Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Rapport’

KANALER: Kunskapskanalen skall byggas ut och börja sända dagligen från nio på morgonen till ett på natten. Starten blir den 18 januari.

Mitt på dagen skall kanalen sända SVT Forum med direktsändningar från riksdagen och från Europaparlamentet. På andra tider blir det UR samtiden som skall innehålla bl.a. föredrag, debatter och seminarier. Och på kvällen blir det dokumentärer. 

Detta får anses som positiva nyheter eftersom Kunskapskanlen nu delar kanalplats med Barnkanalen. Nu får istället Kunskapskanalen ta över hela SVT24:s plats.

Men ett stort frågetecken är att SVT24: nu istället kommer att krympa rejält. SVT24 skall sända främst repriser på kvällen i Barnkanalen.

Så frågan blir om det totalt sett blir bättre för tittarna.

Nu skall SVT24 – istället för Kunskapskanalen – flytta över och trängas med Barnkanalen. För tittarnas skull få man hoppas att detta kommer att innebära ökad kvalitet och inte bara en ny runda av kanalflyttar. (Vem minns inte den helt meningslösa kanalrockaden av Aktuellt och Rapport?)

Erik Fichtelius, vd för Utbildningsradion UR, säger till Dagens Nyheter;

Den nya Kunskapskanalen är ett drömprojekt för mig, att få driva en intellektuell tv-kanal som vågar gå sin egen väg.

Källa: Dagens Nyheter, 5 december 2009,

Read Full Post »

Lars Ohly (V)VAL 2010: I en intervju i Rapport meddelade Lars Ohly (V) att de Rödgröna inte kommer att bli överrens i en lång rad viktiga frågor inför valet 2010.

Under sommartalet i Gnesta blev det uppenbart att Lars Ohlys krav om tillbakadragande av svensk militär från Afghanistan kommer att vara en av de frågor man inte kommer att bli överrens om inom de Rödgröna. Socialdemokraterna har t.ex. röstat för en förstärkning av truppen i Afghanistan. 

Rapport: Vilka andra frågor är det då som väljarna inte får besked om var ni står förrän efter valet?

Lars Ohly: Jag vet inte vilka frågor vi kommer att överlåta till de olika partiernas valmanifest och vilka vi kommer att ha i en gemensam regeringsplattfrom. Min inriktning är att det är viktigt att vi inte framstår som ett parti.

Det intressanta här är varför Lars Ohly är så tydlig med att markera oenigheten mellan de rödgröna partierna. Det finns en rad förklaringar som skulle kunna belysa Lars Ohly agerande:

1. Tydlighet: Lars Ohly kan ha kommit till slutsatsen att det inte finns någon realistisk chans för de tre partierna att bli överrens i alla frågor inför valet. 

Oavsett om detta är politiskt bra eller dåligt för de Rödgröna är det alltid bättra att vara öppen och ärlig gentemot väljarna. Dessutom är det alltid bättre att meddela dåliga nyheter så tidigt som möjligt. På så sätt kan man kanske undvika alltför ihärdig och långdragen kritik om att att de rödgröna partierna är splittrade.

2. Positionering: Lars Ohly kan också ha insett att partiet möjligheter att växa ligger just i att markera tydliga skillnader mellan de tre partierna.

Vänsterpartiet måste försöka undvika att drabbas av samma problem som de tre mindre partierna i Alliansregeringen. Dessa har haft problem att hävda sig i konkurrensen med Moderaterna.

3. Politiska realiteter: Vänsterpartiet måste ha insett att Socialdemokraterna under Mona Sahlin har gått åt vänster jämfört med under Göran Persson. Vänsterpartiet riskerar därmed att tappa väljare till Socialdemokraterna.  

Det finns då två valmöjligheter för Lars Ohly. Partiet kan gå ännu mer åt vänster för att inte riskera att tappa väljare till Sahlin. Eller så försöker Ohly ta fram nya sakfrågor som skulle kunna locka fler av de vänster-mitten-röster som finns idag finns hos Socialdemokraterna.

Vänsterpartiets strategi i EU-valet och Ohlys hårda ton i sommartalet tyder på att Ohly fortsätter att föredra vänsterkanten. Lars Ohlys förstamajtal uppfattades också allmänt som en attack mot Socialdemokraterna

4. Interna problem: Kritiken mot Ohly efter det dåliga valresultatet i EU-valet gör det också nödvändigt för Ohly att höja temperaturen och visa för sina medlemmar att han står pall och vågar vara ett tydligt vänsteralternativ.

Vad kan då vara ett säkrare kort än att gå till attack mot Israel och USA?  Sommartalet i Gnesta skulle i mångt och mycket kunna vara skrivit åt de gamla partiledarna H. C. Hermansson eller Lars Werner.

En femte förklaring – till Ohlys markering i Rapport – skulle kunna vara en kombination av ovanstående fyra punkter.

Lars Ohly vill vara ärlig mot väljarna och tala om att man trots allt är och förblir tre olika partier med tre olika politiska program. Man kommer därför inte heller att bli överrens till 100 procent.

Och Ohly vill kanske också positionera partiet inom den rödgröna alliansen. Oavsett om man tar makten eller inte kommer det att vara viktigt för Ohly att kunna visa på ett gott valresultat 2010.

Att Socialdemokraterna går åt vänster gör en sådan positionering än viktigare för Ohly. Inte minst med ökad kritik inom sina egna led.

Allt tyder på att Lars Ohly och Vänsterpartiet redan har gjort sitt strategiska val. Hela deras politiska kommunikation tyder på det. Man har valt att hårdlansera sitt eget parti oavsett om detta går ut över den rödgröna alliansens möjligheter att kunna vinna regeringsmakten.

Om man kommer att lyckas eller inte hänger mycket på Mona Sahlin. Lyckas Mona Sahlin dra upp Socialdemokraterna ur sin långa politiska svacka svacka kommer det att bli allt svårare för Ohly att kunna leverera ett gott valresultat.

Risken bland vänsterpartisterna är att Lars Ohly sakta men säkert är på väg att marginalisera partiet på yttersta vänsterflanken.

Read Full Post »

« Newer Posts