Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sentio Research’

EN AV HUVUDNYHETERNA som TV4 nyheterna toppade sina sändningar med idag var att det norska opinionsinstitutet Sentio Research använder sig av oetiska metoder.

Anledningen är att Sentio har sålt en opinionsundersökning till Sverigedemokraterna.

Vad TV4 inte informerade tittarna om var att en av kritikerna jobbar för ett konkurrerande företag till Sentio. I inslaget pressenterades den kritiske Niclas Källebring endast som ”analytiker Synovate, som har ett förflutet i branschens etiska råd”. Att Synovate är ett konkurrerande opinionsinstitut nämndes aldrig.

Källebring är kritisk till att Sentio har sålt undersökningen till ett politiskt parti eftersom detta kan ”skada förtroendet för de svenska väljarbarometrarna”. ”Det vore en förlust för demokratin och för instituten”, avslutar Källebring sin kommentar.

Man kan dock undra varför det skulle vara speciellt fel att sälja undersökningar till politiska partier?

Det intressanta är trots allt om ett institut har använt sig av vetenskapligt beprövade metoder. Detta skall avgöra om vi skall lita på en mätning eller inte. Vem som har köpt undersökningen efter det att den har sammanställts är knappast lika relevant.

Sören Holmberg, valforskare vid Göteborgs universitet, tog fasta just på de vetenskapliga kriterierna i sin kommentar;

Det är en liten undersökning gjord mitt under semestrarna i juli månad. Och så säljer man det till ett parti som råkar få sin starkaste siffra någonsin i just den mätningen. Det är naturligtvis bekymmersamt.

Read Full Post »

NORSKA OPINIONSINSTITUTET Sentio Research redovisar i sin senaste mätning att vänsterblocket fortfarande innehar en säker ledning över regeringspartierna trots en tillbakagång med 2,7 procentenheter.

I undersökningen är det bara Moderaterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som går fram. Övriga partier backar medan Kristdemokraterna ligger stilla.

Undersökningen genomfördes den 15-20 juli (förra mätningen från vecka 27 inom parantes).

Totalt intervjuades 1000 personer. 

Allianspartierna: 35,7 % (35 %) = +0,7 %

Vänsterpartierna: 55,2 % (57,2 %) = -2,0 %

Skillnaden mellan blocken: 19,5 procent (22,2 %) 

Trots att Allianspartierna har knappat in med 2,7 procentenheter har vänsterpartierna en säker ledning.

Moderaterna: 21,2 % (19,8 %) = +1,4 %

Folkpartiet: 5,9 % (6,0 %) = -0,1 %

Centerpartiet: 4,9 % (5,5 %) = -0,6 %

Kristdemokraterna: 3,7 % (3,7 %) = +/-0

Socialdemokraterna: 42,2 % (45,4 %) = -3,2 %

Miljöpartiet: 6,4 % (6,5 %) = -0,1 %

Vänsterpartiet: 6,6 % (5,3 %) = +1,3 %

Sverigedemokraterna: 5,5 % (4,1 %) = +1,4 %

Read Full Post »