Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Psykisk ohälsa’

SJUKDOM | Det är ingen hemlighet att Winston Churchill led av återkommande perioder av depression. Han t.o.m. döpte dem till ”The Black Dog”.

History Today, februari 2013

Men Churchill är naturligtvis inte den enda personen i historien med någon form av psykisk ohälsa. Andra berömdheter är Florence Nightingale, Charles Darwin och Abraham Lincoln.

Frågan är om det idag skulle vara möjligt för någon att bli vald till president eller regeringschef om han eller hon led av någon forma av psykisk ohälsa, oavsett hur lindrigt. 

Ett avslöjande skulle i USA genast sätta igång diskussioner om lämpligheten av att t.ex. ansvara för USA:s kärvapensystem.

Men som Jerome Carson och Elizabeth Wakely skriver i History Today är det inte bara elände:

[I]t may also be that, despite some hindrances and setbacks, the mental suffering experienced by Lincoln, Darwin, Nightingale and Churchill actually facilitated and contributed to many of their successes and achievements. Such a theory of a creative malady is well known in its application to those in the creative arts but less so for those in other disciplines and in public life. At the outset it is important to bear in mind the caveat expressed by the psychiatrist Anthony Storr: ‘In a subject in which so much is controversial, it behoves the psychiatrist and the historian to be modest in their claims to psychological understanding.’

In a conversation with his personal physician, Lord Moran, during the war years, Churchill commented:

Black depression settled on me … I didn’t like standing near the edge of a platform when an express train was passing through … I don’t like to stand by the edge of a ship and look down into the water. A second’s action would end everything.

Lord Moran in turn informed Churchill:

The Black Dog business you get from your forebears. You have fought against it all your life … You always avoid anything that is depressing.

Rather like Lincoln, Churchill was also quite successful in battling his depression episodes. His coping strategies included cerebral and artistic pursuits, such as writing and painting, and more physical ones, such as bricklaying, along with over-indulgence in food, alcohol and cigars.

While there is little disagreement that Churchill suffered from depression, there is more dispute over whether he may have had bipolar disorder.

[…]

Resentment of authority and difficulty in dealing with hostility or animosity often leads depressives to seek out opponents in the external world and Hitler was the man upon whom Churchill could release his aggression. He had, too, an unwavering belief in his own invincibility and his own destiny:

This cannot be accident, it must be design. I was kept for this job.

This is perhaps a bipolar blurring of the line between fantasy and reality. As Lord Moran said:

It was the inner world of make-believe in which Winston found reality.

When Churchill told Lady Violet Bonham Carter, ‘We are all worms. But I do believe that I am a glow-worm’, he encapsulated self-abasement and self-glorification in a single phrase.

Seemingly never given to introspection, it may also be that Churchill’s own experience of depression enabled him to understand and sympathise with the deprivation and hardships the people suffered during the war years. His radio broadcasts to he nation certainly appear, on the whole, to have given hope and the will to endure. However Anthony Storr is convinced that it was manic aspects of Churchill’s mental illness that were critical to his success:

Had Churchill been a stable and equable man, he could never have inspired the nation. In 1940, when all the odds were against Britain, a leader of sober judgement might well have concluded we were finished.

Bild: Tidskriftsomslaget är History Today, februari 2013. Fotot på Churchill är taget av den berömda fotografen Margaret Bourke-White.

Read Full Post »

BUDSKAP | Moderaternas vårkampanj – ”Alla vill väl barnens bästa?” – verkar ha gått alla spårlöst förbi.

Kanske inte så konstigt eftersom den helt saknar konkreta politiska förslag.

Fördelen med flygblad är att ett parti, på ett begränsat utrymme, tvingas komprimera sitt budskap till rena väsentligheterna.

Vilket kan vara ganska avslöjande för ett parti som inte har något konkret att komma med.

Flygbladets text lyder:

Sverige är ett bra land att växa upp i. Många barn har ansvarsfulla föräldrar och en trygg uppväxt. Men för de barn som på olika sätt far illa har vi alla ett gemensamt ansvar. Nya Moderaterna arbetar för att minska utanförskapet och förhindra att det går i arv. En förskola med hög kvalitet jämnar ut livschanser och lägger grunden för fortsatt lärande och utveckling. Alla barn har rätt till en bra start i livet.

Nu påbörjar vi ett brett arbete för att se utmaningarna och finna svaren som gör att barn i Sverige får bästa möjliga uppväxt. Följ med oss på resan.

Återigen verkar det bara handla om att moderater skall åka omkring och lyssna på människors åsikter.

Hur många gånger kan man upprepa samma koncept utan att väljarna får nog?

Man har t.o.m. tagit fram kampanjmaterial där man meddelar datum när man tänker dyka upp för att lyssna på personer man själva valt ut.

En viktig del för oss är att lyssna på hur vi ska göra ett bättre Sverige för alla barn.

Vi kommer därför besöka dig den [datumet] och hoppas att du har tid och lust att berätta för oss vad du tycker är bra och vad du tycker kan bli bättre.

Man kan riktigt se hur Herr och Fru Svensson hukar bakom tv-soffan i hopp om att de enerverande moderaterna skall sluta ringa på dörren och istället lämna dem ifred.

Vem vill ha en politiker i sitt hem som bara står där med huvudet på sned och lyssnar men inte kan ge några konkreta besked?

Moderaterna har också tagit fram en enkät med fem frågor. En av dessa lyder:

Det finns olika rapporter som talar om en ökande psykisk ohälsa hos barn och att den kryper nedåt i åldrarna. Vad tror du det beror på?

Hade det inte varit bättre att Moderaterna inte bara lyssnade utan också tog till sig den forskning som trots allt finns om orsakerna till barns psykiska ohälsa?

Vad människor ”tror” är trots allt inte lika viktigt som det man vet.

Om det nu inte är så att Moderaterna är ute efter att kunna skräddarsy sina kommande buskap utifrån just vad människor tror!

Läs mer: Moderaternas kampanjmaterial.

Read Full Post »

EN TYPISK representant för nya Moderaterna. Det är den bild man får av arbetsmarknadsministern Hillevi Engström.

I en intervju om arbetsmiljö och ledarskap i Chefstidningen framstår hon som en empatisk minister. Men hon framstår också som en minister utan några lösningar på arbetsmiljöproblemen.

Det är ett klassiskt knep. Erkänn problemen och tala om hur svårlöst det hela är. Det ger bilden av en sympatisk och reflekterande minister som brottas med problemen. Det ger också bra manöverutrymme i intervjusituationer.

Så här kan det låta när Eva Brandsma intervjuar:

Ökad psykisk ohälsa bland unga ser man en tendens över hela Europa att den ökar – de finns en stor grupp med unga som inte klarar av kraven som ställs i dagens arbetsliv.

Vad ska man göra åt det?

– Jag vet inte det. Det vi ser är ju att arbetslivet har blivit så slimmat, vi har färre jobb för de personer som har en del arbetssvårigheter. De jobben finns inte kvar, för de jobben har vi rationaliserat bort. Eller exporterat bort.

Och så låter det genom hela intervjun. Många problem lyfts fram av både intervjuare och intervjuad. Men några tydliga svar får man inte.

Engström verkar inte ens tro att hon som ansvarig minister och politiker kan göra något åt problemen. Det är andra som måste fixa det.

Du har talat om arbetsgivares ansvar. Vilket ansvar har de för de personer som inte är högpresterande?

– Jag har sagt flera gånger att det ansvaret måste öka.  Jag har under det senaste halvåret som arbetsmarknadsminister besökt arbetsgivare som gör mer än andra. Och de är för få. Jag har inte ens kunnat fylla min kalander med besök som jag hade velat göra. 

 Krävs det inte ett politiskt beslut, påtrykningar från regeringen att få arbetsgivare att ta ett större ansvar?

– Jag tror inte att man kan tvinga fram människor att bli goda. Man kan inte lagstifta fram det. Men man kan ta fram goda exempel.

”Ta fram goda exempel”. Det är det typiska politikersvaret när man inte vet – eller vill – göra något.

Read Full Post »