Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘RUT’

STRATEGI: Socialdemokraterna kommer att lägga sig allt närmare Alliansen på en rad politik områden framöver.

Strategin går ut på att gå mot mitten och lägga sig väldigt nära regeringen för att sedan längre fram kunna markera ideologiska skillnader på en rad andra områden.

Att det skulle ske ett närmande på skolområdet är en no-brainer. Socialdemokraternas gräsrötter och väljare har alltid varit mer skeptiska till partiets kravlösa skola än vad partitoppen och ideologerna har varit.

Och nu har vi också fått se en överrenskommelse med regeringen vad gäller betygskriterierna. Den stora förloraren blir i längden Folkpartiet som snart inte har mycket unikt att erbjuda på skolområdet.

Vi kommer snart också få se partiet klubba en mer ”borgerlig” politik när det gäller skatter, fastighetsskatten, RUT-avdrag, företagande och näringslivspolitik. När det gäller t.ex. fastighetsskatten har redan Thomas Östros varit ute och signalerat förändring.

Den stora utmaningen blir att hitta de frågor där man skall ta upp den politiska och ideologiska striden med Alliansen.

Lägger man sig alltför nära Alliansen riskerar partiet att snarare uppfattas som överflödigt av väljarna.

Read Full Post »

POLITIK: Socialdemokraterna måste ta upp kampen mot Miljöpartiet enligt Hans Karlsson som är f.d. socialdemokratisk arbetsmarknadsminister och avtalssekreterare i LO.

Mer tveksamt är om Karlsson har rätt när han vill att Socialdemokraterna skall bli ”jämlikhetsalternativet” i svensk politik. 

Har inte ”jämlikhet” snarare blivit lite som ”demokrati”? Alla är för det och ingen är emot det. Det kommer att bli allt svårare att vinna så många fler väljare på en politisk idé som alla partier – mer eller mindre – håller med om.

Däremot har Karlsson en poäng när det gäller att ta upp kampen med Miljöpartiet om miljöfrågorna. ”Det nya som behöver utvecklas är miljöpolitiken med målet att bli bättre än Miljöpartiet på miljöfrågorna”, skriver Karlsson i LO-tidningen.

Karlsson eftervalsanalys innehåller också en rad andra intressanta tankar;

Årets valrörelse innehöll mängder av styckvisa politiska erbjudanden som var nästan omöjliga att foga samman till en politisk helhetsidé och framstod i bästa fall som principer mer än en ideologisk färdriktning. Med detta varuutbud av förslag, där medierna — inte minst tv — kom att utgöra ett gigantiskt marknadstorg, hamnar debatten på borgarnas hemmaplan där väljarna erbjuds välja mellan de politiska extrapriserna för dagen. 

Socialdemokratin ska inte lockas in i den typen av torftig politisk debatt. Men om man nu ändå gör det är det ju dumt att erbjuda direkt impopulära förslag. 

Moderaterna har förstått det och avstår från att försämra las trots att de inget hellre vill än att avreglera arbetsmarknaden också från denna störning. Men de låter bli därför att de inser att det är impopulärt och skulle sannolikt försvåra att vinna val. 

Kanske skulle de rödgröna resonerat på motsvarande sätt när det gäller rut-avdraget och en del andra humörsänkare och tidigt koncentrerat sig på alliansens svagaste punkt nämligen sjukförsäkringen. 

Read Full Post »

KOMMUNIKATION: I den rödgröna skuggbudgeten mörkar oppositionen viktiga delar av den egna politiken. Detta naturligtvis för att försöka framstå i så positiv dager som möjligt.

Sanna Rayman, ledarskribent på Svenska Dagbladet, rapporterade häromdagen om hur De Rödgröna har använt Riksdagens utredningstjänst (RUT) för att försöka måla upp en bild av att endast de rika får det sämre vid ett regeringsskifte.

[De Rödgröna] illustrerar sin retorik med bilder som i själva verket inte är effekter av de egna förslagen, utan av den politik man argumenterar emot. (…)

De fördelningspolitiska effekter man visar upp i staplarna [från RUT] är till betydande del ett resultat av regeringens politik, eftersom man där inte jämför sig med regeringen, utan i stället jämför år 2011 med år 2010. Och jo, fördelningspolitiken stärks under denna period, bland annat eftersom riksdagen redan har beslutat om regeringens skattesänkningar och höjda flerbarnstillägg. Det är knappast oppositionens förtjänst.

Sådant som hade förmörkat bilden av de fördelningspolitiska effekterna har oppositionen dock noggrant undvikit att ta med i beräkningarna. Här ingår till exempel de skattehöjningar som oppositionen planerar för 2012 för att få sitt planerade kalas att gå ihop. Det är nämligen då som själva finansieringen av den rödgröna politiken dyker upp. 

Man kan tycka att det hade varit lite mer seriöst att faktiskt argumentera för sin egen politik. Men då hade förstås inte Maria Wetterstrand kunnat hävda att 9 av 10 tjänar på oppositionens budget. Inte för att det någonsin har varit sant. 

Och vad var den närvarande socialdemokratens reaktion på avslöjandet om trixandet med budgeten? Partiets arbetsmarknadspolitiske talesman, Sven-Erik Österberg, svarar: ”Det är väl varken första eller sista gången som RUT används för att skapa en bild”.

Med andra ord erkänner Österberg att De Rödgröna har försökt vilseleda både väljare och media. Detta lär knappast bli sista gången under denna valrörelse som någon politiker försöker spinna sig ur pinsamheter.

Problemet för De Rödgröna är att man slagit undan benen på sig själva när man avslöjats med en skuggbudgeten som inte logiskt hänger samman.

Read Full Post »