Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Poul Nyrup Rasmussen’

Val 2010: Om De Rödgröna vinner valet så är det inte på grund av affären Lundin Oil och Carl Bildt.

Tron att kopplingen mellan utrikesminister Carl Bildt (M) och misstankarna om Lundin Oils brott mot folkrätten skulle kunna få regeringen i gungning är bara önsketänkande från de rödgrönas sida.

Det i vanliga fall så sansade nyhetsmagasinet Fokus spar inte på krutet när man påstår att förundersökningen om Lundin Oils verksamhet i Sudan utgör en ”pr-mässig atombomb mitt i den svenska valrörelsen”.

I realiteten är ”Bildt-affären” en sideshow i valrörelsen. 

Att Lundin Oil inte skulle känna till vad som försiggår i de områden där man verkar är naturligtvis rent nonsens. Hela deras affärsidé bygger på att bedriva verksamhet i oroshärdar och instabila områden.

Lika mycket nonsens är det naturligtvis när Carl Bildt påstår att han satte sig i styrelsen för att trodde sig kunna påverka utvecklingen i Sudan i positiv riktning.

Men detta är inte detsamma som att De Rödgröna kommer att kunna dra nytta av att jaga Carl Bildt för hans involvering i företaget.

1) För det första har Sverige ingen riktigt fungerande lagstiftning på området. Dessutom antyder inte ens förundersökningen att man har några misstänkta aktörer.

2) Väljarna är inte dumma. Även om alla naturligtvis förstår att misstankarna riktas mot Lundin Oil och dess (dåvarande) styrelseledamöter, inklusive Carl Bildt, kommer alla politiska utspel att få väljarna att inse att De Rödgröna bara försöker mjölka situationen för egen vinnings skull.

3) Risken för De Rödgröna är att man lägger för mycket krut på en fråga som inte påverkar väljarnas vardag överhuvudtaget.

Även väljare som tror att Carl Bildt och Lundin Oil är skyldiga till brott mot mänskligheten röstar inte med automatik på de rödgröna p.g.a. denna affär.

De väljare som däremot redan vet med sig att man tänker rösta på de rödgröna kommer att lägga Lundin Oil till sin lista över anledningar till att rösta mot allianspartierna.

4) Rent kommunikativt har de rödgröna bara lyckats med att röra upp en massa damm.

Rent retoriskt har Bild klarat sig bra så här långt. (Och när har ett utspel från mångsysslaren och tillika ordföranden i justitieutskottet Thomas Bodström (S) någonsin hjälpt Socialdemokraterna?)

Det är svårt att se att Alliansen, Moderaterna eller Carl Bildt har tagit någon som helst skada trots att förundersökningen även har fått internationell uppmärksamhet.

Att Danmarks tidigare statsminister – socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen – och den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet (PES) kräver att Bildt skall ta time out bekräftar snarare att frågan har politiserats.

Väljarna låter sig knappast imponeras av detta. 

5) Politiker har ofta varit utsatta för betydligt tuffare tryck och ändå lyckats klara både sitt eget skinn och vinna val.

Här räcker det med att påminna om riksrättsförfarandet mot president Bill Clinton och försöken att få honom avsatt.

En annan sak som talar för att Lundin Oil/Bildt-affären inte kommer att påverka valresultatet är att storyn fortfarande inte kopplas nämnvärt till övriga regeringen eller till statsminister Fredrik Reinfeldt (M).

Read Full Post »

DANSKA WEEKENDAVISEN gick härförleden ut i ett angrepp på den sammanblandning av rollerna som har skett inom politik och media.

Hans Mortensen, politisk journalist och sedan 1995 bevakare av det politiska livet kring Christiansborg för Weekendavisen, efterlyste en regel mot vad han kallar ”politisk kvaksalveri og falske doktorer”. 

Anledningen är att f.d. politiska rådgivare och spindoktorer tar en allt större plats i den politiska debatten i dansk media. Och dessa politiska kommentatorer saknar respekt för traditionell journalistik som måste bygga på objektivitet och källgranskning.

För dessa nya kommentatorer handlar allt om vilken politisk agenda som kan ligga bakom en nyhet. Deras kommentarer handlar bara om spekulerar och intriger kring det politiska spelet. Vem har läckt vad till vem och varför? För detta behövs inga källor eller egen research, skriver Mortensen.

Detta är följdriktigt, enligt Mortensen, eftersom dessa politiska kommentatorer lever i en värld där sammanblandningen av de olika rollerna är total. Kommentatorerna kan därför inte förstå att andra kanske skriver utan att ha en egen politisk agenda som man vill gynna.

Mortensen riktar speciellt sin kritik mot två av Danmarks mest kända politiska kommentatorer – Peter Mogensen och Niels Krause-Kjær.

Mogensen, redaktionschef och politisk kommentator på Politiken, var ”sekretariatchef” och politisk rådgivare åt den socialdemokratiske statsministern Poul Nyrup Rasmussen mellan 1997-2000 medan Krause-Kjær – under en kort period spindoktor åt Konservative Folkeparti – bloggar på Berlingske Tidende om tendenser i dansk politik.

Till detta skall läggas att Mogensen har ett eget program på TV2, samma kanal som under senaste valrörelsen inte längre ville utnyttja Henrik Qvortrup, chefredaktören på Se & Hør, eftersom denna tidning hade gjort ett negativt reportage om Naser Khader, partiledare för Ny Alliance, och därmed hade blivit aktör, snarare än bara rapportör i valrörelsen.

Og sandelig om ikke også Krause-Kjær blev TV-expert i den konkurrerende kanals udsendelse Jersild og Spin, hvor han afløste samme Qvortrup, der jo var diskvalificeret, fordi han var politisk aktør.

Och även om båda kanalerna har sina egna journalister väljer man istället att låta externa ”experter” lägga ut texten kring politiska händelser.

Indkaldelsen af de to experter/aktører er klare symptomer på at spin- og kommunikationssygen især har ramt tv-stationerne.

Hans Mortensens lösning – inte allt för allvarligt menat får man anta – är att sätta upp regler mot denna form av politiskt kvacksalveri som skulle motsvara de etiska reglerna för riktiga läkare.

Att för att leva upp till devisen ”ett äpple om dagen håller spindoktorn från dörren”.

Read Full Post »