Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Semi Abu Zuhri’

NYHETSRAPPORTERING från dagens vansinnesdåd i Jerusalem kan bara uppfattas som att SVT känner ett brinnande stort behov av att ge terroristorganisationen gratis reklam.

En ensam palestinier dödade tre människor och skadade ett 40-tal när han körde en hjullastare genom gatorna i Jerusalem.

Israelerna utnyttjade inte detta för att anklaga någon palestinsk organisation för att ligga bakom dådet. Detta trots att flera palestinska organisationer tog på sig ansvaret.

Istället höll man sig till vad man uppfattade som sanning, nämligen att mannen var kriminellt belastad utan några organisatoriska kopplingar. Med andra ord en tragisk händelse som ingen kunde ha förutsatt.

Men istället för att nöja sig med detta vinklar SVT händelsen med att Hamas INTE har tagit på sig ansvaret för vansinnesdådet! Wow, vilken nyhet!

1-0 till Hamas!

Sedan låter man Semi Abu Zuhri, talesman för terroristorganisationen Hamas, komma till tals och anklaga israelerna – (som INTE har anklagat någon palestinsk organisation!) – för att vara de ansvariga ”om dådet var avsiktligt som israeliska källor har påstått”.

2-0 till Hamas!

Och om det var ”avsiktligt”, fortsätter Zuhri, så är det en ”naturlig följd av israelernas brott mot palestinierna på Västbanken”.

3-0 till Hamas!

Vidare att orsaken i så fall också beror på den israeliska ”ockupationsmaktens vägran att stoppa angreppen på vårt folk”.

4-0 till Hamas!

Detta kan bara uppfattas som en mycket lyckad dag för terroristoganisationen Hamas propagandakrig mot den demokratiska staten Israel.

En tragisk händelse har man lyckats vända mot israelerna samtidigt som man har fått stå oemotsagda i svensk public service television.

Vad är nästa steg för SVT? Varför inte sända Hamas propagandamaterial direkt utan kommentarer på bästa sändningstid?

Read Full Post »