Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sifo’

OPINION | När YouGov presenterade siffror som visade att Sveriges största parti nu heter Sverigedemokraterna fick övriga partier skrämselhicka.

Metro den 20 augusti 2016

Inte illa för ett parti som har en partiledare som gått in i väggen och som ingen vill samarbeta med.

Övriga partier har ett uppenbart problem. Även om alla de övriga partierna nu springer benen av sig för att ta initiativ inom invandrings- och migrationspolitiken ger det ingen utdelning opinionsmässigt.

Medan övriga partier har närmat sig Sverigedemokraterna har verkligheten snarare närmat sig Sverigedemokraterna. Därför uppfattar väljarna att avståndet är lika stort som tidigare mellan Sverigedemokraterna och övriga riksdagspartier.

För väljarna framstår dessa partier bara som bleka copycats – för lite och för sent.

Det är bara att titta på opinionsinstitutens siffror.

Även om Sverigedemokraterna inte är störst i någon annan opinionsundersökning fortsätter man öka. I senaste mätningen från Novus får partiet t.ex. en toppnotering på 19,4 %.

Detta bekräftar en tydlig trend. Sifos senaste siffror visar dessutom att partiet är störst bland arbetare. Hos denna väljargrupp får partiet 29,9 %. Socialdemokraterna landar på 26,9 %.

Och så här skriver man hos Novus:

Stödet ökar främst bland LO-medlemmar och bland boende i Norrland och i den yngsta åldersgruppen 18-29 år. Partiet ökar också något bland kvinnor, bland arbetare och bland boende i Stockholm och Mellansverige. Sverigedemokraterna är nu största parti bland män, bland arbetare och i Sydsverige. Partiet tar främst väljare från Moderaterna men även flödet från soffan och Socialdemokraterna fortsätter att öka. Sverigedemokraterna har nu ett stöd som ligger 6,5 procentenheter över valresultatet 2014.

Det politiska etablissemanget, både det politiska och i media, har slagit knut på sig själv efter nyheten i Metro.

När det gäller YouGov lyfte flera nyhetsförmedlare att deras mätmetod inte anses lika pålitlig som övriga opinionsinstituts. Det är i och för sig riktigt men missar själva poängen.

Detta inte minst med tanke på att Sifo – och andra mätningar – nästan konstant har underskattat stödet för Sverigedemokraterna.

Frågan är naturligtvis vad övriga partier måste göra. Statsvetarna Anders Widfeldt, University of Aberdeen och Maria Demker, beskrev deras dilemma på följande sätt i Dagens Nyheter:

– Det fungerar inte att ta tillbaka agendan från Sverigedemokraterna nu. Det uppfattas bara som att man legitimerar partiet. Man kan inte heller ta över deras positioner helt och hållet. Det skulle inte uppfattas som seriöst, säger han.

Partierna har ett dilemma: Om de är tysta, går väljare till SD. Om de börjar prata migration och integration går väljarna också till SD.

Statsvetaren Marie Demker tycker att partierna borde ägna mindre tid åt SD och mer kraft åt seriösa debatter om migration och integration utifrån höger och vänster.

– Jag kan till exempel se en linje i grundideologin i Moderaterna när man ställer krav på försörjning av anhöriginvandrare. Då ska de andra partierna inte moralisera utan bemöta det, säger hon.

Men allt tyder snarare på att ingen ännu lärt sig något. Partier och fack verkar fortsätta med för-lite-för-sent.

Margot Wallström (S) twittrade t.ex. ett tack till polisen som skulle visa att hon tar människors oro för kopplingen mellan kriminaliteten och ”utländska stöldligor” på allvar.

”TACK polis och åklagare som bekämpar utländska stöldligor som förstör trygghet och livskvalité i små byar. Resultat: rädsla och raseri.”

Knappast speciellt imponerande. Och varför det är utrikesministern (istället för inrikesministern eller statsministern) som skriver är lite svårt att förstå.

Även LO, Socialdemokraternas stödtrupper, har försökt bidra med förslag hur deras parti skall kunna återta initiativet. Men resultatet så här långt har mest blivit motsägelsefullt.

Medan LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson vill ha en rejäl ideologisk debatt mellan höger och vänster säger deras vice ordförande, Tobias Baudin, att han vill se en uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Moderaterna om migrationspolitiken.

Snacka om förvirrande signaler. Dessutom skulle en uppgörelse mycket väl kunna stärka Sverigedemokraterna position än mer.

Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, säger så här om Socialdemokraternas dilemma:

– Det krävs större visioner och större åtgärder, och det är ingen lätt match. SD har lyckats med det, de har en vision av ett invandringsfritt Sverige och kommer med förslag för det. De vill se ett slags äldre folkhem, och säger att det ska finansieras genom att strypa invandringen. Om det stämmer eller inte är en annan diskussion, men de kan peka på hur de ska finansiera sina reformer och har tydliga förslag.

Övriga riksdagspartier lyckas inte formulera några förslag, och är inte tydliga i vilken riktning de vill ta Sverige, menar Jonas Hinnfors. För i synnerhet Socialdemokraterna, säger han, kan detta förklara en långsiktig urholkning.

Det skall bli intressant och se om partierna lyckas formulera någon framgångsrik strategi gentemot Sverigedemokraterna under hösten. Troligtvis får vi vänta lite längre än så.

Bild: Förstasidan Metro den 20 augusti 2015.

Read Full Post »

OPINION | Metro slog på stora trumman härförleden. Man basunerade ut att Feministiskt initiativ hade fått ”glädjesiffror i nya mätningen” från YouGov.

Metro 14 april 2014

”Feministiskt initiativ går starkt fram i opinionen. Med bara fem månader kvar till valet pekar den senaste väljarbarometern från Yougov och Metro på att partiet börjar närma sig två procent av väljarstödet.”

Börjar närma sig? Två procent? Knappast.

Även i själva ingressen till artikeln talar man om att det ”pekar på att partiet närmar sig 2 procent”.

Att ”närma sig” är knappast detsamma som att man har skaffat sig två procent.

Att partiet hoppar av glädje kan man förstå. Men att siffrorna skulle vara speciellt imponerande är svårt att hålla med om. Det krävs trots allt fyra procent att ta sig in i riksdagen.

Att Metro ger partiet denna unika möjlighet ser mer ut att hänga samman med att man vill kunna motivera inför sina läsare varför man tänker redovisa Feministiskt initiativ separat i kommande mätningar.

Detta är en unik ynnest som man nu beviljar partiet.

I mars månad landade kategorin ”övriga” på bara 1,4 procent. I den senaste mätning från YouGov landade alla partier i ”övriga” på bara 2,7 procent.

Metro skriver själva följande:

Yougov har hittills inte delat upp väljarsympatierna i gruppen ”Övriga” mellan olika små partier, men från och med nästa mätning kommer Fi att bli ett eget alternativ.

– Det är intressant att följa partiets utveckling, säger Lars Gylling [nordisk kommunikationschef på Yougov].

I senaste Sifo-mätningen har Fi stöd av 1,3 procent av väljarna i riksdagsvalet.

[…]

Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet menar att det är tydligt att Fi lyckas mobilsera väljare i sociala medier.

– Hur långt det bär är en annan fråga, säger han.

Just det. Hur långt det bär är det ingen som vet. Just idag bär det definitivt inte.

Så det är just denna typen av positiv media exponering i opinionsundersökningar som kan ge Feministiskt initiativ den hjälp man behöver.

De enda som glädjer sig över att partiet kommer att får denna unika exponering framöver är, förut Feministiskt initiativ själva, naturligtvis Alliansen.

Med den tydliga vänsterprofil som Feministiskt initiativ har idag gör det sannolikt att det bara är Alliansen som tjänar på att partiet får så många röster som möjligt i valet. Varje röst på Feministiskt initiativ är en röst förlorad för de rödgröna.

Är det en alltför konspiratorisk tanke att ägarna till Metro har dragit slutsatsen att det är bättre med en Alliansseger än en rödgrön seger?

Bild: Från framsidan av Metro den 14 april 2014.

Read Full Post »

tns sifoVAL 2014 | Senaste Sifo är riktig skräckläsning för Alliansen.  Socialdemokraterna ökar mest samtidigt som de rödgröna har en klar ledning.

Om det var val idag skulle vare sig Kristdemokraterna eller Centerpartiet klara riksdagsspärren. På grund av detta får Alliansen bara 29,5 procent mot de rödgrönas 52,8 procent.

Centerpartiet registrerar den lägsta siffran under hela Sifos fyrtiosexåriga mäthistoria. Detta borde oroa partistrategerna.

Partiet kan knappast så här nära valet byta vare sig partiledare eller politik. För många sakpolitiska förändringar riskerar bara förvirra väljarna än mer.

Kristdemokraterna kan möjligtvis glädja sig åt att man är större än Centerpartiet. Men detta hjälper föga när man även med uppgång på 0,4 procent hamnar under fyraprocentspärren.

Den enda glädjen i Allianslägret är Folkpartiet som går fram en aning.

För övrigt kan man konstatera att striden om tredjeplatsen i svensk politik börjar bli riktigt intressant

Både Miljöpartiet (9,7 %) och Sverigedemokraterna (9,5 %) ökar något medan Vänsterpartiet (8,2 %) minskar något.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att siffrorna mer eller mindre bekräftar tidigare opinionsundersökningar från både Sifo och övriga väljarmätningar.

De rödgröna 52,8 %

Alliansen 29,5 % (exklusive Kristdemokraterna och Centerpartiet)

Socialdemokraterna 34,9 % (+2,0), Miljöpartiet 9,7 % (+0,3) och Vänsterpartiet 8,2 % (-0,1)

Moderaterna 22,8 % (-2,6), Folkpartiet 6,7 % (+0,2), Kristdemokraterna 3,7 % (+0,4) och Centerpartiet 2,8 % (-0,9)

Sverigedemokraterna 9,5 % (+0,3)

Read Full Post »

VÄLJARE | Skillnaderna mellan blocken är större än vad som framgår av Novus egen grafik här nedan.

Novus Svensk väljaropinion december 2013

Utan Kristdemokraterna, som inte klarar riksdagsspärren med sina 3,9 %, landar Alliansen på bara 34,9 % istället för 38,8 %.

Dessutom går Kristdemokraterna tillbaka även om det bara är högst marginellt (-0,1 %).

Folkpartiet backar till 5,6 % medan Moderaterna (25 %) och Centerpartiet (4,3 %) går fram.

De rödgröna har därmed en trygg ledning med 50,3 % även om Socialdemokraterna tappar 0,5 % och landar på 33,1 %.

Miljöpartiet går fram mest av alla (+0,6 %) och är tredje största partiet med 10,2 %.

Även om Vänsterpartiets 7,2 % innebär en högst marginell uppgång (0,1 %) kan man trots allt ana att man kanske snart kan börja konkurrera om tredjeplaceringen i svensk politik om man sköter sina kort väl.

Intressant är att Sverigedemokraterna ligger fullständigt stilla med sina 9,4 %.

Information: Svensk väljaropinion är en sammanvägning av resultaten från opinionsundersökningar från Demoskop, Novus, Sifo, Skop och Ipsos (tidigare Synovate). Undersökningen gör åt Ekot.

Read Full Post »

STRATEGI | De ständiga krissiffrorna för Alliansen gör att småpartier nu måste förhålla sig till de ständiga spekulationerna om borgerliga stödröster.

Svenska Dagbladet 21 dec 2013

Hos Moderaterna kan t.ex. var fjärde väljare tänka sig att stödrösta på Centerpartiet och var femte kan tänka sig att stödja Kristdemokraterna.

Ola Billger skrev om detta i Svenska Dagbladet:

Till viss del slåss därmed C och KD om samma stödväljare. Och undersökningen visar att det finns en tydlig skillnad i de borgerliga väljarnas intresse för de bägge partierna: genomgående säger fler att de kan tänka sig att stödrösta på C än på KD.

Det där är extra tydligt bland Folkpartiets sympatisörer: 32 procent av dem kan tänka sig att stödrösta på C, 22 procent på KD.

Frågan är då hur Centern och Kristdemokraterna ska agera för att maximera antalet röster om de fortfarande ligger kvar i ett opinionsmässigt skymningsläge under valspurten.

Några av årets sista opinionsundersökningar gav blandad utdelning för småpartierna inför supervalåret 2014.

I den tunga partisympatiundersökningen från SCB gick både Centerpartiet och Kristdemokraterna fram 0,5 % och landade på 4,7 % respektive 4,1 %.

Även för Folkpartiet och deras 5,5 % såg det dystert ut.

I Sifo:s väljarbarometer för december hamnade Kristdemokraterna på bara 3,6 %. Även detta är en tillbakagång från novembersiffrorna på 3,9 %.

Centerpartiet höll sig kvar över fyraprocentspärren men gick bara högst marginellt fram från 4,1 % till magra 4,4 %.

Även om Folkpartiet är större så är de inte imponerande siffror man har att visa upp. I Sifo gick man t.ex. tillbaka från 5,9 % till 5,5 %. Hos SCB landade man på 5,4 % (-0,6%).

Om inget dramatiskt händer 2014 kommer spekulationerna om väljarnas stödröster att fortsätta förfölja regeringspartierna.

Även för Folkpartiet, som ständigt är snäppet större än Centerpartiet och Kristdemokraterna, finns det nu en fallgrop man får akta sig för att inte falla ner i.

Enligt Jenny Madestam, statsvetare vid Stockholms universitet, handlar det bland annat om att ligga på rätt avstånd från fyra-procentsspärren. Det kan vara bättre att ligga på 3,8 procent än på 4,4 strax före valet, enkelt uttryckt:

– Allmänborgerliga väljare inser ju att de kan behöva stödrösta om de vill ha kvar en borgerlig regering. Men det finns en massa spännande dilemman för väljarna här. Om bägge ligger nära spärren – vem ska få hjälp? Om ett parti ligger en liten bit över spärren och det andra en bit under är det partiet med de lägre siffrorna som kommer att få stödet, säger hon.

Dessutom finns det förstås en nedre gräns för stödröstandet: om väljarna upplever att ett parti ligger för långt från riksdagsspärren inför valet blir de oroliga för att rösterna kastas bort.

Bild: Framsida Svenska Dagbladet den 21 december 2013.

Read Full Post »

TNS SifoPOLITIK | När man talar om trollen så står de i farstun. Och trollen i det här fallet är Vänsterpartiet.

Trots ett gynnsamt politiskt klimat har Vänsterpartiet inte legat på alltför imponerande siffror i opinionen. Men nu verkar det ha vänt.

Efter att en längre tid ha legat stilla i opinionen är man nu det enda partiet i Sifos opinionsundersökning med en signifikant uppgång.

Politiskt beror uppgången på 1,6 % säkert på att man för en gångs skull har legat rätt i opinionen.

Medan Socialdemokraterna har gett otydliga besked om vad man vill gällande vinster i välfärden har Jonas Sjöstedt kunnat ge ett desto tydligare svar på frågan. Man säger nej, nej och åter nej.

Och inom Alliansen verkar man mest vilja slippa frågan.

Frågan är om Vänsterpartiet i kommande undersökningar kan hålla fast vid sin uppgång.

När Socialdemokraterna nu äntligen har tagit ett beslut på sin partikongress kan Sjöstedt inte räkna med plocka lika enkla poäng på frågan.

Men en och annan partistrateg på Socialdemokraternas partikansli oroar sig säkert hur man skall lyckas kommunicera sitt kompromissbeslut till väljarna.

Bland de rödgröna är Vänsterpartiet det enda partiet som ökar. Men trots detta ligger man fortfarande efter både Sverigedemokraterna och Miljöpartiet.

De rödgröna som block har en rejäl ledning över regeringspartierna. Mycket beroende på Kristdemokraterna och Centerpartiet ligger kvar under fyraprocentspärren.

Men de rödgröna får också hjälp av att de borgerliga väljarna känner apati inför Alliansen.

Toivo Sjörén, vid Sifo, skriver:

Studerar vi olika regioner finner vi att det bara är i Skåne som alliansen har ett övertag över de rödgröna. I Stockholm är det mycket jämnt, främst tack vare att Vänsterpartiet når nästan 12 procent av väljarna i stockholmsområdet. I göteborgsområdet har nu de rödgröna ett övertag på dryga 10 procent. Bland tjänstemän har man fortfarande ett nominellt övertag med en dryg procent. Studerar man vart alliansförlusterna har gått, finner man att 40 procent återfinns i soffan och utan någon partisympati alls.

De rödgröna 50,3 % och Alliansen 33,3 % (exklusive Kristdemokraterna och Centerpartiet)

Socialdemokraterna 34,4 % (-0,6), Miljöpartiet 8.9 % (-0,4), Vänsterpartiet 7,0 % (+1,6)

Moderaterna 27,9 % (+0,6), Folkpartiet 5,4 % (-0,2), Kristdemokraterna 3,6 % (+0,3), Centerpartiet 3,5 % (-0,3)

Sverigedemokraterna 8,0 % (-1,0)

Read Full Post »

tns sifoVÄLJARE | Socialdemokraterna tar ett rejält kliv upp i Sifos marsmätning. Man kan undra varför?

Man får känslan att väljarna rör på sig rejält när ett parti som Socialdemokraterna kan lyfta med 3,7 procent utan att ha gjort något minnesvärt.

Deras siffror är dessutom de enda som är statistiskt säkerställda.

Kanske är det helt enkelt så att väljarna inte ser någon anledning att vara lojal mot något parti.

Om man tvunget måste välja när opinionsinstitutet ringer välja man ett parti som känns någotsånär OK. Har man inte gjort något minnesvärt har man inte heller kunnat ställa till det. Eller så är man helt enkelt ointresserade.

Vi har sett fenomenet tidigare. Miljöpartiet har t.ex. tidigare kunnat hålla sina siffror stabila även när deras språkrör har haft föräldraledigt.

Enligt Toivo Sjörén på Sifo har Socialdemokraterna framför allt vunnit tjänstemannaväljare under 50 å. Och de kommer främst från Moderaterna.  

Men det förklarar inte varför de gått till Socialdemokraterna.

Kan det vara att de ständiga skriverierna om välfärssektorn indikerar för tjänstemännen att regeringen inte lyckats styra upp och garantera kvalitén i vård, skola och omsorg?

Det går t.ex. knappt endag utan nya skriverier om hur illa det ser ut i vissa skolor.

Och för Alliansen totalt ser det fortsatt illa ut.

I Sifos februarimätning hamnade Kristdemokraterna och Centerpartiet för första gången under spärren samtidigt, och där ligger man kvar i mars.

Siffrorna från Sifos opinionsundersökning för mars:

De rödgröna 49,7 % – Alliansen 32,9 % (exklusive Centerpartiet och Kristdemokraterna)

Socialdemokraterna 35,0 % (+3,7), Miljöpartiet 9,3 % (-1,7) och Vänsterpartiet 5,4 (-0,3).   

Moderaterna 27,3 % (-1,7), Folkpartiet 5,6 % (-0,6), Centerpartiet 3,8 % (+0,2) och Kristdemokraterna 3,3 % (-0,3).                            

Sverigedemokraterna 9,0 % (+0,5)

Read Full Post »

OpinionsundersökningKRIS | Regeringspartierna slår det ena historiskt negativa rekordet efter det andra.

Sedan Kristdemokraterna kom in i riksdagen 1991 har partiet aldrig hamnat under fyraprocentspärren tillsammans med Centerpartiet under samma månad i en Sifomätning.

Den traditionen bryts nu när båda hamnar på 3,6 %.

Och i United Minds opinionsundersökning – också för februari – uppmäter de fyra regeringspartierna sitt lägsta stöd sedan valet.

Tidigare i månaden såg vi att både YouGov och Demoskop hade likande dystra siffror för Alliansen.

Hos YouGov hamnade både Centerpartiet och Kristdemokraterna under riksdagsspärren.

I Demoskop är det däremot ”bara” Centerpartiet under riksdagsspärren med 3,4 % medan Kristdemokraterna tog sig över med sina 4,4 %.

Vad som borde oroa regeringen är att dåliga siffror för ett parti inte verkar kompenseras fullt ut av att väljarna istället väljer ett annat av Allianspartierna. Regeringspartierna tappar väljare på vägen när det går dåligt för ett av dem.

Read Full Post »

tns sifoPOLITIK | Är det centerpartisterna som kommer att se till att Kristdemokraterna lyckas hålla sig kvar i riksdagen?

Det kan se så ut när man granskar Sifos väljarbarometer för januari.

Efter debaclet med idéprogrammet rasar Centerpartiet och får sina sämsta siffror hos Sifo sedan opinionsinstitutet startade sina mätningar 1967.

Samtidigt lyckas Kristdemokraterna ta sig över riksdagsspärren med 4,5 %, en ökning med 0,9 %.

Det ser ut som om Centerpartiet har levererat till Kristdemokraterna vad Göran Hägglund själv inte har lyckats med. Knappast vad Annie Lööf tänkte sig när partiet drog igång programarbetet.

I valet tappade Centerpartiet en större andel väljare än något annat parti. Med denna opinionsundersökning har man halverat antalet anhängare.

Även med en positiv tolkning av felmarginalen på 0,8 % skulle partiet bara hamna på fyraprocentspärren.

När det gäller sannolika regeringsalternativ leder de rödgröna (47,2 %) fortfarande i en jämförelse med Alliansen (40,0 %).

Med sina 9,1 % är Sverigedemokraterna det tredje största partiet. Därmed skulle man även fortsättningsvis kunna bli ett huvudbry för en blivande regeringskonstellation – oavsett om den är rödgrön eller orange.

De rödgröna 47,2 % och Alliansen 40,0 % (exklusive Kristdemokraterna)

Moderaterna 29,3 % (+1,1), Folkpartiet 6,2 % (+0,8), Kristdemokraterna 4,5 % (+0,9) och Centerpartiet 3,2 % (-1,3)

Socialdemokraterna 33,6 % (+1,5), Miljöpartiet 9,0 % (-0,7), Vänsterpartiet 4,6 % (-1,3)

Sverigedemokraterna 9,1 % (-0,9)

Read Full Post »

OpinionsundersökningANALYS | När första världskriget utbröt genererade nyheten en liten notis i The Times. I Sverige räcker det med att Sverigedemokraterna åker upp eller ner i opinionen för att det skall bli krigsrubriker.

Om det hänger samman med övriga partiers idétorka eller på medias schizofrena inställning till sin egen bevakning av Sverigedemokraterna är svårt att säga.

Partiet har blivit lite av politikens adventskalender. Varje dag man öppnar tidningarna får man en ny överraskning serverad.s. Detta skapar i sin tur frågor om hur väljarna kommer att påverkas.

Utan Sverigedemokraterna skulle ledarredaktionerna och de politiska reportrarna få svårt att fylla sitt spaltutrymme. Övriga partier känns bara frånvarande vid en jämförelse.

Oavsett om partiet går fram med 1,5 % – och når en toppnotering på 10 % i Sifo – eller tappar 1,5 % (United Minds) är man tredje största partiet.

Ett tecken på att det råder inrikespolitisk stiltje är att Miljöpartiet håller ställningarna i opinionen. Det spelar tydligen ingen roll att båda språkrören är föräldralediga. Partiet verkar klara sig lika bra utan dem.

Även för övriga partier är skillnaderna marginella i Sifo:s och United Minds senaste opinionsundersökningar.

Socialdemokraterna hamnar i stort på samma siffror – 32,1 % respektive 32,0 % – oavsett om man tappar 1,8 % som i Sifo eller ökar på med 1,0 % som i United Minds.

Även Moderaterna hamnar i stort sätt på samma siffror i båda mätningarna.

Småpartierna – Vänsterpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet – ligger i spannet mellan 5-6 %.

Och för Kristdemokraterna är lägget än mer kritiskt. Även när man som i Sifo plussar på sina siffror (+0,1 %) hamnar man under fyraprocentspärren.

Kristdemokraternas kräftgång är huvudanledningen till att de rödgröna partierna har en stabil ledning över Alliansen i båda mätningarna.

Men även om partiet skulle nå upp till fyra procent skulle detta inte hjälpa. Regeringspartierna skulle ändå inte klara av att behålla makten.

Sifo:

De rödgröna 47,7 % och Alliansen 38,1 % (exklusive Kristdemokraterna)

Socialdemokraterna 32,1 % (-1,8), Miljöpartiet 9,7 % (-0,4) och Vänsterpartiet 5,9 % (+1,2)

Moderaterna 28,2 % (-0,5), Folkpartiet 5,4 % (+0,1), Centerpartiet 4,5 % (+0,3) och Kristdemokraterna 3,6 % (+0,1)

Sverigedemokraterna 10,0 % (+1,5)

United Minds:

De rödgröna 46,9 % och Alliansen 38,6 % (exklusive Kristdemokraterna)

Socialdemokraterna 32,0 % (+1,0), Miljöpartiet 8,2 % (+0,2) och Vänsterpartiet 6,7 (+1,0)

Moderaterna 28,9 % (+1,1), Folkpartiet 4,9 % (-1,4), Centerpartiet 4,8 % (-0,3) och Kristdemokraterna 3,8 (-0,1)

Sverigedemokraterna 9,7 % (-1,5)

Read Full Post »

Older Posts »