Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘SD’

DEBATT: När Anders Åkesson, regionråd för Miljöpartiet, tillkännagav att han tänkte debattera med Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder kom tydligen kritiken som ett brev på posten.

Och för att bemöta kritiken tog Åkesson chansen i Sydsvenskan att förklara varför partiet nu ändrar strategi och vill ta debatten åtminstone regionalt.

Främst har [kritiken ] kommit från ombudsmän inom socialdemokratin och från fristående debattörer. De anser att det är felaktigt och kan bereda vägen för SD till riksdagen. Vad de glömmer är att SD redan idag verkar i ett stort antal fullmäktige landet runt. Strategin att inte möta SD i debatt har bevisligen inte haft önskad effekt utan snarare gynnat partiet.

Det är inte speciellt svårt att hålla med om analysen. Och helt uppenbart behövs det politiker som Anders Åkesson för att det skall kunna bli någon ändring.

Att tro att man kan tysta Sverigedemokraterna – eller något annat parti för den delen – är varken speciellt smart politiskt eller ens speciellt demokratiskt. Dessutom var den tidigare strategin dödsdömd redan från första början. Frågan var bara vilket av de etablerade partierna som skulle våga ändra sig först.

Om Anders Åkessons initiativ följs upp av andra miljöpartister runt om i landet dröjer det inte länge innan andra partier kommer att följa efter.

Om Miljöpartiet tror att denna nya strategi med automatik kommer att leda till att Sverigedemokraterna tappar i opinionen tar man fel. Strategins fördel är snarare att Sverigedemokraterna på sikt snarare kommer att avdramatiseras i debatten och därmed också kan bemötas utan en massa överord och känslomässiga utfall som hitintills bara har gynnat partiet.

Vem vinner då mest på dagens debatt i Kristianstad mellan Åkesson och Söder?

Helt uppenbart ser Sverigedemokraterna själva detta som en seger. Det har länge varit en bärande del i deras strategi att få komma in i den politiska värmen och bli accepteras som ett ”vanligt” parti.

Inte minst vill man sudda bort stämpeln av att vara ett enfrågeparti. Denna bild av partiet bekräftas inte minst av en undersökning som Synovate har gjort om väljarnas omdömen om de politiska partierna.

Och rent massmedialt är det guld värt för SD. Det visade inte minst den efterdebatt som uppstod efter partiledare Jimmie Åkessons debattartikel i Aftonbladet i oktober 2009.

Men även Miljöpartiet kommer att kunna se sig som vinnare. Det är inte omöjligt att partiet får ytterligare ett uppsving i opinionen eftersom många inom det rödgröna blocket längtar efter mer debatter och mindra av taktiserande om SD.

Många väljare anser trots allt att politikernas uppgift är just att debattera varandra. Man tycker inte det är speciellt upplysande att bara tala om SD samtidigt som ingen vill debattera med partiet.

Och den stora förloraren? Antagligen bir det de partier – inte minst Socialdemokraterna – som inte vill (eller vågar) ta en motsvarande debatt.

Det var mycket talande när Andreas Schönström (S) – (som bl.a. föreläser för socialdemokrater om hur man skall hantera Sverigedemokraterna) – i media säger;

Vi ska träffa SD-väljarna. Men vi ska inte debattera med SD. [Risken är att] vi förlorar en debatt som ändå aldrig går att vinna.

De för aldrig en saklig debatt. Deras påståenden bygger på fördomar mot invandrare. Går vi in i en debatt med dem hamnar vi i en ställning där vi förklarar hur statistik ska tolkas och hur verkligheten egentligen ser ut.

Risken är att människor inte litar på att Socialdemokraterna har ett bra samhällsalternativ. Vi har varit frånvarande länge – det begränsar oss.

Att Sveriges största politiska parti inte anser sig kunna vinna en debatt mot ett parti som varken sitter i riksdagen eller har något inflytande i landets kommuner och landsting får ses som en svidande kritik mot både Mona Sahlin och Socialdemokraterna.

Och skall man utgå ifrån Sahlins misslyckade försök att 2007 debattera Jimmie Åkesson i Tv4 är det nog en mycket träffande analys.

Read Full Post »

STRATEGI: Sverigedemokraternas eventuella inträde i riksdagen har gett de etablerade partierna kollektiv byxångest. 

Som ett brev på posten har också förslagen på hur situation bör hanteras blivit allt mer krystade.

Det senaste förslaget kommer från Martin Peterson som är docent i filosofi vid universitetet i Eindhoven. Hans förslag skulle neutralisera Sverigedemokraterna i riskdagen men skulle också få till konsekvens att de etablerade partierna misskrediterar sig själva.

Dessutom skulle förslaget stärka Sverigedemokraternas image av outsiders som alltid motarbetas av etablissemanget.

Mitt förslag går i korthet ut på att för varje mandat som Sverigedemokraterna får i riksdagen avsätter de övriga partierna lika många av sina egna mandat, i proportion till sin storlek. Dessa mandat används för att bilda ett ”anti-parti”. Detta anti-parti är informell sammanslutning av riksdagsledamöter som har som uppgift att rösta precis tvärtemot Sverigedemokraterna, oavsett hur dessa röstar. På så sätt kan Sverigedemokraternas inflytande neutraliseras, utan att de parlamentariska styrkeförhållandena mellan övriga partier rubbas.

Medlemmarna i anti-partiet kan variera under mandatperioden.

Exempel: Om Sverigedemokraterna får 25 mandat och deklarerar att de avser rösta ja till ökade satsningar på undervisning i historia avsätter de övriga partierna lika många mandat, i proportion till sin storlek, och ger dessa 25 ledamöter till uppgift att rösta nej till förslaget om ökade satsningar på historia, oavsett vad ledamöternas egna partier har för uppfattning i sakfrågan.

Eftersom 25 ledamöter röstar ja och 25 nej, kommer frågan i praktiken att avgöras av de återstående 299 ledamöterna. Ingen kan då hävda att Sverige- demokraterna haft något som helst politiskt inflytande.

Och hur vill då denna lärde filosof att de etablerade partierna skall agera om Sverigedemokraterna inte meddelar sin inställning i en sakfråga inför en omröstning i riksdagen?

[I] de fall Sverigedemokraterna hemlighåller sina avsikter får anti-partiet antingen lägga ner sina röster eller singla slant.

Singla slant! För att inte detta manipulerande skall uppfattas som odemokratiskt försäkrar Peterson att det ofta är så att ”flera partier samarbetar för att minska ett litet partis inflytande” och att detta ”är helt i enlighet med de demokratiska spelreglerna”.

Visst. Men demokrati handlar också om att demokratisk partier har en skyldighet att följa andan i det demokratiska systemet och inte bara systemets teknikaliteter.

Varför göra allt så komplicerat? I stället borde riksdagspartierna deklarera att man tänker rösta utifrån vad man tycker i de specifika sakfrågorna.

Om Sverigedemokraterna skulle lägga ett förslag i riksdagen som ligger i linje med vad majoritetsregeringen (eller en minoritetsregering) håller med om så röstar man ja. Om man inte stöder förslaget röstar man nej.

Detta skulle också effektivt avdramatisera närvaron av Sverigedemokraterna i riksdagen.

Read Full Post »

Kyrkoval 2009VALKAMPANJ: Media, partier och Svenska kyrkan – alla verkar ha lagt ner mer tid och energi på årets val än vad vi är vana vid när det är kyrkoval.

Trots detta har det saknats riktig nerv i valrörelsen. Detta blir tydligt när man bläddrar i de artiklar som Kyrkans tidning har publicerat om kyrkovalet. Än tydligare blir det när man läser tidningens intervjuserie med partiledarna.

Deras svar på vad som är de viktigaste frågorna i valrörelsen kan i bästa fall ses som en spegelbild av deras politik i riksdagen. I värsta fall är deras svar ett rent utfall av bristande fantasi och engagemang.

Vad som har saknats är det som borde vara det mest intressanta, nämligen frågor kring Svenska kyrkans ”ideologi”. Frågor kring tron, Gud, Bibelsyn, synen på Jesus och kyrkans uppdrag och framtid har lyst med sin frånvaro.

Det ligger nära till hands att anta att detta beror på att riksdagspartierna – trots att man insisterar på att ställa upp i kyrkovalen – inte känner sig bekväma med att diskutera just de teologiska frågor som utgör det mest centrala i en religiös verksamhet.

Därför var det uppfriskande när Svenska Evangeliska Alliansen ställde åtta centrala teologiska frågor till samtliga toppkandidater inom alla de tretton stiften.

Tidningen Världen idag sammanfattade undersökningen med en träffande rubrik: ”Jesus står inte högt i kurs”;

En majoritet av toppkandidaterna till kyrkomötet tror inte att Jesus är enda vägen till Gud.(…)

I de flesta grundläggande teologiska frågor spretar kandidaternas svar. Endast Frimodig kyrkas (FK) kandidater svarar enhälligt ”att Jesus uppenbarar Gud på ett unikt sätt och är den enda vägen till en relation med Gud”. Bland Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR) anser 36 procent att ”alla religioner har en gemensam kärna som handlar om att älska sin nästa”. 50 procent av Socialdemokraternas (S) och Vänsterns (V) respektive kandidater vill att kyrkan ska bidra till ett mångreligiöst Sverige.

En minoritet av kandidaterna instämmer i den lutherska bibelsynen. Det är bara FK och Kyrklig samverkan i Visby stift (KySv) som enhälligt svarar att ”Bibeln är Guds ord och utgör grunden för kyrkans tro och liv”.

Kandidaterna från FK, KR, KySv och Skanör Falsterbo Kyrkans Väl är eniga om att kyrkans viktigaste uppdrag är att hjälpa människor till tro på Jesus. Samtliga Sverigedemokrater anser att kyrkans främsta uppgift är att bevara det kristna kulturarvet och att erbjuda tillfälle för stillhet och eftertanke.

I äktenskapsfrågan speglar de politiska nomineringsgrupperna sina moderpartier. FK vill bevara äktenskapet mellan en man och en kvinna. Öppen kyrka (ÖKA) vill acceptera samkönade äktenskap medan Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) är splittrade i frågan.

Eva Hamberg, professor i religionssociologi vid Lunds universitet, kommenterar resultatet och hennes sammanfattning av opinionsundersökningen kan också få stå som en lämplig sammanfattning av riksdagspartierna i kyrkovalet;

Det här speglar hur det är i Svenska kyrkan och konsekvenserna syns redan. Kyrkans uppgift är att sprida evangeliet om Jesus Kristus och hjälpa människor till en personlig relation med honom. Om inte det är huvuduppgiften har kyrkan spårat ur.

Read Full Post »