartiet 6,0 % (-1,4), Centerpartiet 4,3 % (+0,8) och Kristdemokraterna 4,0 % (+1,1).                                      

Socialdemokraterna 30,4 % (+0,3), Miljöpartiet 9,0 % (+/-0) och Vänsterpartiet 6,1 % (+0,6)    

Sverigedemokraterna 5,9 % (+0,7)

(Skop frågade drygt 1000 personer mellan den 13 april och 5 maj vilket parti de tycker bäst om i rikspolitiken.)           

Demoskop:

De Rödgröna 45,7 % och Alliansen 42,6 % (Kristdemokraterna räknas inte in eftersom partiet med 3,5 % inte kommer in i riksdagen.)

Moderaterna 32,2 % (-4,0), Folkpartiet 6,2 % (-0,1), Centerpartiet 4,2 % (+-0) och Kristdemokraterna 3,5 % (-0,1)

Socialdemokraterna 30,3 % (+1,5), Miljöpartiet 10,5 % (+0,4) och Vänsterpartiet 4,9 % (+0,5)

Sverigedemokraterna 7,1 % (+2,2)

(Demoskop har frågat 1000 personer under perioden 26 april och 4 maj vilket parti de skulle rösta på om det vore val i dag.)

Read Full Post »

Older Posts »