Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Regeringsdeklaration’

SIFO:s opinionsundersökning för september är en dyster läsning för Socialdemokraterna.

Att den omtalade Juholt-effekten bara blev högst marginell har varit uppenbart en längre tid. Frågan är bara varför partiet inte försöker göra något åt det?

Inte ens Alliansens innehållslösa regeringsdeklaration verkar ha lockat Juholt till handling. Man tycker annars att den borde ha öppnat upp för omfattande prickskytte.

Partier verkar alltid göra felbedömningen att det är långt till nästa val. Så en dag vaknar de upp och upptäcker att de befinner sig mitt uppe i valrörelsen. Och man har inte ens gjort hemläxan.

Men det är som sagt de rödgrönas problem. Alliansen bara tackar och tar emot. Här har man sina egna problem att handskas med.

Småpartierna blir allt mindre och Moderaterna därmed allt mer dominerande.

Nu kommer regeringen att tvingas samarbeta alltmer med Miljöpartiet för att få igenom sin politik i riksdagen. Detta riskerar att marginaliserar Alliansens småpartier än mer.

De stora förlorarna är i Sifos mätning är Socialdemokraterna och Folkpartiet. Vinnarna är Moderaterna och Vänsterpartiet.

I realiteten är det bara Moderaterna som ser ut att ligga stabilt. Socialdemokraterna har inte fått sitt efterlängtade lyft med Juholt som partieldare. Partiet måste vara bra missnöjt med att inte ha lycktas inta positionen som landets största.

Miljöpartiet ligger stabilt som tredje största partiet men är långt ifrån att nå de siffror som Moderaterna och Socialdemokraterna har. Håller Folkpartiets siffror i sig kan även detta parti börja räknas in bland småpartierna.

Moderaterna 32,7 % (+2,6), Folkpartiet 5,8 % (-1,6), Centerpartiet 4,5 % (+0,2) och Kristdemokraterna 4,1 % (+0,1)

Socialdemokraterna 31,8 % (-1,0), Miljöpartiet 8,9 % (-1,2) och Vänsterpartiet 5,4 (+1,1)

Sverigedemokraterna 5,5 % (-0,5)

(Denna väljarbarometer är för september med förändringen från augusti inom parentes. 1901 väljare intervjuades. Endast Folkpartiets nedgång på 1,6 procentenheter är statistiskt säker. Övriga förändringar är inom felmarginalen.)

Read Full Post »

ATT REGERINGEN sedan länge går på tomgång bekräftades av en förvånansvärt innehållslös regeringsdeklaration.

För att kunna fortsätta regera i minoritet flörtar regeringen nu så intensivt med Miljöpartiet att det skulle få tonåringar att rodna av pinsamhet om det skedde på en skolgård.

Nästa steg lär väl bli att Fredrik Reinfeldt erbjuder sig bära Åsa Romsons väska till riksdagen.

När vi nu fortsätter ta ansvar för Sverige gör vi det med ett antal utgångspunkter. För det första: Alliansregeringen är en minoritetsregering. För det andra: Riksdagsordningen och budgetlagen ger möjligheter att upprätthålla inriktningen för politiken, god budgetdisciplin och sunda statsfinanser. För det tredje: Regeringen kommer att eftersträva breda och ansvarsfulla lösningar i riksdagen, där det kan vara naturligt att löpande föra diskussioner med främst Miljöpartiet men även Socialdemokraterna när förutsättningar ges.

Medan arbetet går på tomgång i riksdagen är det inte otänkbart att Moderaterna nu alltmer flyttar fokus till kommunpolitiken.

Partiet gjorde dessutom ett sämre val kommunalt än nationellt. Partisekreterare Sofia Arkelsten (M) och Peter Danielsson (m), ansvarig för den kommunalpolitiska förnyelsen, skriver:

Samtidigt som Moderaterna nått stora nationella framgångar i de två senaste valen, har det ökade förtroendet i många fall helt uteblivit i vissa kommuner. Trots att valresultatet i riksdagsvalet 2010 var det bästa för vårt parti sedan den allmänna rösträtten infördes var förlusterna i kommunalvalen mycket kännbara med minskat stöd i ett femtiotal kommuner.

[…]

För att M:s förnyelse på allvar ska få genomslag på alla nivåer vilar nu ett tungt ansvar på oss att fånga upp nya frågor och vara tillgängliga för åsikter och synpunkter i Sveriges alla kommuner och landsting. Det gäller oavsett om partiet är i majoritets- eller oppositionsställning.

Stalltipset är att vi kommer att få se mer moderat aktivitet ute i kommunrena medan regeringen fortsätter åka slalom mellan alla de hinder som nu finns för att regeringen skall framstå som handlingskraftig i sitt riksdagsarbete.

Detta är naturligtvis en riskabel strategi. Om nederlagen fortsätter i riksdagen är det svårt att kompensera detta med framgångar i kommunalt.

Read Full Post »