Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Rättsprocess’

2socratesANTIKEN: Även de gamla grekerna hade sina spin doktorer. Skillnaden mot dagens är att man då gav dem titeln filosof.

Den historiska bilden av Sokrates är att han var en man med stor moralisk integritet. Men enligt Robin Waterfield var denna bild någonting som skapades av hans elev Plato.

Om man analyserar bevisen kring rättegången mot Sokrates framträder en ny bild av en mycket listig politiker som var motståndare till Atens demokrati.

Under denna tid var det inte ovanligt att rättsprocesser hade politiska undertoner.

Dessutom var Sokrates en moralfilosof och därmed också en politisk filosof. Sokrates tog emot elever just med målet att forma dessa till framtida ledare.

There can be no doubt, then, that Socrates’ trail was politically motivated, and there can be no doubt that, from the point of view of the Athenian democracy, he was guilty as charged. He was no true citizen of the democracy (…) He was put on trail as a political undesirable, and his radical political vision was indeed anti-democratic. This is not the Socrates with whom we are comfortably familiar, but it is more likely to be closer to the truth than the fictions that permeate the literary evidence.  

Read Full Post »