Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sam Coates’

DET ÄR INTE speciellt ovanligt med läckor inom politiken. Och det är definitivt inte ovanligt i brittisk politik. Och ibland kan en läcka dessutom vara mer till gagn för den ”drabbade” än vad man först kan anta.   

Så när Sam Coates, politisk korrespondent vid The Times, publicerade ett osignerat dokument på bara en sida -men uppenbart hemmahörande hos Torypartiet – var det svårt att tro att detta skulle göra partiledaren David Cameron allt för upprörd. 

Vad dokumentet framhävde var snarare att partistrategerna inom Tory nu känner segervittring och att det är dags att driva en mer offensiv politik framöver. Bättre gratis reklam kan ett parti knappast tänka sig.

De konservativas strategi under David Cameron har hitintills varit att först och främst tvätta bort bilden av ett parti som är befläckat av skandaler och interna uppgörelser för att sedan sakta men säkert utforma en ny politik som har mjukare konturer och där de sociala frågorna prioriteras.

Partiet utmålade sig redan innan Gordon Browns maktövertagande som Tony Blairs sanna arvtagare.

Hela denna process visualiserades tydligast när partiet antog den nya logan med ett grönt träd istället för den tidigare blå frihetsfacklan. Att logotypen påminde många om Libanons flagga med cederträdet i mitten spelade inte så stor roll.

När David Cameron dessutom reste iväg för att studera smältande glaciärer var bilden som skulle signaleras till en tvivlande väljarkår tydlig; partiets hade förändrats både politiskt och mentalt, partiet var ungdomligare, partiets hade lärt sig av sina misstag och det gamla konservativa partiet hade dessutom annamat ett nytt miljömedvetande.

I dokumentet ”The Next Few Months” betonas att partiet inte kan nöja sig med höga opinionssiffror utan måste visa väljarna att man är ansvarstagande och har en seriös plan för att göra landet bättre.

Referenserna till Margaret Thatcher är tydliga;

Just as we needed then to realise that the state couldn´t run British businesses properly and shoulden´t try, today we need to realise that the state can´t run British society properly, and shoulden´t try.

Bristande ansvarstagande ses som den grundläggande anledningen till alla de sociala problem som landet idag lider av. Dokumentet utmålar därför en reformagenda inriktad på tre områden; skola, välfärd och stärkande av familjen.

Om man lyckas med detta anser dokumentets författare att partiet kan uppnå två saker. Först och främst kan Torypartiet etablera sig som det progressiva alternativet med idéer som kan tackla ”poverty, inequality and stalled social mobility”.

Och för det andra ser författaren att partiet kommer att kunna minska kraven på staten så att landet kan leva på sina resurser och därmed på sikt skapa en stark och konkurrenskraftig ekonomi.

Om det inte hade varit så cyniskt skulle man kunna tro att det var Torypartiets eget högkvarter som hade orkestrerat läckan.

Read Full Post »