Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Per Lundborg’

EKONOMI: Inom socialdemokratin bedrivs för närvarande den intressantaste eftervalsdebatten.

Det troligaste resultatet av en sådan analys är att partiet gör en New Labour och försöka efterlikna Tony Blairs framgångsrecept. 

Det är svårt att se att Socialdemokraterna skulle kunna bli framgångsrika om man försöker gå än mer åt vänster. Partiets strategi bestående av tillbakablickar och återställare kommer att fungera lika illa inför nästa val som det gjorde i år.

Men först måste Mona Sahlin lära sig av Moderaternas popularitet och hur Fredrik Reinfeldt lyckades reducera Socialdemokraternas gigantiska försprång i opinionen inför valet 2010.

Per Lundborg, professor i ekonomi vid Stockholms universitet, har i LO-tidningen tittat på den moderata framgången.

För det första kom alliansens massiva skattesänkningar lämpligt i den ekonomiska situation som uppkommit.

Det var lätt att motivera efterfrågestimulerande skattesänkningar på bred front som en del av krisbekämpningen och oppositionen hade svårt att argumentera mot dessa i rådande konjunkturläge. […]

För det andra lyckades regeringen också behålla balansen i de offentliga finanserna vilket, mot bakgrund av tidigare borgerliga regeringars misslyckanden härvidlag, var en absolut nödvändighet för dess trovärdighet. Här var regeringens utgångsläge före krisen mycket gott.

Regeringen hade väl förvaltat de offentliga finanser man övertog i valet 2006. Mot bakgrund av att finanskrisen var internationell fick man inte heller skulden för någon del av den stigande arbetslösheten.

Men det fanns också fallgropar som regeringen riskerade att falla ner i.

Valåret 2006 var Sveriges arbetslöshet 85 procent av de 27 EU-ländernas genomsnittliga arbetslöshet (7,0 procent i Sverige och 8,2 i EU). Första krisåret 2008 hade siffran stigit till 89 procent och 2009 till 93 procent (8,3 i Sverige och 8,9 i EU).1

Att arbetslösheten steg betydligt mer i Sverige än i andra jämförbara länder fick ingen nämnvärt utrymme under valrörelsen. Den restriktiva finanspolitiken med fortsatt prioritet på budgetbalans även i det korta perspektivet bidrog till att vi kraftigt närmade oss EU-ländernas genomsnittliga arbetslöshet. […]

Sannolikt var regeringens bedömning att minsta tendens till tidigare borgerliga regeringars budgetmoras måste undvikas även på bekostnad av en relativt andra länder stigande arbetslöshet. […]

Stora skattesänkningar var naturligtvis populära bland de breda grupperna. De var dock, som framgått, inte effektiva åtgärder för att bekämpa arbetslösheten.

Mer effektivt hade varit att förbättra situationen för låginkomsttagare för vilka en inkomstökning hade gett en större effekt på den ekonomiska aktiviteten än regeringens inkomstförstärkningar till medelklassen.

Men att gynna sjukpensionärer, ålderspensionärer eller arbetslösa var inte förenligt med regeringens ”arbetslinje” där jobbskatteavdraget som enbart gynnar de i arbete är den centrala åtgärden. Avdraget, som inte är en åtgärd mot svag konjunktur utan mot strukturella problem, skulle stimulera personer utan arbete att söka och ta arbete. Problemet är dock att det i avsaknad av konjunkturpolitik inte funnits så många jobb att söka.

Moderaterna lyckades med lite tur och mycket skicklighet att återigen avväpna Socialdemokraterna på deras paradgren. Här finns en lärdom för Mona Sahlin.

Read Full Post »