Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ruben Agnarsson’

DEN KRISTNA TIDNINGEN Världen idag har på ledarplats föreslagit att den kristna pressen bör ta ett gemensamt initiativ på medieområdet.

Ruben Agnarsson, redaktionschef och ansvarig utgivare på tidningen, föreslår att det behövs en ”ny, hjärtligare och betydligt större uppskattning av kristna tidningar och kristen journalistik”. 

Detta skall bl.a. åstadkommas genom en ”ny uppgradering när det gäller det kristna uppdraget” inom kristen media, enligt Agnarsson.

Frågan är naturligtvis vad ett sådant initiativ skulle innehålla och om det överhuvudtaget är realistiskt. Inte minst när det mest konkreta förslaget till ett sådant medieinitiativ utmynnar i förslaget att alla intresserade av kristen media inte bör nöja sig med en tidning utan istället prenumerera på två eller tre andra kristna titlar.

Anledningen till ledarartikeln beror naturligtvis på att den kristna tidningssfären har förlorat många titlar genom åren och att de som har överlevt kämpar med sina upplagesiffror.

Men det stora problemet för kristen media är inte nödvändigtvis att läsarna har lämnat papperstidningarna och istället emigrerat till att läsa nyheterna på internet.

Snarare handlar det om en rad samverkande och ömsesidigt förstärkande trender i samhället. Sverige har drabbats av ett allmänt ”avkristnande” samtidigt som kyrkliga företrädare, med s.k. ”traditionella” kristna värderingar, knappast är de mest aktiva i samhällsdebatten.

Svensk kristenhet har haft en otrolig förmåga till anpasslighet och acceptans av den rådande negativa synen på kristenhet. Svenska Kyrkan är kanske det tydligaste exemplet på detta. Den gamla vänsterdevisen att ”staten och kapitalet sitter i samma båt” motsvaras i svensk kristenhet av politisk korrekthet och allmän acceptans av samhällsandan.

Kristen media som har velat hänga med i denna utveckling har blivit alltmer tam och ointressant och därmed också lättare att ignorera inom det svenska politiska, kulturella och mediala etablissemanget.  

Lite raljerande kan man fråga sig om det inte är fullt logiskt med läsarflykt om kristna tidningarna satsar på ett utslätat budskap och snälla kristna ”vinklingar” på alltifrån trädgårdsodling till bantningsrecept. Om kristna dagstidningar inte vågar ta tag i samhällsdebatten kan man lika bra prenumerera på Hemmets Journal eller Allas veckotidning.  

Världen idag är själv ett exempel på hur man kan utmana denna utveckling genom att skapa ett tydligt uppdrag och profil. Detta i kombination med en orädd journalistik som vågar utmana och delta i samhällsdebatten är troligen ett betydligt mer effektivt recept på framgång än att förlita sig på prenumeranter från andra publikationer. 

Tidningen har lyckats skapa en rikstäckande tredagarstidning som redan under sina första år nominerades till Stora journalistpriset och vann Guldspaden. (Tidningen började som veckotidning 2001 och blev tredagarstidning 2004). En lång rad reportage har väckt uppmärksamhet långt utanför tidningens egen läsarkrets.

Upplageframgången har inte låtit vänta på sig. Idag kan man vara stolt över sina 10 000 prenumeranter.

Ruben Agnarssons uppmaning till andra kristna tidningar att ömsesidigt ”inte bara kritisera eller rent av motarbeta” utan också ”ge utrymme, uppskattning och stöd till kristen press” har uppenbart inte get utdelning ännu.

I ett ledarstick konstaterade redaktionen att tidningen inte kommer att kunna vara med på pingströrelsens Nyhemsvecka eftersom konferensledningen p.g.a. ”konkurrensskäl” inte vill att Världen idag skall konkurrera med tidningen Dagen. (Pingströrelsen har ägarintressen i tidningen Dagen och Världen idag har sina läsare främst inom just pingströrelsen).

Så tipset blir att inte prioritera någon form av samsyn i kristen media även om detta kan låta positivt och trevligt.

Världen idag gör bäst i att istället fortsätta koncentrera sig på att utmana de liberla och socialdemokratiska perspektiv som landets ledarsidor idag till stor del präglas av. Fortsätt med den undersökande journalistiken och de alternativa perspektiven på nyhetsplats som har gjort Världen idag unik. Målet måste vara att inte bara spegla samhällsdebatten utan också påverka densamma.

Även inom de kristna medierna – och kanske speciellt här – är konkurrens att föredra framför utslätad likriktning.

Read Full Post »