Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Prostitution’

AVSLÖJAD: Socialdemokraterna och dess allierade LO har fått sin egen Littorin-affär så här veckorna innan valet.

Genom att snabbt ta avstånd från politikernas agerande har Mona Sahlin (S) och LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin troligtvis lyckats minimera skadan för partiet.

”De båda männen kandiderar för Socialdemokraterna i var sin kommun i Mellansverige. En av dem är en facklig profil i sin hemort och har tidigare haft kommunpolitiska uppdrag. Den andre är förtroendevald inom LO”, skriver Aftonbladet om de två sexköparna.

”Det är vidrigt och fullständigt oacceptabelt”, var en av Lundby-Wedins kommentarer. Tydligare kan det inte sägas.

Om det inte hade varit för valrörelsen så hade skadan säkert varit större för LO än för Socialdemokraterna. Det är inte första gången som fackliga representanter är involverade i prostitution och sexskandaler.

Det snabba agerandet i kombination med att – de än så länge anonyma – politikerna inte tillhör topparna inom partiet gör att krisen kan hållas inom rimliga gränser.

Read Full Post »

Christian EngströmEU-VALET: I en intervju förklarar Piratpartiets toppkandidat till EU parlamentet – Christian Engström – att man kommer att rösta Ja till legalisering av narkotika och prostitution om dessa frågor kommer upp på agendan i Bryssel.

Detta är en nyhet med tanke på att partiet tidigare har sagt att man skall koncentrera sig på frågor kring skyddet av ”den personliga integriteten” och att ”kulturen måste släppas fri och att patent och privata monopol är skadliga för samhället”.

I deras principer står vidare att man ”för att kunna enas som rörelse tar vi inte ställning i andra politiska frågor som inte har samband med de principer vi här deklarerat. Vi förenar oss kring värnet om rätten till ett privatliv och kritiken av upphovsrätt och patent”.

Av detta får man dra slutsatsen att Piratpartiet anser att ”rätten till ett privatliv” även måste inkludera rätten få knarka ihjäl sig och prostituera sig.

Eller så innebär Engströms erkännande att man har insett att det är svårt att avhålla sig från att ha åsikter om man skall sitta och vara folkvald i ett parlament.

Detta är det klassiska problemet för alla enfrågepartier.

Om man inte skaffar sig ett heltäckande partiprogram måste man antingen förlita sig på andra partiers åsikter – eller partigrupper som i Europaparlamentet – alternativt riskera att inte tas på allvar när ens egna hjärtefrågor för tillfälligt inte befinner sig på på agendan.

Hur man än vänder sig framstår man som föga professionella.

Read Full Post »