Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Posten’

RIKSDAGEN | Intervjuer blir som mest intressanta när en politiker ges möjlighet att tala till punkt. Och långa intervjuer är inte alltid de bästa.

Ett exempel är Åke Jungdalens intervju med Jan Björklund (FP) i Sunt Förnuft.

Oavsett om man håller med eller inte så kommer läsaren efter en genomläsning att ha fått en ökad respekt för Björklund för hans tydlighet och raka svar.

Om partiet distribuerade denna korta artikel till alla tveksamma väljare så skulle opinionssiffrorna kanske vara aningen lite bättre.

Det är inte illa att lyckas svara kort och koncist på alltifrån värnskatten, arbetslöshetsförsäkringen, arbetslösheten och Folkpartiets växtvärk.

Det är bara när han skall svara på minoritetsregeringens problem i riksdagen som Björklund börjar låta som en spin docktor.

Nu har nära halva mandatperioden gått för den här mandatperioden och vi har inte förlorat i någon väsentlig fråga i riksdagen.

På papperet är det kanske korrekt. Det är bara det att regeringen är inne på sin andra mandatperiod. Att bara utgå ifrån innevarande mandatperiod ger knappast en fullständig bild av läget.

När regeringen 2011 inte lyckades få ok för en försäljning av de statliga bolagen SBAB, Telia Sonera och Posten Norden var det ingen som tyckte det var en liten sak. Dessutom beslutade riksdagen att Vattenfall skulle förbli ett helägt statligt bolag.

För nästan exakt ett år sedan gjorde Svenska Dagbladet en sammanfattning av regeringens alla nederlag i riksdagen. Det var inte bara strunt saker.

”Regeringen har drabbats av nederlag efter nederlag i jobbpolitiken under sitt första år som minoritetsregering, visar SvD:s genomgång. Det totala antalet förluster i riksdagen har hittills stannat på 14 stycken – de hade blivit fler om alliansen valt att driva sin egen linje.”

När Ekot summerade kom man fram till att det var ett tjugotal frågor där man lidit nederlag.

Och även efter intervjun med Björklund har regeringen lidet nederlag.  Till exempel kring frågan om stimulansbidrag för barnomsorg på obekväm arbetstid.

Om man vill kalla detta för väsentliga eller oväsentliga kan naturligtvis vara en smaksak.

Mer: Sunt Förnuft ges ut av Skattebetalarnas Förening. Tidskriftsomslaget ovan är nr 3, maj 2012. Intervjun var införd i samma nummer.

Read Full Post »

TelevisionREKLAM: I senaste Du&CoPostens kundtidning – intervjuas David Lubars som är kreativa chef för reklambyrån BBDO i New York.

Hans tankar som ”kundernas kreativa krigare på mediemarknaden” handlar om marknadsföring och reklam men skulle lika väl kunna handla om de politiska partiernas situation idag.

Enligt Lubars finns det idag ett behov av att marknadsföringen måste sticka ut utan att det för den sakens skull får bli för dyrt eftersom ekonomin är så svag.  

Precis som Barack Obamas kreativa valkampanj visade kommer nya forum för marknadsföringen och kommunikation att ständigt utforskas. Exempelvis har mobiltelefoner fått en allt viktigare roll i marknadsföringen.

Det verkar som att det blir mer och mer digitalt, men å andra sidan ser folk mer på tv igen. Jag tror att det kommer bli mer av en mix, integrerade kampanjer med olika medieformat.

Jag tror ganska starkt på att marknadsföring kommer att smälta samman och innehålla många olika format. Det är så vi måste använda vår kreativitet i fortsättningen.

När det gäller olika medier kan man undra om det här inte finns en paradox.

Ju fler medier som tillkommer (bloggar, twitter osv.) och gör marknaden fragmenterad och svåröverskådlig, ju viktigare kommer de traditionella medierna (tv, tidningar) att bli.

Dessa traditionella medier tappar naturligtvis marknadsandelar (och läsare och tittare) på grund av ökad konkurrans men de kommer ändå att förbli de största och viktigaste för både partier och företag att synas i.  

David Lubars avslutar med att konstatera;

För fem år sedan fanns inte Facebook och knappt Google. Det man dock alltid kan räkna med är att vi kommer bli överraskade av framtiden.

Read Full Post »