Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skatter’

ANALYS: Claes Lönegård på nyhetsmagasinet Fokus har gått igenom Alliansens politik på elva sakpolitiska områden.

Tidningen drar slutsatsen att ”Regeringen har hållit majoriteten av sina vallöften, men politiken har inte fått den utlovade effekten”. Och ”sämst har det gått med jobben, bäst på området offentliga finanser”.

Sammanfattning;

1. Klimatet.

Regeringen har gjort större insatser mot klimathotet än utlovat och enats om att bygga ny kärnkraft. (…)

2. Integriteten

Statens övervakning har vuxit, trots löften om att skydda den personliga integriteten. (…)

3. Skatterna och bidragen

Skatterna sänktes för många – höginkomsttagare gynnades mest. Sjukförsäkringen blev tuffare och social­bidragen ökade. (…)

4. Familj och jämställdhet

Vallöftena, som inte var så omfattande, har genomförts. Men jämställdheten har inte ökat. (…)

5. Utrikes

Carl Bildt gjorde comeback. I både bistånds- och försvarspolitiken gick regeringen längre än utlovat. Två svenska soldater avled i strid. (…)

6. Brott och straff

Fler poliser och hårdare tag – men inte mindre brottslighet. (…)

7. Migration och integration

Stramare flyktingpolitik, generösare regler för arbetskraftsinvandring och fortsatta integrationsproblem. (…)

8. Vården

Minskade köer och fler privata alternativ. Regeringen har uppfyllt nästan alla löften från valrörelsen. (…)

9. Offentliga finanserna

Regeringen lyckades hantera den ekonomiska krisen bättre än många andra europeiska länder. Trots att tillväxten varit negativ är de offentliga finanserna jämförelsevis starka. (…)

10. Skolan

Stora delar av de ambitiösa löftena har uppfyllts, men resultaten i skolan har ännu inte förbättrats särskilt mycket. (…)

11. Jobben

Med några få undantag genomförde regeringen sitt omfattande program för fler jobb. Men resultatet blev inte det önskade. (…)

I realiteten är det detta resultat – både det positiva och det negativa – som både Alliansen och de Rödgröna nu kommer att kommunicera till väljarna. 

Kommer det att spela någon roll att en majoritet av löftena har uppfyllts eller är det de negativa sidorna som väljarna kommer att ta fasta på?

En erfarenhet när det gäller politisk kommunikation är att man inte kan leva på vad man har gjort utan en regering måste kunna visa vad man tänker göra framöver under kommande mandatperiod. Eller utryckt på annat sätt: oppositionen vinner aldrig val, det är snarare regeringar som förlorar val.

Read Full Post »

AFFISCHER: Nya Moderaterna vill gärna framstå som ett parti som alltid är beredda att ompröva sin politik. Men när det gäller skatterna har man alltid ansett att dessa skall sänkas.

Bloggen Alliansfritt Sverige har sammanställt en rad av partiets affischer från allmänna rösträttens införande och fram till våra dagar (1921-2006) som visar på kontinuitet när det gäller frågan om skattesänkningar.

Read Full Post »

Moderaternas Arbetsstämma ´09VÄSTERÅS: Fredrik Reinfeldt fortsätter att positionera Moderaterna som det statsbärande partiet på partiets Arbetsstämma ´09.

Genom att åberopa statsminister Tage Erlander och folkhemmet fortsätter Moderaterna arbetet med att utmana Socialdemokraterna som arbetarparti.

Eller som Fredrik Reinfeldt uttryckte det i sitt öppningstal om Föregångslandet Sverige (även detta tema valt med omsorg);

Med allmän och lika rösträtt lades grunden för ett långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav i ett land med en stor arbetarbefolkning. De ledde Sverige oavbrutet mellan 1932 och 1976. Tage Erlander var statsminister i 23 år. Det Sverige som växte fram var inte så annorlunda mot andra utvecklade länder som socialdemokrater ofta påstått, men inte heller så dåligt som den borgerliga kritiken ibland velat göra gällande.

Bättre än så kunde inte han inte ha kommunicerat sin önskan att placera partiet i mitten – mellan Socialdemokraterna och de gamla Moderaterna.

På så sätt inmutas mittenfältet där de flesta väljare befinner sig. Ett mittfält som också är förutsättningen för att Moderaterna skall kunna fortsätta kampen om just de arbetarröster man kommer att behöva för att vinnas fortsatt regeringsinnehav.

Förutsättningarna för att Moderaterna skall uppfattas som landets nya statsbärande arbetarparti har aldrig varit bättre. Inte minst därför att Mona Sahlin och Socialdemokraterna framstår som helt oförmögna att lyfta fram en politik som även skulle kunna locka över även borgerliga väljare. Istället fortsätter Sahlin med en dåres envishet att lägga sig till vänster i alla sina utspel.

Men Reinfeldts strävan att få inta rollen som landsfader utgör inte bara ett hot mot Socialdemokraterna. Hotet är lika stort för de tre samarbetspartierna i Alliansregeringen. Risken för att bli allt mer marginaliserade är uppenbar. (Och än svårare lär det bli när Moderaterna nu också skall formulera sin politik för sjukvård, integration och klimat.) 

Vad som kan hota moderaternas strategi är det allt tydligare budskapet om att partiet vill se fler skattesänkningar. Detta riskerar att återuppväcka bilden av det gamla oansvariga Moderaterna och deras nästan religiösa tro på skattesänkningars ”dynamiska effekter”. Vad man kan vara säker på är att de Rödgröna kommer att försöka göra sitt yttersta för att frammana just denna bild hos väljarna.

För att kunna motverka detta (och samtidigt tillfredsställa moderata kärnväljare) är målet nu att försöka balansera skattesänkningar med ekonomiskt ansvarstagande för landet.

Johan Forssell, Moderaternas planeringschef och ansvarig för politikutvecklingen, uttryckte denna önskan på partiets hemsida;

Förslagen i propositionerna [från partistyrelsen] berör flera viktiga områden, till exempel hur vi ska minska de oacceptabla skillnader man möter som patient i sjukvården beroende på var någonstans i landet man bor. Samtidigt drar den ekonomiska propositionen upp riktlinjerna för en fortsatt ansvarsfull ekonomisk politik med skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare när utrymme finns.

En balansgång som kräver sin man. Inte konstigt att Reinfeldt nu föredrar att nämna Tage Erlander snarare än sin föregångare Bo Lundgren.

Read Full Post »

moderaternaÖREBRO: Den stora massmediala utfallet av Moderaternas kommunala rikskonferens har varit arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorins inlägg att moderater måste kunna tänka sig eventuella skattehöjningar i kristider.

I valet mellan skattehöjningar och att göra besparningar inom vård, skola och omsorg utesluter inte Littorin att det kan vara nödvändigt att behöva höja skatten för att värna det som medborgarna uppfattar som välfärdens kärna.

Ett uttalande som möjligtvis fortfarande uppfattas som kontroversiellt bland ideologiskt motiverade moderater kommer sannolikhet bara att framstå som sunt förnuft om man frågade folk på gatan.

När Moderaterna gjorde sig av med allt som skulle kunna uppfattas som tro på en högre makt ersatte man detta med en lika fast tro – gränsande till fanatism – att skattehöjningars alltid är av ondo och skall ses som en synd som man borde straffas för.

Vanligt folk har en mer sansad syn på skatter. Troligtvis utan några alltför sofistikerade ekonomiska teorier gör man bedömningen att skatter bara skall ses som ännu ett redskap bland många som måste finnas i en politikers verktygslåda. Vilket verktyg man skall använda sig av bör vara beroende av vilka omständigheter som föreligger.

Den vanlige medborgaren inser säkert också att skatter är något som den bekväme politikern gärna använder sig av för at slippa ta mer obekväma beslut om att stänga exempelvis överdimesionerade sportanläggningar i var och varannan småkommun. Tendensen att höja men aldrig våga sänka är säkert också något man lagt märke till ute i landet.

Därför kommer säkert den genomsnittlige väljaren att välkomna Sven Otto Littorins förtydligande att ”nya” moderaterna idag har en mer verklighetsanpassad syn på skattevapnet än tidigare dogmatiker i ”gamla” moderaterna.

Att kommunicera att man skall kunna höja när det finns ett absolut behov och samtidigt tala om att målsättningen är att sänka i mer stabila tider är ett budskap som knappast kommer att vara speciellt svårsålt.

Ibland är politik enklare än vad man kan tro.

Read Full Post »

« Newer Posts