Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Romano Prodi’

berlusconi-s-324x2301KORRUPTION: Att försöka följa Italiens inrikespolitik är svårt när landet verkar ha upphävt alla normala lagar och regler för en västerländsk demokrati.

Att försöka följa med i alla politiska skandaler, korruptionshärvor och all svågerpolitik är inte bara tröttande utan i förlängningen också meningslöst när sunt förnuft och demokratiska spelregler inte längre tillåts verka.

Alexander Stille, är en av de främsta kännarna av det italienska samhället, har skrivet en intressant beskrivning av Italien under premiärminister Silvio Berlusconi. Stille konstaterar att han [Berlusconi] ”having survived some seventeen criminal trials without ultimately being convicted, he has inured the Italian public to feelings of shock or indignation”.

Innan Berlusconi lämnade posten som premiärminister 2006 klubbades en vallag som gav partiledarna nästan oinskränkt makt att fastställa vem som kunde kandidera till parlamentet. Medan väljarna tidigare kunde rösta på enskilda personer – vilket gav lokala politiker med lokal förankring makt – kan men nu bara rösta på parti. Partilistorna fastställs numera av partibossarna.

Idag utses snarare än väljs parlamentsledamöterna vilket Berlusconi inte har varit sen att utnyttja;

In addition to various women whose favors he is rumored to have enjoyed, Berlusconi has brought to the new parliament three of his criminal-defense attorneys (who devise legislation that may help their client); his tax consultant; several co-defendants in various corruption cases; a long list of former and current executives in his many companies; columnists and editors of his many newspapers; and his personal physician.

En anledning till att denna situation har kunnat uppstå – förutom att Italien alltid har haft problem med korruption – är fragmenteringen och den totala politiska kollaps som landets partier på mitten- och vänsterkanten har genomgått.

Berlusconi omvaldes i år p.g.a. att Romano Prodis regering – bestående av nio (!) partier på mitten-vänsterkanten, och med en (!) rösts övervikt i senaten – inte kunde komma överrens om någoting av betydelse för Italien.

Berlusconi har också satt i system att avbryta parlamentetsdebatter om viktiga lagförslag genom att ständigt yrka på förtroendeomröstning. ”Parlamentet har förvandlats till en fars”, enligt en citerad senator.

Berlusconi lyckades genom mycket politisk uppbackning etablera ”a virtual monopoly on private TV in Italy: since the early nineteen-eighties, he has been the principal owner of the three largest private channels, which, together with the three state TV channels, accounts for more than ninety per cent of the market”.

Och enligt Alexander Stille har Berlusconi noga odlat bilden av sig själv under sin politiska karriär;

Berlusconi talks openly about sex and does little to hide the fact that he has a face-lift and hair transplant. In his politics, he combines archaic forms of sovereignty with modern elements of media charisma. The Milan daily Corriere della Sera recently quoted him half complaining and half boasting about being treated like a king whose royal touch is thought to have healing powers (…).  Sex has always played a considerable role in Berlusconi´s carefully cultivated image. 

Eller som någon klok person en gång uttryckte det: ”Man gör saker och ting annorlunda i utlandet”.

Read Full Post »